Allt mer uppenbart – Geoengineering finns på den överstatliga agendan

publicerad 25 september 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Klimatforskare varnar för kallare klimat - Foto: Golfeser

Ice-ages-temp

Source: Ole Humlum – Professor, University of Oslo Department of Geosciences – Click to enlarge

OPINION. På fredag den 27 september 2013 presenterar ­den politiska organisationen IPCC sin senaste klimat­rapport i Stockholm. Då ska forskarna diskutera hur jordtemperaturen kan sänkas genom att pumpa ut enorma mängder svaveldioxid och andra kemikalier i atmosfären.

Mot den politiskt korrekt tillsatta panelen IPCC står en ökande mängd av forskare och insatta i världen som menar att den globala uppvärmningsteorin är ett falsarium skapat för att pådyvla företag och konsumenter koldioxidavgifter där konsumenterna i vanlig ordning får betala sluträkningen. Lösningen på problemet verkar även finnas startklar och den levereras av kemiindustrin som är en utväxt på oljeindustrin. Det finns därför skäl att misstänka att idéen om att den globala uppvärmningen akut måste åtgärdas härstammar från industrikomplexet.

“Det kallas planetär ingenjörskonst, geoengineering, och bakom idéerna står några av världens tyngsta vetenskapsmän. Exempelvis kommer förslaget att spreja svavel­partiklar i stratosfären från kemisten Paul Crutzen, som 1995 fick Nobelpriset i kemi för upptäckten att freon bryter ner det skyddande ozonlagret.” – Aftonbladet

Den förbjudna grafen

Men det finns en förbjuden graf som de stora medierna inte tar i ens med tång, vilket visar att de stora mediekanalerna följer utstakade policys som är dikterade av styrelseledningar, vilka i sin tur styr upp riktlinjerna för vad redaktörerna och redaktionerna på de stora medierkanalerna ska skriva om. Du ser den förbjudna grafen här ovan. Den visar ett större perspektiv, inget som är populärt om hela populationer via medierna ska styras in i en viss riktning.

Jorden har gått igenom 4 istider de senaste 450,000 åren

Grafen visar hur världen genomlidit fyra istider de senaste 450,000 åren. Varje istid är c:a 90,000 år och varje värmeperiod är c.a 9000 år. Den globala uppvärmning som skett de senaste decennierna och tillbaka till runt år 1850 är så ynkligt liten att den inte ens syns på 450,000-årsgrafen. I själva verket har den femte istiden redan inletts och det är “the smoking gun”.

Påståendet att det sker en global uppvärmning fungerar bara om de statistiska kurvorna kapas runt år 1850 då industrialismen började, men studeras den “förbjudna” 450,000-årsgrafen som är baserad på isborrkärnor, blir det tydligt att vi redan passerat in i nästa istid och att medeltemperaturen redan sjunkit ca 2 grader.

Ur detta perspektiv blir det enklare att förstå att den upphetsade globala kampanjen som syftar till att sälja in den globala uppvärmningsteorin är ett bedrägeri som i sin tur syftar till att kapitalisera på en tillfällig global uppvärmning som surfar på människors tendens att vilja ansluta sig till ett gruppsykologiskt konsensus.

Kapitaliseringen sker genom att kemi/oljeindustrin ska “rädda världen” genom att under de närmaste kanske 50-100 åren spruta ut diverse kemikalier i atmosfären och genom att avgiftsbelägga allt från bilar till tandkräm med koldioxidavgifter. När den tillfälliga upphettningen viker av nedåt, eftersom planeten redan börjat att kylas ned de senaste 1000 åren, kommer politikerna att hurra och tacka industrin för att de räddade planeten. Det komiska är att de kommer att påskynda istiden.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat