Vatikanens makt i världen – Del 1

publicerad 7 augusti 2013
- Ivan Björn

Vatikanen

De första kristna grupperna praktiserade kärlek i livet och det till sådan grad att de lät sig förföljas och dödas för sin övertygelse enligt historien. Sunt förnuft säger att den människa som inte är rädd för att förlora sitt liv går inte att ha makt över. Makten förlorar sin kraft när det inte finns någon att bestämma över. Det är viktigt att förstå om man ska förstå Vatikanens makt idag.

Text: Ivan Björn | Foto: Photogallery.va

Romerska riket brottades med problem, existentiella problem. Därför gjorde den de kristnas religion till stads religion. År 325 på kyrkomöte i Niacea sammankallad av den romerske kejsaren Konstantin bestämdes Jesu gudomlighet som en officiell dogm med rösterna 217 mot 3.

Först år 393 på Kyrkomöte i Hippo formaliserades Nya testamentet, något som slutgiltigt fastställdes vid kyrkomöte i Karthago år 397.

Ovanstående har stor betydelse för makten, för att de utvalda skrifterna är skrivna på sådan sätt att de befäster makten och ger möjlighet till vidlyftiga tolkningar som sakta och säkert förslavar människors tillvaro. Redan år 150 börjar de första kristna fördöma Gnostikerna och år 195 skriver Klemens biskop av Alexandria om det heliga Markusevangeliet vilket han gör mot Gnostikernas övertygelse. Här ser man att hela idén med religion är manipulation för eget syfte.

Redan år 197 konverterade Tertullianus till kristendomen och han blir en häftig motståndare till ALLA KÄTTERIER och motsätter sig kvinnor på ledande positioner inom kyrkan.

Gnostikerna med sin personliga meditativa förhållningsätt till Kraften som man kallar Gud, blev ett verkligt problem för MAKTEN i Rom. Därför har påven Damasus (366-384) lejt en grupp mördare för att ta kål på hans motståndare. När Damasus hade återfått kontrollen utnämnde han Rom till det apostoliska biskopssätet. Damasus hävdade att han var Petrus efterträdare och därför rättmätigt hade ärvt kyrkan som Kristus hade grundat på honom. Den enda måttstock som denna påve införde var ortodox där påven bestämmer om vad som är rätt att tro eller inte. Härmed var Roms makt befäst. Påve Leo I förtydligade detta genom att hävda att påven är främst av alla biskopar och mystisk förkroppsligande av Petrus.

För att sanningen inte skulle hinna ikapp Vatikanen så har år 367 Athanasios, biskop av Alexandria förklarat att alla icke kanoniska böcker ska förstöras.

Den första dödsdom för kätteri i kyrkan inträffar år 386 då biskop av Ávila i Spanien avrättas.

År 1234 är det Katarer i Frankrike som är Rom största skräck och år 1209 proklamerades ett korståg mot katarerna vilket skapade en våldsam förödelse. (Katarerna levde i fred och harmoni både med judar och muslimer och deras skolor var fria för verkligt lärande) Inkvisitionen Vatikanens mäktigaste vapen har behållit sin makt enda till år 1908 och idag heter det troskongregationen.

Vatikanen har tagit sig rätten att utnämna kungar i världen och därmed tillskansade de sig den totala makten. Troskongregationen upprätthåller skicklig sin makt på samma sätt som inkvisitionen genom att begränsa sökande efter sanningen.

Det har stor betydelse eftersom sanningen i Världen som skulle rubba balansen för den kristna världen och judendomen är total förbjuden. Det är inte välkommet att påstå att pyramider i Giza byggdes av en okänd civilisation. Det är inte välkommet att prata om UFO, eller planeter som levande och kännande varelser. Vatikanen har idag totalkontroll över Världen och konflikter i den.

Oönskade personer dödas även idag utav samma kraft som utåt sätt värnar om de svaga och fattiga och som har programmerat i människor ett personligt förhållningssätt till Jesus och hans lidande så att människor blir lättare att manipulera samtidigt som man kontrollerar den synergetiska energin som är den största skapande Kraft hos människan, genom att man kontrollerar och skuldbelägger sexualitet.

Text: Ivan Björn

Källor: Michael Baigent: Jesus Skrifterna, Steve Greer: Hidden Truth, Christopher Hitchens: Du Store Gud? Eric Jon Phelps; Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner”, Jordan Maxvell – Egypten

Text: Ivan BjörnSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: Vatikanen
Stöd NewsVoice 2024
 • Det som jag funnit mycket intressant i Jon Phelps bok(som jag håller på att läsa) är hans kunskap om jesuiterna och deras framfart genom historien. Vad jag förstår så är en av deras grundläggande målsättningar att krossa den katolska kyrkan och med en ny, jesuitisk påve(den förste i historien) så lär Vatikanen ta en vändning mot det sämre. Jag tycker mig redan se utspel från honom som kan komma att dela kyrkan.
  Intressanta men kanske inte positiva tider väntar….

 • Walter Veith har också en del mycket intressanta vinklar på ämnet. Även om jag inte tror på precis allt han säger:

  youtube.com/watch?v=0GnFwapMZqU

  • Med tanke på att så mycket är inverterat, krig är fred, osv. så borde det rimligen sitta en kvinna bakom skynket när allt kommer kring. Titta på damerna kring presidenterna Bush, och säg ärligt att de inte skrämmer skiten ur vem som helst.

  • Har hunnit en halvtimme in i Walter Veiths presentation. Hans titel “The Secret Behind Secret Societies” är samtidigt boktitel på en bok av Jon Rappoport som jag sedan fem år har i bokhyllan. Walter Veiths presentation görs uppenbarligen för en kristen publik. Fakta är intressanta men bör enligt mig inte tolkas från kristet perspektiv.

   För vi kan inte förstå vår situation utan att förstå den insideskunskap/kontrollpanelskunskap varmed vi styrs. Vi måste få syn på den ynkliga trollkarlen bakom kontrollpanelen, jmf. “The Wonderful Wizard of Oz”. De s.k. esoteriska kunskaperna är nödvändiga att förstå för att vi med vår tanke ska kunna balansera känsla, och därmed möjliggöra vis handling.

   Se gärna en kommentar på min egen blogg där jag tar upp detta i relation frigörelse från religiösa kontrollstrukturer.

   Som vi inte minst i dessa videos kan se så har verklig kunskap om vår situation i symboler predikats för oss sedan civilisationens vagga. Se gärna även “Mark Passio On Dark Occultists’ Satanic Mockery of Police And Military“.

   • Jo, Veith är sjundedagsadventist, och en rätt bokstavstroende sådan. Dessförinnan var han dock evolutionist, och en rätt extrem sådan(!) Han har gått från den ena extrempunkten till den andra m a o, utan att hitta balansen, som är så viktig. Så man får vara medveten om detta när man lyssnar på honom. Tack för länkar, ska kolla upp.

  • Var tvungen att kolla att han inte var släkt med Fred Phelps i Topeka, Kansas. Lyckligtvis inte, visade det sig. Fast vid lite till koll så tvekar inte Eric att citera Fred… “Learn how the Vatican created by Fred Phelps“. Och Fred Phelps i Topeka, Kansas känns så “over-the-top” och går så långt att han dels kan vara en Psy-OP men även om inte så ska man hålla sig långt borta. Ni kanske kommer ihåg honom och/eller hans “kyrka” i den svenska pressen efter Tsunamin som tog många svenskar i Thailand? Jag har fortfarande denna “kyrkas” webbpubliceringar om Sverige från genast efter Tsunamin arkiverade. Inte vackert.

 • Detta är ett enormt ämne, som blir enklare ju mer man är villig att SE SIG SJÄLV.

  Vi måste först backa tillbaka åtskilliga steg för att kunna komma till insikt om vilken oerhörd hjärntvätt Vatikanen/Katolska Kyrkan utsatt oss för. Denna hjärntvätt är aktiv ända upp hit i Svea Rike, hos oss som kallat oss protestanter!!

  Vi måste göra oss själva villiga och orädda nog att se uppåt.

  Förutsättningen för denna insikt är att vi inte behöver vara identifieradei i maktpyramiden.

  Vem är du?

  Det är kärnfrågan.Den yttre makten gör ALLT för att du inte ska tänka i de banorna, utan den vill
  i stället erbjuda dig en förslavad identitet. Den vill alltid kunna säga “det finns en yttre makt, långt mer mäktig än du”. Och: “Du är en usel syndare som lever bara ett liv”

  Därför byggdes Peterskyrkan.

  Därför kastades de första kristna (de som kallade sig Vägens Följare) framför lejonen på Colosseum. De vägrade nämligen erkänna denna yttre makt.

  Jag gör detsamma idag. Hur gör du?

  Jesus sa “Guds Kungarike är inom dig”.

  Alla yttre strukturer – hur bombastiska de än kan bli (även Peterkyrkan) – är avsedda för den makt som vill ställa sig mellan dig och denna insikt (mellan dig och Gud) – genom att lura dig att tro att du INTE ÄR DIG SJÄLV utan någon usel syndare bortom nåd, och att makten är DÄRUTE – tvärt emot vad Jesus sa.

  Då tillfaller makten människor som vill vara Gud.

  Vatikanen har byggt en kyrka grundad på vem?

  Jesus?

  Nej. Vem var det då?

  Och vem är DU?

  Buddha, och Ramana Maharsi, Lao Tzu, Rumi, ställer exakt samma fråga:

  Vem är du?

  Du kan lämna bort den frågan till en yttre entitet (katolska kyrkan är bara ett alternativ).
  Vem är du då?
  Vem är du NU?
  Vem är jag, som skriver?
  Jag är DU! Men bara om du vill.

 • Kyrkan och kristendomen är en förslavande politisk religiös rörelse som förgrenats ut i sekulära institutioner. Genom att inpränta vissa grundsatser, arvsynd, frälsning, rädsla för makten t ex, så kan huvudsyftet uppnås oberoende av vilket varumärk de verkar under.

  En unik redovisning av gnostikernas kunskap om världen är beskaffad, i mycket besläktad med tibetansk buddism, har lämnats av John Lamb Lash. Han beskriver hur gnostikerna måste elimineras för att ge plats för kristendomen.

  Gnostikerna hade en världssyn som såg människan som en varelse med en gudomlig kärna. Denna kärna gav människan förmåga till insikter om sin egen utveckling och plats i världen utan inblandning av hierarkiska system. Denna filosofiska grundsyn var allmänt spridd före kristendomen och har en flertusenårog historia,

  Kristendomens demagogiska förstörariver krävde sekler av ihärdigt utrotande av alla lokala varianter av gnostisk filosofi – katarer, druider, shamaner etc – och har ägnat sig åt död och förintelse på alla planetens kontinenter.

  http://www.amazon.com/Not-His-Image-Gnostic-Ecology/dp/193149892X
  http://www.metahistory.org/index.php

  youtube.com/watch?v=TVxNROigaHU

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *