Slavlön: Magdalena Kock, Ann Flyning och Kattarina Eriksson vill ej erkänna slavlön inom Stampen Media Group

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson
Pelle Mattisson, Magdalena Kock - Stampen Media Group
Magdalena Kock, Pelle Mattisson och Kattarina Eriksson på Stampen Group får kritik
Lednig Stampen Group, 2013


Lönechef Kattarina Eriksson och HR-direktör Magdalena Kock inom Stampen Media Group vill ej erkänna slavlöner inom koncernbolaget Samedio trots vädjan om bättring. NewsVoice kan rapportera om hur svarta asyl- och uppehållssökande invandrare utnyttjades i det tidigare koncernbolaget S-Post som numera är en del av Samedio.

Text: Torbjörn Sassersson | Publicerad: 12 aug 2013, uppdaterad | Kollage baserat på foton på styrelse och ledning [Stampen.com]

Stampenföretaget S-Post hade satt i system att utnyttja nödställda asylsökande och invandrare sökande efter permanent arbetstillstånd. Runt 90% av de anställda som delade ut post var afrikaner, enligt en källa på S-Post och timlönen kunde landa på blott 20 kronor, före skatt. Undertecknad hade personlig kontakt med en asylsökande kvinna ”Anna” som bar ut tidningar i välbärgarde Täby kommun.

Trots framförda önskemål under mer än 6 månader om att få ut korrekta löneuppgifter förfalskade löneadministratören Inger LandbergSamedio arbetsgivarintyget med den tydliga avsikten att dölja en slavlön på ca 20 kronor per timme. Istället för att ta hänsyn till den faktiska arbetstiden kalkylerade Samedio fram egna siffror som baserades på en ”fin” lönepolicy.

Stampenföretaget Samedio hade dock inte räknat med att den utsatta kvinnan skulle få hjälp av NewsVoice, men det spelade ingen roll för koncernchefen Pelle Mattisson i Stampen Media Group tillsammans med HR-direktör Magdalena Kock, vilka svarade med tystnad respektive bortviftningar.

Kommunikationschef Ann Flyning tog inget ansvar

Kommunikationschefen inom Stampengruppen Ann Flyning ville inte heller ta något ansvar:

”Jag är inte insatt i ärendet överhuvudtaget, mer än vad jag kunnat läsa mig till i er mejlkorrespondens. S-post finns inte kvar längre som bolag och därmed finns det inte heller någon personal eller ledning som skulle kunna ge ytterligare information.” / Ann Flyning

Ann Flyning låter påskina att S-Post är borta och därmed behöver ingen på Stampen ta ansvar, men problemet är att lönediskussionen redan fortgått under drygt 6 månader med Samedio som S-Post blev en del av. Samedia gav Anna ett arbetsgivarintyg som de förfalskat. Alltså existerar ett bolag med fullt ansvar som kunde: ”ge ytterligare information”. Flynings ”finns-inte-argument” föll pladask.

Man kan lätt föreställa sig vilket helvete en invandrare har som inte behärskar det svenska språket, som inte är med i något fack, som fått stanna i Sverige på tillfällig nåder och som därmed är i princip rättslös. Dessa människor utnyttjas istället maximalt i ett postutdelningsföretag som Stampengruppens ledning kan sköta med lillfingret samtidigt som de i ledning och styrelse var och en drar in löner på mellan 50,000 till 100,000 kr per månad.

Den faktiska arbetssituationen avslöjar slavlönen

”Nu har ärendet varit ända uppe på högsta ledningsnivå.
Anna [fingerat namn] kommer att få ett arbetsgivarintyg utifrån den schablon som tillämpades på S-post, dvs 1 timme motsvarar ca 200 hushåll eller 60 kr i lön. Den vedertagna schablonen användes för alla bud och det är den som gäller.

Med vänlig hälsning Kattarina Eriksson
Lönechef – Löneservice”

Mailet som citeras ovan kommer från Kattarina Eriksson som är lönechef på Samedio Affärsservice AB. Enligt ”schablonen” som S-post tillämpade skulle en postutdelare alltså hinna dela ut försändelser till 200 hushåll för endast 60 kronor i timmen före skatt, redan det kan anses vara en undermålig lön för ett mycket fysiskt ansträngande jobb.

När NewsVoice intervjuar ”Anna”, som är ett fingerat namn, framkommer att postutdelaren på en timme inte bara skulle dela ut försändelser till 200 hushåll, utan även hinna med att fylla på postvagnen från utspridda utlämningsställen där försändelserna fanns. Dessa utlämningsställen kunde ligga långt från utdelningsadresserna som i sin tur var utspridda. Vagnen var tung och drogs omkring som en slags post-rickshaw. Många av husen saknade hiss.

”Anna” som råkar vara elitidrottare berättar att det var omöjligt att hinna med 200 hushåll per timme. När vi gick igenom de faktiskt arbetade timmarna och matchade med lönen blev timlönen endast 20 kr, före skatt. Det stod i konflikt med Samedios ”schablon” som innebar 60 kronor för 200 hushåll. För att därför få ihop den mycket låga lönen med timlönen 60 kronor delade löneadministratörerna helt enkelt månadslönen med 60 kronor för att få fram ett fabricerat antal arbetade timmar, vilka då blev alldeles för få i relationen till verkligt arbetad tid.

Konsekvensen av det var att ”Anna” inte beviljades a-kassa från Alfakassan eftersom de arbetade timmarna inte nådde upp till kravet för att få erhålla arbetslöshetsstöd. Först utnyttjades ”Anna” för en slavlön av Stampen Media Groups företag S-Post och sedan utklassades ”Anna” som arbetslös. Hon fick ingen a-kassa trots att hon både arbetat hårt och betalat skatt.

Inte nog med det. När ”Anna”, som fått barn med en svensk man, sökte ersättning för vård av sjukt barn fick hon inte heller ersättning från Försäkringskassan. Hon hade ju arbetat så lite enligt de förfalskade uppgifterna som Försäkringskassan fått från Stampengruppens bolag Samedio.

Koncernchefen ville inte hjälpa till

Trots att missförhållandena påpekats för koncernchefen Pelle Mattisson, HR-direktör Magdalena Kock och kommunikationschef Ann Flyning (som borde förstå PR bättre) på Stampen Media Group samt lönechefen Kattarina Eriksson på Samedio Affärsservice AB, så agerar ingen i adekvat riktning. Ansvariga hävdar bestämt att schablonen gäller, dvs den falska bild av arbetssituationen som Stampen Media Group vill visa upp för omgivningen.

Hur det gått för de övriga anställda på S-Post är okänt.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq