Konfidentiellt GSK-dokument avslöjar – Infanrix ger plötslig spädbarnsdöd och autism

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 augusti 2013
- NewsVoice redaktion

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från GlaxoSmithKline (GSK), företaget bakom skandalvaccinet Pandemrix. Dokumentet listar biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Utdrag från Joel Erikssons artikel på Vaccin.me

infanrix GSKVaccinet, som Socialstyrelsen vill ge till alla svenska barn, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder.

Under en tvåårsperiod har GSK samlat in rapporter från ett antal länder där vaccinet distribuerats, perioden 2009 – 2011. De biverkningar som beskrivs i dokumentet skiljer sig gravt från de biverkningar GSK listar i sina egna bipacksedlar.

Listan rymmer 503 allvarliga biverkningar vilka inte finns med i deras officiella biverkningslista. Bland de allvarliga biverkningarna återfinns bland annat plötslig spädbarnsdöd (psd) (1) och autism (2). Läser man psd-rapporterna noggrant finner man att flertalet av dessa rapporterats in av nationella medicinska myndigheter.

ArcanumSkolan 2024

Enligt läkemedelsbolaget GSK var anmälningsfrekvensen av biverkningar 14 per 100 000 distribuerade doser. Vaccinet ges i minst tre doser per barn inom loppet av tolv månader. Förutsatt att alla distribuerade doser används, innebär detta att siffran egentligen gäller 33 000 barn.

Ett symtom efter vaccinationen är något som kallas gaze palsy. Det som händer är att ögonen på barnet börjar titta åt olika håll. Hjärnan kan alltså inte synkronisera ögonen och ofta uppstår ett dubbelseende. I de rapporterade fallen har barnets ögon återgått till det normala inom tio dagar men den uppenbara frågan blir; vilken effekt har detta haft på barnets hjärna?

Det är även anmärkningsvärt att GSK klassar händelser som resulterar i neurokirurgi, återupplivning eller borttagning av delar av en tarm som ”minor”, alltså icke allvarligt.

Läs den kompletta artikeln på Vaccin.me


Källa: Pressmeddelande från Initiative Citoyenne

Sidhänvisningar från det konfidentiella dokumentet:

(1) bl. a. s. 1252-1271

(2) s. 756 se D0068399A


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Sådan här kemisk smörja propagerar vår kära Socialstyrelse för att folk ska fylla sin små barn med medan alltmer homeopati, örter och andra kosttillskott förbjuds.
    Hur sjukt har det blivit här i Sverige?

    Dags kanske att lägga ned Socialstyrelsen?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *