Hjärtsjuke Dr John Virapen om utsattheten som whistleblower

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson red.
John Virapen - Foto: Dsalud.com
John Virapen - Foto: Dsalud.com
John Virapen – Foto: Dsalud.com

Dr. John Virapen arbetade i mer än 35 år inom läkemedelsindustrin. Han var VD för den svenska sektionen av Eli Lilly och introducerade flera läkemedel, tex Prozac. 2006 började han gå ut med sin skarpa kritik mot bedrägerierna inom läkemedelsindustrin. Han anser idag att Prozac (Fontex i Sverige) är ett mycket skadligt RSSI-preparat.

Lyssna på intervjun på denna länk – klicka här!

Virapen var ute tidigt med att varna för de enorma mutorna som de stora läkemedelsbolagen rutinmässigt ger till läkarna. Han sa 2009 att bolagen då “investerade” mer än 50,000 dollar per läkare och år för att få dem att skriva ut sina mediciner till patienterna. Idag är det vardagsmat i media att läsa om dessa mutor. Virapen säger att om man vill förstå omfattningen ska man följa utvecklingen i Kina.

“Det som händer i Kina är ändå bara toppen av isberget”.

John Virapen är 70 år och lider av hjärt- och kärlsjukdomar

I denna intervjuexklusivt för NewsVoice berättar Virapen om hur han förnekas vård medan läkarna ger honom gliringar för innehållet i hans böcker.  När han söker vård i både Tyskland och Sverige beter sig läkarna arrogant. De ber honom återkomma om 1 år trots att de inte ordentligt undersökt en mycket stor och potentiellt dödlig aneurysm på hans aorta. Läkarna i Tyskland säger att batteriet i hans pacemaker räcker i 7,5 månader, men vårdpersonal i Sverige säger att samma batteri räcker i 21 månader. John Virapen frågar sig om det som pågår egentligen är passiv dödshjälp för en whistleblower inom medicin.

Vilken sida står dessa läkare egentligen på, patientens eller industrins?

Intervju av Torbjörn Sassersson

Relaterat


John VirapenJohn Virapen kom ut med sin första bok 2006, bakom pseudonymen John Rengen, som avslöjade bedrägerierna inom branschen. Därefter gav Virapen ut ytterligare böcker, alla mycket kritiska till branschen. I en bok avslöjar John att han mutade en konsult anlitad av Socialstyrelsen för att påskynda marknadsintroduktionen av Prozac (SSRI) i Sverige och världen. Se även: Side Effects: Death. Confessions of a Pharma-InsiderSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är tydligen omöjligt för de flesta här att ta in att de flesta i detta liv som har en annan mening eller försöker få hjälp för en ovanlig åkomma eller fullt vanlig åkomma, väljs bort under mobbingliknande attityder om normen eller gruppen anser det lovligt

  När man valt att vara tydlig/ärlig/modigt vågat stå för sin sak mm är man inte längre accepterad och får ta emot en kompakt mur av cynism och hat/hot med mera. Det är ju så det är.

  Vi vill alla framstå som goda, men jag upplever en mycket stark ondska och grymhet hos de flesta människor jag mött.

  Märkligt att ni inte inser att detta är fallet vid alla situationer där en person/människa vägras sina mänskliga och lagliga rättigheter. Detta är väl ändå inget nytt?!
  Eller är det bara jag som utsatts för dessa grymma människor i mitt liv?

  Hyckla på så mycket ni vill. Det finns alldeles för lite medmänsklighet på vår planet.
  Läser ni inte nyheterna, ser ni inte på TV? Hur kan ni förvånas eller misstro någon som berättar om hur han eller hon blivit utsatt för kränkningar av sina rättigheter med allt vad det innebär. Bullshit!

  Alla är onda och behöver ärligt rannsaka sig själva innan vi kan få ett medmänskligt samhälle som följer lagar, konventioner, mänskliga rättigheter och allt vad det heter av regler om våra lika rättigheter som baseras på människors lika värde som människa.

