Vatikanens makt i världen – Del 4

publicerad 20 augusti 2013
- Ivan Björn

VatikanenAllt som pågår idag i Världen är inte så mycket annorlunda än det som har pågått i alla tider i olika maktcentra som Babylon, Sumer, Egypten, Grekland, Rom och Rom – Vatikanen – engelska kungahuset.

Text: Ivan Björn

Det enda som har förändrats är vårt medvetande om vad som egentligen pågår. Idag är det lättare att tänka annorlunda och därmed lättare att förstå vad som egentligen pågår. För i tiden blev man påtvingat ett visst synsätt med hot om inkvisitionens domstol.

Idag vill dessa krafter hålla oss borta från Enheten genom konstgjort skapade konflikter. Här följer några exempel ur Eric John Phels bok: Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner” för att belysa manipulationen av idag:

Hur skulle Satans jesuitgeneral göra påven till världens teokratiske allmänne Monark som förutsagt i sanningens skrift? Han måste upprätta en absolut militärdiktator lojal mot Rom i varje nation. Men hur kunde detta ske utan starkt motstånd från de ”kätterska och hedniska” protestantiska, ortodoxa och muslimska länderna, samt motstånd från ”liberala” romersk-katolska nationer? Han skulle först få kontroll över världens mäktigaste protestantiska regeringar och bankirfirmor genom den jesuit-återupplivade och Baal-dyrkande tempelherreorden, som i dag är känd som skotska ritens, 33:e gradens, shriner frimureri. Detta hände i England redan 1800 och i Amerika redan 1900.

Med jesuiterna utvisade från nästan alla länder i Europa under 1800-talet, skulle Generalens bankagenter finansiera båda sidor av hans andra trettio åriga krig (1914-1945). Tre viktiga fördelar för orden skulle bli: installationen av Rysslands romersk-katolske storinkvisitor, Josef Stalin; återställandet av påvens världsliga makt genom romersk katolske Benito Mussolini; och förfallet av det turkisk-ottomanska riket, vars muftier i de resulterande islamiska nationerna också i hemlighet kontrolleras genom islamiskt/shriner frimureri. Sedan judarna i Europa och de protestantiska lutheranerna i Tyskland massmördats med Bormann-rådgivne romersk-katolske Adolf Hitler, skulle jesuiterna främja den luftburna kärnvapenkrigsbluffen under det att de skapade en falsk fiende till det amerikanska folket, som FDR i hemlighet skulle ge Stalin kärnladdningen 1943.

När nu varje nation underordnats påvens världsliga makt, måste nu det ”heliga romerska riket av amerikansk nation” krossas; för det är världens paradis för ”kättare och liberaler” som fördömts av jesuiterna och deras onda tridentinska möte….

Varför dödades då president Kennedy? Under ledning av påve Johannes XXIII och Andra vatikankonciliet, försökte han få ett slut på det kalla kriget, bland annat kriget i Vietnam. Han försökte också få ett slut på CIA:s styre. Men på samma sätt som påve Johannes XXIII ”dog” och ersattes med en hemlig kall krigare, påve Paulus VI, så ”dog” också president Kennedy och ersattes med en annan kall krigare, president Lyndon Johnson….

Slutligen började president Kennedy sätta stopp för Vatikanens bluff känd som ”det kalla kriget,” sedan den amerikanska CIA och ryska KGB i hemlighet hade arbetat tillsammans sedan andra världskriget. Han började också sätta stopp för den jesuitiska inkvisitionen i Vietnam, som dess framtida höjdpunkt skulle bli ”Operation Fenix,” CIA:s massmord på 60 000 vietnameser, ”med berått mod” enligt dess Opus Dei-direktör, William E. Colby.

Presidentens inblandning i Roms inkvisitionsdomstol kunde inte tolereras! Miljontals ”otrogna” buddister skulle utrotas, påvens internationella narkotikahandel skulle explodera, amerikansk patriotism och frihet skulle krossas och Vietnam skulle återförenas under Ho Chi Minh – en annan kommunistisk militärdiktator lojal mot påven – som Stalin, som ordförande Mao, som Castro, som George H. W. Bush och son. Fört under sken av att motsätta sig det kommunistiska rikets ”dominoeffekt,” försvarade kardinal Spellman USA:s mest förödande konflikt kallad ”Spellys krig”…..

