Vatikanens makt i världen – Del 2

publicerad 10 augusti 2013
- av Ivan Björn

VatikanenGenom en förfalskning av ett dokument har påve Stefan II (752-757) uppmuntrad erövringen av Italien av Pepin som accepterade de besegrade landområdena som påvlig egendom. Hela vår Västvärld är grundad på kontrakt. Detta härstammar från Vatikanen och gäller fortfarande idag.

Text: Ivan Björn | Foto: Photogallery.va

År 1213 har påven Innocentius III skrivit ett avtal med den engelska kronan. I denna står det ”Eftersom Jesus Kristus är frälsaren för vilken denna Värld och Universum är skapad så är allt denna frälsares egendom. Allt liv som finns på Jorden och i himmelen tillhör Jesus Kristus, men eftersom han inte är närvarande här, är det nödvändigt att Påven ersätter honom.” – det är giltig lag även idag! På så vis har påven bestämt att han äger hela världen och universum. Detta återspeglas i diverse encyklikor (hos den humana sida av kyrkan), där påvarna påstår att Jesus Kristus har frälst ALLA utan att fråga om lov om man överhuvudtaget vill bli frälst!

På detta sätt är Jorden påvens egendom som han förvaltar åt Jesus. Denna egendom har blivit trust så att kungliga huset i England har blivit förvaltaren av denna egendom. Och därför är Kungen av England Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. Därför har påven även idag en ståndpunkt att det är han som äger världen. Och så förblir det tills Jesus kommer tillbaka. Vid kröning av Englands kung säger ärkebiskop ungefär så här: Kungen av England accepterar sin roll som Kungarnas Kung och Herrarnas Herre tills Jesus återkomst.

Kyrkan är också grunden för internationell sjölag av ”högre vatten” vilken reglerar alla affärer i världen och är den grund som affärsavtal och penningpolitik står på enligt Jordan Maxvell. (se video med Jordan Maxvell länken längst ner tid 1:23) Detta bekräftas av Eric John Phels i boken Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner” Här följer ett brev skriven till påve:

BREV TILL PÅVE PIUS X, Nr. 1.

Ämne: påvlig intrig, inkräktande, och biskoplig vandalism, som illustreras av fallet med ’den högvärdige’ John Baptist Purcell, Ärkebiskop av Cincinnati, Ohio, U. S. A.

’Ers helighet: ‘

’Jag vänder mig gärna direkt till er, faktiskt inte därför att jag i minsta mån betygar min underkastelse inför er myndighet, i det andliga eller världsliga, utan därför att jag anklagar er VITA SLAVHANDLARES CHEF, INTRIGERS ÖVERSTEPRÄST

– för att vara urkällan till världsomfattande gissel, ärkestöraren av mänsklighetens fred, religiös och social, den obevekliga fienden till de tre grundläggande principerna för amerikanskt nationellt liv och frihet – samvetsfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet. Från Amerika erhåller ni en stor del av de intäkter som används av ert system [införskaffade från Riksbanken och New York-börsen] för att förslava mänskligheten.’

Amerikaner som inte böjer sig för papismens avgudar kan mycket väl fråga sig – Har våra presidenter och vicepresidenter, våra kabinettsledamöter och domare i Högsta domstolen, våra senatorer och representanter utnämnts till sina ämbeten för att spela en så underdånig och så uselt inställsam roll för Roms fulaste syften? [Detta har varit den ordnade amerikanska situation sedan mordet på president McKinley (1901) till George W. Bushs fascistiska presidentskap (2001)] . . . I sitt hat mot en fri, folklig regering som Amerikas, är Rom redo att sluta sig samman med japsarna eller någon annan makt – hednisk [Saudiarabien], ateistisk [Sovjetunionen], eller föregivet kristen [Storbritannien] – för att krossa vår nation.” {39} [Kursivering tillagd]

Jeremiah J. Crowley, 1913

Amerikansk ex-irländsk präst

The Pope – Chief of White Slavers,

High Priest of Intrigue

Text: Ivan Björn

Källor: Michael Baigent: Jesus Skrifterna, Steve Greer: Hidden Truth, Christopher Hitchens: Du Store Gud? Eric Jon Phelps; Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner”, Jordan Maxvell – Egypten