Högsta domstolen vägrar ta upp bankparasitmålet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 september 2013
- NewsVoice redaktion
Henning Witte, eget verk

Nyligen kom Högsta domstolens beslut att inte pröva det sk “bankparasitmålet” som EU-advokaten Henning Witte har fört mot SEB. Norrköpings tingsrätt tog sig friheten att ändra Sveriges grundlag, genom att stryka den för bankväsendet viktigaste regeln i 9:14 regeringsformen, som kräver en lag för privatbankernas emittering av digitala pengar, skriver Witte.

Text: Henning Witte

Henning Witte, eget verk
Henning Witte, eget verk

“När en bank lånar ut pengar, tar den mestadels inte från befintliga pengar, utan tillverkar nya, egna genom en digital manöver i bankens dator, utan att banken har arbetat för dessa pengar. Vips är digitala pengar födda, vilka är mer än 95% av dagens penningmängd, resten är kontanter. Eftersom det inte finns en sådan lag som ger bankerna rätt att ge ut digitala pengar, har SEB lånat ut olagliga pengar, vilket i sin tur medför, att de inte har rätt att kräva tillbaka sitt digitala falskmynteri.”

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Henning, tack för att du vågar utmana den svenska modellen av akademisk rättssäkerhet!

  Min fråga A är: Har du som enskild EU-advokat i nutid och rum värderat och värdesäkrat, om producerat resultat i aktbilaga 2, mål nr Ö 2151-13, är säkerhetsbrist, som kan vara fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen?

  Min fråga B är: Förstår du när, var och varför, humana resurser anställd av eller med uppdrag för DomstolsvÄrket, som rättssubjekt med säte Jönköping, undertecknat producerat resultat, med två namnteckningar av enskilda rättssubjekt, som då transformeras till laglöst kollektiv u.p.a. och risk, på sidan tre i det protokoll som utgör aktbilaga 2, i ditt mål nr Ö 2151-13 och skarpa läge i den svenska modellen av akademisk rättssäkerhet?

  Enligt regeringens SOU 1997:194, har det allmänna skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som vill, kan och vågar klaga och ställa krav på skattefritt skadestånd av regeringen, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, i handläggning eller beslut producerat säkerhetsbrist, som är fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

  Dagens svenska JK kan inte förneka redovisad kvalitet och säkerhet i SOU 1997:194!

  Värdesäkrad kvalitet och säkerhet i nutid och rum, samt hälsning
  Lärö den 18 september 2013
  Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar i nutid, nära framtid och rum.

 • Även Per Lundgren har en del att tillföra debatten. Nya ekonomiska systemet heter hemsidan och där finns hans nya bok att ladda ner i PDF eller MP3.

 • Vi söker nu i varje domsaga någon som fått sitt lån uppsagt och som är beredd att ta till strid mot bankerna. Lånet skall dock helst vara under 20 000 kr, den s.k. småmålsgränsen, för att slippa bankens evt. rättegångskostnader. Sverige har 48 tingsrätter. Alla är förmodligen inte lika oärliga som Norrköpings tingsrätt. För dem som har rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp skall det inte bli några extra kostnader för att driva ett sådant mål. Man får i alla fall chansen på köpet att slippa betala tillbaka det olagliga lånet. Men framförallt kan man göra en insats för Sverige. Om vi hittar en domstol som följer svensk grundlag och förbjuder banker att återkräva sina lån, då de har lånat ut olagliga pengar och därmed vållat höga skatter, inflation och massarbetslöshet i Sverige, då kommer vi att få mycket bättre tider. Intressenter kan höra av sig till henning@witte.se

 • Ja visst verkar det lite för enkelt låna ut pengar som inte finns. Ebberöds bank är inte speciellt dålig i jämförelse med verklighetens banker.

 • Vi ALLA kan bara tacka för det som Henning Vitte gör. Även om det inte blir någon ändring nu, så har många av oss fått ögonen upp för den ansvarslösa och förslavande penningpolitik. Vid nästa ekonomiska krasch vaknar många fler upp och kommer att förstå alldeles tydligt vad denna illusion som kallas pengar handlar om. Här bifogar jag en dokumentär om just pengar. Den är textat på svenska: http://www.youtube.com/watch?v=K-RUm0zETmc&list=PLFpbObURvzex6jrBwru5uOYr_f3K3NKfJ&index=187

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *