USA:s militärflyg spred aerosol av metallpartiklar för mobil kommunikation

2

lågt-flygande-chemtraiils-Mälaren-kors-24082013Den undersökande journalisten Mona Nilsson har gett sig in på att försöka reda ut motiven bakom spridning av aerosoler innehållande bla: aluminium, strontium och barium i atmosfären. Historiska data från 90-talet visar att militären använde det i experiment och att aerolsoler med metalpartiklar tex kan förbättra täckningen vid trådlös kommunikationen.

Text och foto: Mona Nilsson

Våren 1998 utsattes området Espanola i Ontario, Kanada under flera månader för intensiv överflygning av US Air Forceplan som spred ut samma karakteristiska onaturliga långsmala moln vilka ofta las ut i form av långsmala kors.

De började och slutade abrupt vilket tydde på att molnstrimmorna var anlagda. Mätningar av regnvatten visade extremt förhöjda halter av aluminium. Espanolaborna fick akuta astmaattacker, svår huvudvärk, ledvärk och influensasymtom.

I december 2000 ska den operativa chefen vid Victoria International Airport ha medgett att de märkliga långsmala vita kryssen på himlen var från militära övningar.

Thomas beskriver vidare i en senare artikel att två forskare vid en av US Air Forces flygbaser år 2002 berättade att de var involverade i två olika program som sprider ut chemtrails: ett som sprider aluminiumoxid i atmosfären för att reflektera inkommande solljus och påverka vädret. Det andra sprider ut barium och strontium för att förbättra och förlänga trådlös kommunikation och radarövervakning. Barium kan användas för att skapa molnspeglar som medger förbättrad trådlös kommunikation och till att radar kan ”se över horisonten” (OTH-radar).

Läs mer


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
2 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mikael Jansson
Gäst
12 september 2013 kl 08:52

HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program
Det vore naivt att tro att HAARP är ett isolerat experiment som inte kommer att utvecklas vidare. Det hör ihop med ett 50 år gammalt intensivt och enormt destruktivt program för att förstå och kontrollera den övre atmosfären. Man experimenterar i jonosfären som ligger mellan 48 km och 50 000 km ovanför jordytan!

Det vore förhastat att inte tro att HAARP har något med rymdlaboratoriets uppbyggnad, som separat planerats av USA, att gör HAARP är en integrerad del i en lång kedja av rymdforskning och utveckling av noga övervägd militär natur.

De militära konsekvenserna av kombinationen av de två projekten – civila och militära – är alarmerande. Grunden till detta projekt är kontroll av kom­munikationer, både störningar och tillförlitlighet, i fientliga miljöer. Kon­trol­len över sådana styrmedel innebär uppenbarligen en maktkon­centration.

Förmågan för HAARP, rymd- och raketkombinationen att skicka en oerhört stor mängd energi, jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden via laser och partikelstrålar, är förskräckande. Projektet skall ”säljas in” till allmänheten som en rymdsköld mot (fientligt) inkommande vapen eller som mer vedertaget, en apparat för att reparera ozonlagret.

I den kedja som HAARP ingår i, återfinns CRM Chemical Release Modules, där man framkallar artificella moln. 1980 hade man ett projekt som hette ”Project Waterhole”. 1983 släppte man ut kemikalier i jonosfären och orsakade en aurora borealis. 1991 uppenbarade sig åter en sådan aurora borealis över Texas, och himlen såg ut som en julgran (Christmas colours).

De experiment som pågår i det tysta i Amerika kan inte ses isolerade från världen i övrigt. Vi håller oss på jorden, men vad kan vi bli utsatta för från jonosfären, 48–50 000 km över huvudet på oss?

Vi anser att USA:s experiment i jonosfären och över våra huvuden skall utredas av ett internationellt forum. Det angår i högsta grad alla som finns på detta jordklot.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utredning-om-amerikansk-rymdfo_GL02U416/

Ivan Björn
5 september 2013 kl 16:56

Detta handlar inte enbart om att skada miljön, men även om att manipulera människans hypofys med dessa gifter. Det intressanta är att det miljö korrekta Sverige, som beskattar hård sina medborgare vad beträffar miljöpåverkan, tiger om denna besprutning för sina medborgare. Att i spåren av denna besprutningen har vi vädermanipulation vet varje påläst människa. Så fort det inträffar onormala skyfall eller stormar, så blir det utbasunerat genom media, att det är koldioxid som förorsakar detta och att vi måste beskattas ännu mer. Att någon global uppvärmning inte existerar och att allt är påhittad bara för att denna manipulation av vädret och förgiftning av befolkningen ska kunna ske “obemärkt” får vi aldrig veta inte ens från miljöpartiet. Vi är helt enkelt lurade och uppvaknandet kommer att göra ont.

Här bifogar jag två sevärda filmer

Länk: http://www.youtube.com/watch?v=J3WDtxdfWKU&list=PLFpbObURvzeztQYSotBrqo71PE6wRuTAN

Länk: http://www.youtube.com/watch?v=8IX4Jq6Rrss&list=PLFpbObURvzeztQYSotBrqo71PE6wRuTAN