  Typ ” Möt/behandla andra så som du själv vill bli bemött/behandlad”. Hur många bryr sig om detta? Nej, det är grupptryck och rädslor som styr alla fega och onda människor som sviker och skadar sina medmänniskor.

 • “Läkarna får fokus på sig, men det finns en hierarki ovanför dem som vi inte ser.”

  Jo… – Perra – och om 13-familjers-pyramidtoppen har jag samlat information om på min blogg här.

  I o f s så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 • Rekommenderar också docent Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket. Ralf är själv läkare och han beskriver en fruktansvärd verklighet. Läkarna får fokus på sig, men det finns en hierarki ovanför dem som vi inte ser.

 • Virapen meddelar: att han han krävt att aneurysmen undersöks korrekt var 6 månad, inte nödvändigtvis att den måste opereras. Men läkarna gör tydligen inte undersökningarna ordentligt. Hur ska en läkare som klämmer på magen kunna avgöra bredden på aneurysmen med händerna? Låter som kvacksalveri. Det krävs minst ultraljud, vilken de inte ville göra.

 • Det finns absolut rakryggade, modiga, empatiska läkare, men de tycks vara i minoritet. Utbildningen ser till att de blir fångade av en “rörelse” medvetet eller inte. Rörelsen som är medicinbolag drivna av strikta ekonomiska intressen.

 • Många läkare med åsikter, vilka avviker från dem vilka för tillfället råkar styra den rådande åsiktsbildningen, märker att de som framför andra åsikter mycket snabbt blir utfrusna. Då väljer de ej sällan att vara tysta, eller ganska milda i sin kritik – för att inte själva bli utfrusna.

  Ofta finns det ledande klickar, vilka direkt eller indirekt försöker styra opinionen i önskad riktning. T ex finns det ledande professorer och docenter vilka styr och ställer när det gäller vilka åsikter som “skall” gälla – t ex för dem med nackskador (whiplash, pisksnärtskador).

  Att jäv förekommer i dessa kretsar finns mycket klara belägg för. God kontakt med internationellt ledande forskare har gett många bevis på att verkligheten ser ut som ovan beskrivits.

  När samma läkare åter och åter upprepar sina falska påståenden tror medicinskt okunniga domare och politiker att det är sanningen de fått höra. Att åsikterna de framfört i sin roll som “sakkunnig” eller försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) har under lång tid styrt opinionen bland makthavarna – med resultat att Försäkringskassan och försäkringsbolag sluppit att betala ut ersättningar till följd av uppkomna skador eller för de kostnader drabbade tvingats betala för att ha fått korrekt utredning, behandling och rehabilitering inom EU/EESområdet.

  Att dessa svårt drabbade fått sina skador korrekt fastställda och därefter blivit opererade – för att redan dagen efter sin operation ha blivit av med mångåriga besvär, som den svenska vården varken kunnat förklara eller behandla – bevisar att åsikterna FMR framfört under ed i domstolar och Trafikskadenämnd inte stämmer med verkligheten.

  Detta är sanningen gällande nackskador, men det finns uppgifter om att patienter med andra typer av skador eller sjukdomstillstånd blivit hanterade på samma sätt i Sverige både av vård, Försäkringskassan, det egna försäkringsbolaget, samt i domstolarna. D V S de har varit mer eller mindre totalt rättslösa.

  Detta har vi i Nackskadeförbundet bevis för, men än tycks inte tiden vara mogen för att internationellt väl fungerande vård kan accepteras i Sverige! – När den dagen är inne stundar “sanningens minut” för alla, vilka inte byggt sina påståenden på medicinska fakta.

  Det är mycket modigt av John Virapen att avslöja vad som skett och sker i det fördolda! Det är än modigare att bekänna egen delaktighet i den ljusskygga verksamhet som nu avslöjats.

  Att vägra ge nödvändig vård till en sjuk eller skadad är ett brott mot de grundläggande etiska skyldigheter vi alla läkare har att ge till alla patienter – oavsett kön, hudfärg, religion, eller den drabbades tidigare förkastliga handlingar och åsikter! Sic!

  • Bo, om du läst mitt inlägg 24 augusti, 2013 at 14:16 – men inte mentalt vill, kan eller vågar värdera när, var och VARFÖR, svenska ord/begrepp i nutid och rum, kan LURA eller lära/träna marknaden (varje enskild “riktig människa”), som läser inlägg på NewsVoice och som i nutid och rum, mentalt i varje enskild utvecklad och ägd fyrarummare, vill, kan eller vågar värdera nytta, ansvar och risk, med laglösa kollektiva svenska ord eller begrepp u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk.

   Det är INTE en läkare eller ett kollektiv av laglösa läkare (”vi alla läkare”), som i nutid, nära framtid och rum, har STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist, i läkemedel eller omvård, som VÅRDGIVARE producerat som produkt till Johan Virapen.

   VÅRDGIVARE som är näringsvÄrksamhet (rättssubjekt med unik identitet lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden), har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat (produkt) till EN enskild medveten eller omedveten vårdtagare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Värdesäkrade svenska ord/begrepp i producerat resultat ovan och hälsning
   Lärö den 25 augusti 2013
   Namn på rättssubjekt som producerat resultat med eller utan STRIKT produktansvar

 • Jag håller med om den mesta kritiken som riktas mot läkarkåren men flaggar som vanligt för en mer nyanserad debatt. Det är faktiskt så, Torbjörn att stämningen här på Newsvoice är läkarfientlig. Det går inte att prata sig ur. Av denna anledning har jag stor förståelse för att t ex helena känner sig påhoppad. Det är själva andemeningen hon uppfattar.

 • Jag är inte vare sig hjärtspecialist eller kirurg. Jag vet dock att ett drygt 4 cm stort anerysm inte är en operationsindikation. Det beslutet har inget att göra med om man heter John Virapen eller något annat namn. En aortaoperation är en stor operation med en icke försumbar dödlighet. Riskerna måste vägas mot fördelarna. Pga av detta har man bestämt att anerysmet ska ha en viss storlek innan man opererar. Ingen vill ju dö på operationsbordet i onödan.Har man dessutom andra sjukdomar är risken ännu högre för komplikationer vid en stor operation.

  Självklart är jag medveten om läkemedelsindustrins ” brister” och tycker enbart att det är bra när när man avslöjar detta.

 • Om han har försökt på alla sätta och vis kan ju bara han svara på men jag ställer mig tvivlande till det. Jag vet att det finns många läkare som kan tänka själva och som ser det som en del av sin heder att ge samma behandling och bemötande till alla patienter. Det finns alldeles säkert en del som vet precis vad Virapen snackar om, och som ställer sig bakom hans slutsatser.

  Etablissemanget består av individer.

  • Jag arbetar sedan många år som läkare.Att jag skulle behandla patienter på olka sätt pga av exempelvis deras åsikter existerar inte. Jag upplever det djupt kränkande att bli beskylld för det!

   • Ingen har anklagat just dig för något. John Virapen har redovisat observationer som han gjort vid sina möten med de läkare som han råkar ha mött.

    Jag kan själv redovisa flera exempel på att bli mycket dåligt bemött av svenska läkare pga mina åsikter och harmlösa frågeställningar. Jag har ofta undrat varför läkarna tycks vara stöpta i samma form, men jag förstår varför självmordsfrekvensen är så hög inom läkaryrket. De tycks ha förlorat hoppet på läkekonsten och generellt människan.

    Jag har även träffat flera läkare som är oerhört trevliga och verkar vara oerhört duktiga, för att i nästa stund ta helt felaktiga beslut som leder till att patienten avlider inom några timmar, dagar eller veckor. Därefter friskriver de sig från allt ansvar med samma ytlighet som om en bil gått sönder.

    Läkarna bör ägna sig mer åt självgranskning och tänka mer kritiskt kring vad de egentligen håller på med. Det räcker inte med att man ska “se över rutinerna” för att därpå inte förändra någonting överhuvudtaget varpå ytterligare patienter skadas eller dör.

   • Helena, vad är din personliga åsikt om John Virapen? Vad tycker du om hans avslöjanden om hela farmaindustrins bedrägerier?
    Tycker du det är bra att han talar om sanningen hur det går till inom skolmedicinen? Alltså hur alla läkare behandlar honom (eller rättare sagt inte vill behandla honom..) efter alla hans avslöjanden. Eller hade det varit bättre om han fortsatt och varit tyst och låtit alla bedrägerier bara fortsätta? (som alla andra inom farmaindustrin gör som bara tänker på pengar)

    Efter ditt inlägg att döma verkar du ju vara av en annan åsikt. Om man som läkare har full empati och medmänsklighet borde man ju då försöka erbjuda sin hjälp till sådana människor, har du funderat på att kontakta John för att försöka hjälpa honom?

 • Men herremindar, det finns ju mängder med läkare i världen. Jag tvivlar STARKT på att alla vet vem John är och jag tvivlar även på att alla som vet vem han är skulle vara emot honom och behandla honom dåligt. John – jag förstår ångesten du förmodligen känner men släpp de misstänksamma tankarna och prova en annan läkare. Gå till så många du behöver för att till slut hitta en vettig och medkännande doktor. Sådana finns faktiskt!

  • @ Linda B
   John Virapen är ökänd inom hela etablissemanget, han är deras (som de ser det) största fiende. Finns nog knappt någon som inte känner till honom.
   Att hitta en vettig läkare som vill behandla honom på ett korrekt sätt är nog inte så lätt!
   Han har nog försökt på alla sätt och vis!

  • Linda, det som föranledde intervjun med Virapen är flera timmars samtal med honom där han redovisat hur flera läkare refererat till hans böcker. Rasistiska åsikter har i Tyskland uttrycks direkt till Virapen och hans fru. Han har felbehandlats vilket lett till neurologiska skador.

   Jag antar att journalsystemet fungerar som i Sverige dvs att läkarna via det kan meddela sig om detaljer om patienten. I övrigt är Virapen allmänt känd inom läkemedelsbranschen och skolläkarna.

 • Även den som begått brott skall ha rätt till korrekt sjukvård och behandling. Läkare som beter sig som Johan Virapen berättat – skall anmälas.

  Om ansvariga myndigheter inte ingriper så visar det att även dessa inte bara bryter mot lagar och förordningar, utan även mot etik och moral.

  När Nackskadeförbundet framfört till Socialstyrelsen, med sitt Rättsliga Råd, att det föreligger misstänkt jäv när Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd samtidigt under många år fungerat som försäkringsmedicinsk rådgivare åt försäkringsbranschen och därför ifrågasätter om inte detta måste vara jäv – tycks varken Socialstyrelsens Rättsliga Råd, Justitie- och Socialdepartement vilja diskutera saken!

  Antingen hänvisas då till någon av de andra parterna eller så vill man alls inte svara!

  Fortfarande efter ett antal påminnelser har Nackskadeförbundet erhållit något konkret svar på denna väsentliga fråga, eftersom offren för rådande tystnad (och de är många!) som regel brukar förlora sina rättegångar mot Försäkringskassan eller det egna försäkringsbolaget – när välbetalda försäkringsmedicinska rådgivare framför felaktiga påståenden om rådande samband mellan uppkomna besvär efter inträffade fall- eller trafikolyckor!

  Att under ed i domstol framföra manipulerad information skall enligt både Socialstyrelsen och domare kunna innebära fängelse upp till två år, samt förlust av sin legitimation.

  Anledningen till rådande brister är att nödvändiga metoder att fastställa drabbades skadordem inte introducerats,- ens vid ledande universitetskliniker.

  Att samma metoder används jorden runt med mycket lyckade resultat – tycks inte vara av intresse för Socialdepartementet, där socialminister Göran Hägglund, som högste ansvarig för sjukvården ständigt hänvisar till beslutsfattarna för landstingsvården, samt de ansvariga myndigheterna Socialstyrelsen och SBU.

  Han brukar också skriva i sina svar till dem – som klagar på vården – något i stil med: “… den som inte är nöjd med den sjukvård denne fått (underförstått att den drabbade tycker att vården misslyckats med att bota eller lindra dennes besvär) skall vända sig till domstol…”!

  Att svensk domarkår saknar nödvändig kunskap i medicinska frågor visar alla de svar Nackskadeförbundet fått från alla Sveriges domstolar. – Ingen domare har svarat att denne har nödvändig kunskap, utan att de förlitar sig helst på just de professorer, docenter och andra medicinska rådgivare åt Försäkringskassan och försäkringsbolagen, vilka förnekar samband mellan besvär och rapporterade olyckor.

  Samtidigt som dessa förhindrat att moderna, internationellt väl fungerande metoder introducerats i den svenska landstingsvården – just genom att hävda att metoderna inte är dugliga ….

  Nackskadeförbundet har till EUkommissionen överlämnat ett mycket stort antal dokument (vilka visar på hur både Försäkringskassan och stora svenska försäkringsbolag hanterar dem med svåra skador och typiska besvär efter inträffade olyckor).

  Detta skedde vid ett möte nere i Bryssel – just därför att svensk sjukvård misslyckats med att fastställa drabbades skador!

  Av Johan Virapens berättelse och allt vad Nackskadeförbundet har kunnat konstatera under en lång följd av år, framgår att nuvarande hantering av sjuka och skadedrabbade ej fungerar på ett önskvärt sätt – vare sig ur medicinsk eller rättslig synvinkel.

  Anledningen hänger samman med att betydande brister både inom sjukvård och rättsväsende ännu inte åtgärdats – något som våra nuvarande ledande politiker inte tycks våga eller vilja ta ansvar för!

  Varför kan man undra!

  Finns kanske bindningar till mäktiga påtryckargrupper som läkemedelsindustri och försäkringsbransch?

  På Nackskadeförbundets hemsida (www.nackskadeforbundet.se) finns mer information, för den som är intresserad av allt som behöver förbättras gällande vård och rättssäkerhet.

  När kommer rådande jävsförhållanden att bli åtgärdade?

  • Bo, mitt mentala Jag anser att även den som INTE begått brott skall ha rätt till korrekt sjukvård och behandling, lokalt i en medlemsstat. på den inre marknaden. Men det är inte EN läkare eller ett laglöst kollektiv av läkare som enligt EU-rätten företräde och EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt och offentligt redovisad rättspraxis, för STRIKT produktansvar inom vård, skola eller omsorg, som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i enskild vård av Johan Virapen, som enskild vårdtagare, utan läkarens arbetsgivare eller vårdgivare som har unik identitet lokalt i EES eller EU som rättssubjekt och näringsvÄrksamhet, men det förstår inte Johan Virapen eller rådgivare till Johan Virapen.

   Värdesäkrad hälsning
   Lärstad den 24 augusti 2013
   Namn på vårdgivare, med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot EN drabbad enskild vårdtagare, som i livet utvecklat rätt mental kunskap, för att i nutid och mentala rum, tänka och handla resurssnålt och säkert.

 • Det är bedrövligt så läkarna håller på men samtidigt inte ett dugg förvånande, de är ENBART ute efter att skydda sina egna skinn och industrin bakom.
  Det är astronomiska belopp som står på spel så den passiva dödshjälp som pågår är mycket väl medvetet uträknad.

  John gör en fantastiskt viktig insats som avslöjar än det ena än det andra som pågår bakom lykta dörrar mitt framför näsan på mänskligheten.
  Jag hoppas han kommer avslöja ytterligare fakta om dem, vore mycket intressant att få veta vad som döljer sig under toppen av isberget…

  ALL heder åt John som vågar avslöja alla smutsiga affärer!!
  Önskar att fler vågade stå upp för sanningen och göra likadant!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *