Ulf Bittner: Den fria vårdmarknaden – Rättssäkerhet i Sverige eller ett nytt ”Dalauppror”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 september 2013
- NewsVoice redaktion
Ulf Bittner - Foto: Arbetsgruppen AMBU

Trägen vinner alltid, genombrottet kom för Jerry Persson, med stöd och hjälp av arbetsgruppen AMBU (Assar Fager och Ulf Bittner) lyckades Jerry Persson övervinna ”draken” landstinget Dalarnas och deras förhindran och underlåtan av patient- och rättssäkerhet utifrån vad Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

Text: Ulf Bittner

Att ”ta lagen i egna händer” kommer att visas sig, för landstinget Dalarna och övriga landsting i Sverige, icke alls vara utifrån av vad som tidigare beslutats av Sveriges riksdag.

Jerry Persson i Borlänge har över mycket lång tid, sedan 2001, varit utsatt för en skada efter en olycka på sin arbetsplats. Det visade sig bli en kamp för livet emot det vård Sverige (landstingsvården), som de flesta kommer i kontakt med förr eller senare. Jerry har nu via sitt enträgna och stundom helt hopplösa kamp fått landstinget i Dalarna att inse EU-rättens betydelse utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

Men det som skett sedan 2001, i Jerrys kamp för rätten till vård och behandling, är icke alls ur rättssäkerhets och patientsäkerhets perspektiv sett något som du eller jag vill råka utför. Det självklara som gällt hela tiden, [1] rätt till vård och behandling, har undanhållits av vård Sverige i allmänheten och landstinget Dalarna i synnerhet i Jerrys ärende.

Ska vi ha det så i Sverige att [2] landstingen förhindrar och undanhåller allas vår rätt till bättre/effektivare vård och behandling, som vård Sverige är skyldiga att upplysa om till allmänheten?

Är det dags för att allmänheten säger ifrån och via ett nytt ”Dalauppror” visar makt och myndighetsutövare var skåpet skall stå? Rättssäkerhet åt alla!

Genombrottet

Jerry är sedan en tid nu beviljad via landstinget Dalarna [3] remisser för bättre och effektivare vård i Finland och Polen. Alla i Sverige via sitt unionsmedborgarskap har EU-rätten på sin sida till bättre och effektivare/snabbare vård hos [4]privata vårdgivare inom EU/EES, utanför sitt egna landsting, när dessa icke kan erbjuda denna bättre/effektivare/snabbare vård.

Makt och Myndighetssverige har undanhållit

Men detta faktum har makt och myndighetsutövarna undanhållit i Sverige för allmänheten, uppenbart då för att skydda vård Sverige för att utsättas för konkurrens, det är då som synes en ”kartellbildning” och därmed som synes olaglig.

Vi alla har ett ansvar för att se till att i Sverige sätta stopp för flera Jerry Persson fall.

Vi kan tillsammans göra skillnad och precis som Jerry gjort, han ”tvingade” landstinget Dalarna ner på ”knä” utifrån den EU-rättighet som vi alla äger som svenska unionsmedborgare utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

Förslagsvis samordnar vi, svenska folket, ett upprop med demonstration och namninsamling som även ”tvingar” ner rättsstaten Sverige på ”knä” utifrån samma grund som Jerry Persson gjort med landstinget Dalarna. För rättsstaten Sverige har helt svikit folket på detta område rätten till bättre/effektivare och snabbare vård, liv och hälsa, det har vi sett i väldigt många bevis utifrån alla ärenden utöver Jerrys som vi sett in i.

Vårdköerna hade förmodligen helt varit borta om landstingen remitterat vidare för bättre/effektivare/snabbare vård utanför Sverige och därmed fått bort vårdköerna.
Läkarbristen kanske vore som bortblåst om landstingen respekterat att Sveriges riksdag beslutat om EU-inträdet och därmed ombesörjt en demokratisk utveckling för alla med EU-rättigheten till bättre/effektivare och snabbare vård. EU-domstolens praxis som ingen politiker kan sätta sig över!

Konkurrensen skulle förmodligen, om den tillåtits via av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, ha ombesörjt att vård Sverige skulle vara i en mycket bättre situation än idag, väldigt många svenskar vill helt fått bort landstingen och det finns orsak till det.

Vårdsverige har uppenbart icke alls kunnat via sina anställda prestera och leverera bättre, effektivare och snabbare vård.

Jerry är ett av många skräckexempel inom vård Sverige och frågan är om vi vill ha det så här i Sverige och vad vi nu skall göra åt det.

  • Vem av oss vill bli utsatt för som Jerry Persson fått uthärda över så lång tid?
  • Varför tiger riksmedia om situationen som Jerry bevisligen fått uppleva?
  • Hur kommer det sig att som synes lagbrott på lagbrott varit en del av landstinget Dalarnas vardag gentemot Jerry Persson?
  • Kommer dessa att rannsakas inför domstol som vanliga medborgare?

Vem tager ansvaret för att ”Dalaupproret” effektueras via legala demonstrationer och namninsamlingar?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

  1. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM § 5 utan avgränsning vad gäller sjukdomar
  2. Svensk sjukvård – Vi nekas EU-rätten till gränsöverskridande vård i andra länder
  3. Landstinget Dalarna har över tid begått som synes grundlagsbrott...
  4. Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq