Extremt liten ”läsarstorm” stoppade Strålskyddsstiftelsens annons i Lärarnas Tidning

publicerad 25 september 2013
- Mona Nilsson

iPad-riskerTidningen Förskolan stoppar en annons från Strålskyddsstiftelsen i nästa nummer, men det var bara sammanlagt 4 medlemmar av totalt 230 000 som hörde av sig och var upprörda. Det är första gången på över tio år som en annons i Lärarförbundets tidningar stoppas berättar en anställd, skriver Mona Nilsson.

Beslutet att stoppa annonsen fattades gemensamt av chefredaktören för tidningen Förskolan Helena Ingvarsdotter, chefen för Lärartidningar Produktion AB Anne Spaak samt chefredaktören för Lärarnas Tidning Annika Grimlund.

Annonsen var införd i Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas Tidning den 23:e september 2013. Annonsen visar en liten flicka som har ont i huvudet med texten ”Maja får huvudvärk av läsplattan. Den strålar för mycket. www.stralskyddsstiftelsen.se”.

– Annonsen reagerar man ju på. Den säger något outtalat. Det har kommit starka reaktioner från medlemmarna, berättar Anne Spaak, Vd för Lärartidningar Produktion AB. Lärartidningar Produktion AB är ett helägt dotterbolag till Lärarförbundet som ansvarar för teknisk produktion av Lärarförbundets tidningar, annonshantering och prenumerationer.

Annika Grimlund, chefredaktör på Lärarnas Tidning som fått ta emot alla upprörda klagomål från medlemmarna preciserar närmare omfattningen av den massiva kritiken:

– Vi har fått klagomål från 4 medlemmar, berättar hon. De är mycket upprörda.

Totalt har Lärarförbundet 230 000 medlemmar berättar hon vidare.

Första gången en annons stoppas

En anställd inom företaget berättar att detta är första gången som en annons stoppas under alla de drygt tio år som den anställde arbetat med tidningarna. Den anställde reagerade själv inte på annonsen:

– Men jag tänkte att detta gillar nog inte de som säljer läsplattor.

Text: Mona Nilsson


Fakta

Många människor, inklusive barn rapporterar att de får huvudvärk då de vistas i miljöer med wifi/trådlöst nätverk eller använder trådlös teknik. Det finns barn som inte längre kan gå till sin skola och lärare som blivit långtidssjukskrivna sedan de fått svåra hälsobesvär.

Upprepade forskningsresultat visar att exponering för strålningen kan orsaka huvudvärk

Såväl Europarådet som den Franska Nationalförsamlingen avråder skolor från användning av trådlösa datornätverk på grund av riskerna för barnen. En läsplatta kan endast kopplas upp trådlöst mot internet. PDF | PDF

Bioinitaitvrapporten från 29 världsledande experter konstaterade i januari 2013: Effekterna av strålningen är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilmaster och de i skolorna massivt införda trådlösa datornätverken. Långvarig exponering kan resultera i sjukdomar. Studier visar att risken för sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid kronisk exponering för mobilmaster. Läs merDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq