Vatikanens makt i världen – Del 1

publicerad 7 augusti 2013
- av Ivan Björn

Vatikanen

De första kristna grupperna praktiserade kärlek i livet och det till sådan grad att de lät sig förföljas och dödas för sin övertygelse enligt historien. Sunt förnuft säger att den människa som inte är rädd för att förlora sitt liv går inte att ha makt över. Makten förlorar sin kraft när det inte finns någon att bestämma över. Det är viktigt att förstå om man ska förstå Vatikanens makt idag.

Text: Ivan Björn | Foto: Photogallery.va

Romerska riket brottades med problem, existentiella problem. Därför gjorde den de kristnas religion till stads religion. År 325 på kyrkomöte i Niacea sammankallad av den romerske kejsaren Konstantin bestämdes Jesu gudomlighet som en officiell dogm med rösterna 217 mot 3.

Först år 393 på Kyrkomöte i Hippo formaliserades Nya testamentet, något som slutgiltigt fastställdes vid kyrkomöte i Karthago år 397.

Ovanstående har stor betydelse för makten, för att de utvalda skrifterna är skrivna på sådan sätt att de befäster makten och ger möjlighet till vidlyftiga tolkningar som sakta och säkert förslavar människors tillvaro. Redan år 150 börjar de första kristna fördöma Gnostikerna och år 195 skriver Klemens biskop av Alexandria om det heliga Markusevangeliet vilket han gör mot Gnostikernas övertygelse. Här ser man att hela idén med religion är manipulation för eget syfte.

Redan år 197 konverterade Tertullianus till kristendomen och han blir en häftig motståndare till ALLA KÄTTERIER och motsätter sig kvinnor på ledande positioner inom kyrkan.

Gnostikerna med sin personliga meditativa förhållningsätt till Kraften som man kallar Gud, blev ett verkligt problem för MAKTEN i Rom. Därför har påven Damasus (366-384) lejt en grupp mördare för att ta kål på hans motståndare. När Damasus hade återfått kontrollen utnämnde han Rom till det apostoliska biskopssätet. Damasus hävdade att han var Petrus efterträdare och därför rättmätigt hade ärvt kyrkan som Kristus hade grundat på honom. Den enda måttstock som denna påve införde var ortodox där påven bestämmer om vad som är rätt att tro eller inte. Härmed var Roms makt befäst. Påve Leo I förtydligade detta genom att hävda att påven är främst av alla biskopar och mystisk förkroppsligande av Petrus.

För att sanningen inte skulle hinna ikapp Vatikanen så har år 367 Athanasios, biskop av Alexandria förklarat att alla icke kanoniska böcker ska förstöras.

Den första dödsdom för kätteri i kyrkan inträffar år 386 då biskop av Ávila i Spanien avrättas.

År 1234 är det Katarer i Frankrike som är Rom största skräck och år 1209 proklamerades ett korståg mot katarerna vilket skapade en våldsam förödelse. (Katarerna levde i fred och harmoni både med judar och muslimer och deras skolor var fria för verkligt lärande) Inkvisitionen Vatikanens mäktigaste vapen har behållit sin makt enda till år 1908 och idag heter det troskongregationen.

Vatikanen har tagit sig rätten att utnämna kungar i världen och därmed tillskansade de sig den totala makten. Troskongregationen upprätthåller skicklig sin makt på samma sätt som inkvisitionen genom att begränsa sökande efter sanningen.

Det har stor betydelse eftersom sanningen i Världen som skulle rubba balansen för den kristna världen och judendomen är total förbjuden. Det är inte välkommet att påstå att pyramider i Giza byggdes av en okänd civilisation. Det är inte välkommet att prata om UFO, eller planeter som levande och kännande varelser. Vatikanen har idag totalkontroll över Världen och konflikter i den.

Oönskade personer dödas även idag utav samma kraft som utåt sätt värnar om de svaga och fattiga och som har programmerat i människor ett personligt förhållningssätt till Jesus och hans lidande så att människor blir lättare att manipulera samtidigt som man kontrollerar den synergetiska energin som är den största skapande Kraft hos människan, genom att man kontrollerar och skuldbelägger sexualitet.

Text: Ivan Björn

Källor: Michael Baigent: Jesus Skrifterna, Steve Greer: Hidden Truth, Christopher Hitchens: Du Store Gud? Eric Jon Phelps; Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner”, Jordan Maxvell – Egypten

Text: Ivan Björn