Donerande prenumeranter börjar stödja NewsVoice fortsatta existens

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 september 2013
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson

Jag vill tacka de som valt att börja prenumerera genom att donera en summa per månad för att stödja nättidningen NewsVoice. Det är förmodligen framtidens metod för att finansiera en nättidning.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 16:20 27 sep 2013

Annonsering är en annan, då erhålls ju även reklam för din egen blogg, din förening eller företagshemsida.

Den första donationsprenumeranten Morgan Strålman skrev:

Morgan-strålman“Jag har en längre tid irriterat mig på det styrda informationsflödet, som grovt missleder allmänhetens tankar och värderingar. Varje oberoende medias varande är därför oerhört viktigt. Kanske till och med mer än någonsin. Ett ekonomiskt oberoende anser jag mycket värdefullt och en finansiering direkt ifrån läsare är därför en viktig del i detta.  Genom att bidra med en prenumeration så uppfylls mitt behov av relevanta oberoende nyheter, samt även borgar för NewsVoice fortsatta verksamhet som jag uppskattar.”

Anette Nyman skrev:

“I princip varenda företag med självaktning, privat, statligt, kommunalt, kommersiellt (banker, försäkringskassor, mäklare, reseföretag, livsmedelskedjor, kundtidningsbolag bland flera) arbetar idag med journalister. Journalister som ofta, egentligen brinner för en granskande journalistik samt en längtan efter att få göra sitt jobb, men tvingas försörja sig. Hur ska det gå när allt fler redaktioner drivs av ekonomer istället för journalister samt lägger ner sina avdelningar för undersökande journalistik och istället ägnar sig åt att tillgodose annonsörers behov.”

Ha en bra fredag, mvh Anette Nyman

I skrivande stund har NewsVoice endast 2 annonsörer. Det skulle kunna bli fler. Resterande annonser är utbytesannonser som korslänkats. Inga pengar utbyts.

Trots att NewsVoice endast drivs av en person (undertecknad) har tidningen idag c:a 50,000 besökare och 75,000 besök per månad samt 90,000 lästa/visade sidor per månad, enligt Google Analytics.

Nästa mål är att nå 100,000 besökare per månad.

Det blir möjligt genom att NewsVoice kan börja ersätta skribenter för att skriva, genom att NewsVoice kan ersätta en medhjälpare på redaktionen. För att kunna realisera det måste det komma in 1000 prenumeranter. Hjälp NewsVoice nå den mängden genom att tipsa dina bekanta via Facebook, bloggar etc.

Tack för all hjälp.

Redaktören Torbjörn Sassersson

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: NewsVoice