”Båda svärd, det andliga och det materiella, står under kyrkans makt, men det senare skall brukas för kyrkan, det förra av kyrkan; ett i handen på prästen, det andra i handen på kungar och domare, men efter prästens gottfinnande och tysta medgivande. Ett svärd måste vara under det andra, och den världsliga myndigheten måste vara underställd den andliga makten [som i fallet med USA:s protestantiske påvlige korsfarare som leder ”kriget mot terrorismen” under ytterligare ”fyra år till,” president George W . Bush].”

Den försöker tränga in i alla ’religiösa samfund’ och kyrkliga seminarier för utbildning av präster, och i vanliga sekulära skolor [det Rockefellerfinansierade University of Chicago]. I detta sista sammanhang nämner The English Handbook att det finns en mystisk organisationen kallad ’Påvens milis i högskolor och skolor’ [Yale Universitys Scull and Bonesorden], om vilken det skulle vara önskvärt för den protestantiska allmänheten att få mer information om än de för närvarande har. Det verkar som om även personer utanför kyrkan i Rom kan vara medlemmar i ligan [som de amerikanska presidenterna Bill Clinton och George W. Bush] . . .

Den 13 maj 1981, inom tre veckor från den privata påvliga konferensen, träffades Johannes Paulus II av två kulor från den betalde torpeden Mehmet Ali Agcas [som nu hävdar från ett turkiskt fängelse att han hade hjälp av vatikanska kardinaler] Browning halvautomatiska pistol. Av misstag, som den sistnämnde förklarade, fördes påven i ilfärd till det romerska sjukhuset Gemelli snarare än den särskilda sjukhusenhet som organiserats enbart för påvlig användning. Han fick blod från den allmänna blodbanken; det privata förråd som hölls i beredskap användes aldrig. . .

I snabb följd genomgick påve Johannes Paulus II två större operationer och drabbades av konsekvenserna av överföringen av orent blod; han fick ett svårt fall av hepatit. På höjden av påvens kris, den 28 maj, dog kardinal Wyszynski i Warszawa. Wyszynski var Johannes Paulus ’ närmaste vän, och hade skapat hans karriär.” {46} [Kursivering tillagd] Malaki Martin, 1987 Italiensk ”ex-jesuitpräst” The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church

Den 11 september 2001, attackerade och förstörde samma underrättelsenätverk, övervakat av New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egan under tillsyn av jesuitgeneral Peter-Hans Kolvenbach, Tvillingtornen i New Yorks World Trade Center och förstörde delvis Pentagon i Washington, D.C. Detta högförräderi mot det amerikanska folket har nu rättfärdigat vårt nuvarande korståg mot islam, med tillnamnet ”kriget mot terrorismen” och varmt stötts av påvens frimureriska judiska sionister….

I sin bok ”Hidden Truth…” skriver Steven Greer att om vissa saker vet inte ens CIA chefen. Men vid två tillfällen fick han bekräftat att det är jesuiter som bestämmer.

Vad blir Vatikanens nästa drag? Efter vad jag fick erfara av böcker och dokumentärer så kommer konflikten med mellanöstern att trappas upp. Möjligen kommer muslimernas helgedomar att förstöras så att de i sin tur krossar Amerika i sin vredesmod. Påven kommer kanske att flytta sitt säte till Jerusalem. För att hålla människor i fortsatt rädsla kommer vi att vara varse om hotet utifrån, Solen, ”utomjordingar” eller något annat så att vi i blindo och rädsla accepterar MAKTEN.

Källor: Michael Baigent: Jesus Skrifterna, Steve Greer: Hidden Truth, Christopher Hitchens: Du Store Gud? Eric Jon Phelps; Vatikanska Lönnmördare ”Sårad hemma hos mina vänner”, Jordan Maxvell – Egypten

Text: Ivan Björn


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Vatikanen