Förhindra en PR-kris genom att spana på sociala medier

publicerad 23 september 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Lär dig hur du kan hantera en PR-kris runt din organisation genom att använda sociala medier för att kommunicera med dina kundgrupper och för att förutse och handskas med risksituationer.

Med hjälp intoning på sociala medier kan företaget finjustera: kundservice, affärer, interna medarbetarrelationer och verksamheten ett tweet i taget. Självklart förblir översyn och kontroll av de vanliga ickedigitala kanalerna centralt för varje företag, men risken finns att om företaget stannar kvar i den traditionella arbetsmiljön kan företaget missa vad kunderna egentligen tycker, vad som egentligen intresserar dem och hur dessa underströmningar återverkar på företagets möjligheter på marknaden. Allt detta kan avläsas i den digitala sfären.

Läs mer på Rykteshantering.nu

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice