Putins 9/11-artikel väckte starka USA-känslor – Men Bush/Obama 6,5 ggr dödligare än Saddam

publicerad 13 september 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

PutinPutins debattartikel “A Plea for Caution From Russia” publicerades i New York Times den 11 september 2013 och den riktade sig direkt till den nordamerikanska befolkningen. Nu är amerikanerna arga på både Putin och tidningen, men de kan inte göra något åt det. Artikeln har blivit viral.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikipedia

CNN plockade upp några reaktioner, de skriver:

The overall tone of Putin’s latest broadside was too much for Menendez, chairman of the Senate Foreign Relations Committee, who said he read the article at dinner on Wednesday.

“I almost wanted to vomit,” he said. “I worry when someone who came up through the KGB tells us what is in our national interests and what is not”. / CNN

Frågan är vad som retade upp amerikanarna mest. Kanske Putins slutkläm i sin artikel som slår direkt emot den så typiska amerikanska: “vi-är-bäst-attityden”.

My working and personal relationship with President Obama is marked by growing trust. I appreciate this. I carefully studied his address to the nation on Tuesday. And I would rather disagree with a case he made on American exceptionalism, stating that the United States’ policy is “what makes America different. It’s what makes us exceptional.” It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.

Går det att förstå reaktionen?

Visst gör det. Det som ligger Putin i fatet är krigshandlingarna [antiterroristkrig] mot Georgien och Tjetjenien samt kriminaliseradet av gay-rörelsen i Ryssland, men Bush/Obama-regimens destruktion av Mellanöstern och Nordafrika slår alla rekord och gör sannerligen USA mycket exceptionellt. Allt fler amerikaner blir för varje dag medvetna om landets internationella missgärningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Upp till 1,2 miljoner civila och motståndsmän beräknas ha dött bara i Irak sedan USA attackerade landet. Utöver det har vi Bush/Obama-regimens krigföring mot en rad andra länder.

Saddam Hussein beräknas ha upp till 182,000 människor på sitt samvete. Det betyder att Bush/Obama-regimerna är runt 6,5 “bättre” än diktatorn Saddam på skapa omständigheter som dödar människor i Irak. Bush och Obama räddade inte Irak. De skövlade det. 

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Los Angeles Times: Civilian deaths may top 1 million, poll data indicate

AlterNet: 1 Million Civilians Dead, 37,000 American Soldiers Dead or Injured

ORB survey of Iraq War casualties [1,2 millions deaths]

The Telegraph: Saddam faces genocide trial over ‘180,000 Kurd deaths’Så här kan du stötta Newsvoice

 • Måste säga att håller med helt och hållet med Kerstin!!!!!
  MIKAEL var god sprid den fina info i alla riktning. Jag vet hur världen fungerar men det är du som lyckades formulera den till mänsklig språk

 • Mikael Jansson, ditt inlägg förtjänar en mer framträdande position än kommentarsfältet. Mitt förslag är:omarbeta till en artikel och försök få in den i så många tidningar/hemsidor som möjligt. Världsordningen måste börja diskuteras ordentligt, men innan det kan ske måste tillräckligt många börja ställa frågor och det gör de först när de blir informerade om hur världen fungerar. Bra och intressant kommentar!

 • Orsaken till alla de flesta problemen är nog !!
  “Om hur Petrodollarn är konstruerad, och det kommer säkerligen att bli chockerande läsning för många. För den som vill förstå mina resonemang i framtida inlägg är det dock av största vikt att också förstå innehållet i dagens inlägg.
  Staten, FED och dollarn.

  
Det är inte helt uppenbart hur den amerikanska staten förhåller sig till sin centralbank;
  inte heller är det självklart vem som faktiskt trycker alla dollar, och hur den amerikanska staten kan ha en skuld i just dollar. Om vi stannar upp och tänker efter så är det snarare konstigt att den amerikanska staten har en statsskuld i sin egen valuta.
  Fråga: Varför kan staten inte trycka dollar, istället för att låna dollar, när budgeten behöver balanseras?
  Svar: Den amerikanska staten äger inte sin egen valuta. Dollarn är ett privat monopol som ägs av FED.

  FED – en privat centralbank

  The Federal Reserve är ett aktiebolag med bankverksamhet, och alla aktier i FED ägs av privata bankirer. Inte en enda aktie i FED ägs av den amerikanska staten, vilket gör namnet på banken gravt missvisande.
  För att illustrera hur absurt detta upplägg är skulle man kunna leka med tanken att Pepsi blev USAs centralbank. Pepsi är som bekant ett privat aktiebolag med monopol på sin produkt, visserligen en läskedryck istället för en papperslapp, men det kvittar. En vacker dag beslutar sig den amerikanska staten för att landets valuta ska heta Pepsi och att varje liter Pepsi backas upp av ett kg guld. Eftersom det är avsevärt mycket billigare att producera 1 liter Pepsi än 1 kg guld kommer aktieägarna i Pepsi sakta men säkert att lägga beslag på all rikedom som resten av mänskligheten skapar. Det enda man behöver göra är att producera läsk och säkerställa att Pepsi förblir världsvaluta.

  Det var precis så det gick till när USAs tredje centralbank skapades 1913. Som vi alla vet blev det dock inte Pepsi eller Ford som fick uppdraget, utan FED.
  Hur får den amerikanska staten nya dollar av FED?
De flesta har säkert hört att FED just nu stödköper amerikanska satsobligationer under QE3-programmet. När en stat behöver finansiering ger den ut statsobligationer som säljs till ett visst pris. Priset på pengar är som bekant räntan, och ju säkrare en statsobligation anses vara desto lägre ränta accepterar köparna som avkastning. Omvänt gäller det att när köpare av statsobligationer är rädda eller inte litar på staten, stiger räntan eftersom köparna då vill ha en högre avkastning som kompensation.

  Marknaden har idag ett lågt förtroendet för USAs finansiella politik och kräver betydligt högre räntor än den amerikanska staten har råd att betala. Således måste FED rycka ut och stödköpa amerikanska statsobligationer så att räntan kan pressas ner. Dessa stödköp utgör kärnan i hela QE-programmet som lanserades 2009, och är inget annat än konstgjord andning åt en insolvent stat.

  Låt oss nu titta på FEDs stödköp av amerikanska statsobligationer som ett konkret exempel. Antag att 100 nya dollar skapas till räntan 1%, vilket finansierar den amerikanska staten via FED. Hur går det egentligen till?

  Det är FED som skapar dessa 100 nya dollar ur tomma intet. Den amerikanska staten kommer dessutom att tvingas betala tillbaka 101 dollar eftersom räntan i detta exempel är 1%. Tyvärr finns det endast 100 dollar i cirkulation, varför den amerikanska staten aldrig kan bli skuldfri ens i teorin. För att kunna betala den sista dollarn på skulden måste staten helt enkelt låna från FED eftersom FED är den enda aktören som kan skapa nya dollar. Även denna nyskapade dollar skall betalas tillbaka med ränta varför karusellen fortsätter i all oändlighet. Den amerikanska staten betalar helt enkelt inte bara sina räkningar, utan också räntan på skulden, med kreditkortet.

  Hur ser bilden ovan ut om den amerikanska staten dessutom lider av ett budgetunderskott? Svaret är att den bilden ser ut ungefär som vår verklighet ser ut idag; den amerikanska statsskulden är dömd att skena utom kontroll. Det enda som kan rädda USA är om 100 dollar = 101 dollar… dvs om dollarn blir värdelös. Detta är också skälet till att vi har inflation; dollarn måste sakta men säkert gå mot att bli alltmer värdelös om inte systemet ska kollapsa.

  Bankirerna kontrollerar allt !
  
Alla dollar är i slutändan en skuld till FED. Om nu FED ägs av ett fåtal privata bankirer innebär det att dessa bankirer indirekt äger och kontrollerar större delen av vår värld. Om alla råvaror prissätts i dollar innebär det att ett fåtal bankirer indirekt kontrollerar större delen av världens råvaror. Om alla tidningar, TV-kanaler, stater och företag världen över är i behov av dollar för att kunna bedriva sin verksamhet står även dessa under bankirernas kontroll.

  Har du aldrig funderat över det amerikanska samhällets skyhöga skulder? Den federala regeringen, delstaterna, privatpersoner och företag är alla skuldsatta upp över öronen på en och samma gång. Vem ägde alla dessa pengar innan de lånades ut? Det enkla svaret är att det inte fanns några pengar eftersom alla dollar har skapats ur tomma intet av FED i form av lån. I förlängningen är alla skuldsatta till FED som i sin tur indirekt äger alla tillgångar.

  Vilka är då dessa mäktiga bankirer som styr FED bakom kulisserna?
  Vilka herrar var så listiga att de uppfann centralbanken för att sedan genom Petrodollarn erövra halva jordklotet? Ägarlistan är naturligtvis hemlig och eftersom FED är en privat bank kan hela aktiebolaget gömma sig bakom banksekretessen. Vi vet helt enkelt inte vem som i slutändan äger FED, men välkända familjenamn som Rockefeller och Rothschild är antagligen ingen dålig gissning.

  Den statliga centralbanken!
  
Många inser det absurda i att alla dollar egentligen är skuldsedlar och att dessa skulder aldrig kan betalas tillbaka eftersom räntan helt enkelt inte har skapats av utgivaren av samma skuldsedlar. Den enkla lösningen på detta problem är att göra centralbanken statlig så att staten aldrig kan gå i skuld. I ett sådant scenario trycker staten 100 dollar och slipper betala ränta till centralbanken, punkt slut.

  Drömmen om en statlig centralbank har funnits länge, och provats av många, bland annat av Hitler. I skolan fick vi lära oss att Hitler satte fart på Tysklands ekonomi genom att börja producera vapen och anställa folk inom krigsindustrin. Visserligen är det sant att Hitler rustade, men det fanns en helt annan komponent som var minst lika viktig. Hitler försatte landets centralbank under statlig kontroll och förbjöd den att låna ut pengar mot ränta. Detta gjorde att Tyskland kunde främja sin egen ekonomiska utveckling utan att betala ränta till privata bankirer. Ville Hitler bygga en bro så gjorde han det via sedelpressen, utan att gå i skuld, och utan att betala ränta.

  En uppenbar nackdel med en statligt kontrollerad centralbank är att det inte finns någon gräns för hur mycket pengar staten kan trycka. Detta riskerar i sin tur att slå sönder nationens ekonomi genom inflation, i synnerhet om staten har ett behov av att finansiera överdimensionerade välfärdsprogram. Många människor i det forna Sovjet har fått erfara detta den hårda vägen då de fick alla sina besparingar och pensioner konfiskerade av staten genom inflation.

  En annan betydligt farligare nackdel med en helt statlig centralbank är att staten får oinskränkt makt då den kontrollerar, inte bara polis och militär, utan också sedelpressen. Exempelvis vet vi alla hur Hitlers centralbank i slutändan finansierade ett helt världskrig, eller i alla fall den tyska sidan av det. Vad är det som säger att de individer som styr den amerikanska staten är bättre än de som styr FED? Vill vi leva i en värld där de som mördar folk jorden runt i drönarattacker också ska ha total kontroll över dollarn? Rimligen blir inte denna värld en bättre plats bara för att vi ersätter ett monopol på pengar med ett annat.

  Dollarn är en illegal valuta

  Redan för flera hundra år sedan klargjorde USAs grundare att ett monopol på pengar, oavsett omständigheter, är olagligt. I den amerikanska konstitutionen står det klart och tydligt att endast guld och silver får användas som pengar av just detta skäl. Ingen kan skapa guld och silver ur tomma intet och således kan ingen kontrollera världen genom sedelpressen.

  Det faktum att många av de som signerade USAs konstitution är avbildade på FEDs dollarsedlar lurar säkerligen många; dessa hjältar skulle dock vända sig i graven om de fick se sina egna ansikten på monopolets skuldsedlar.
  Enligt den amerikanska konstitutionen är dagens dollar illegala pengar och FED en gravt kriminell organisation. Alla i den amerikanska kongressen, senaten och i vita huset har gjort sig skyldiga till högförräderi. Har du någonsin undrat vad som skulle hända om den organiserade brottsligheten tog kontroll över samhället? Se dig omkring, det är vår verklighet.

  Fria pengar bryter monopolet

  Fria pengar är en förutsättning för en fri värld; så fort ett monopol på pengar skapas följer oundvikligen förtryck i dess spår. Om historien har lärt oss något borde det vara att ingen enskild individ, stat eller annan rörelse kan hantera den enorma makt och ansvar som ett monopol på pengar medför.
  Bästa sättet att hindra någon från att missbruka ett monopol på pengar är naturligtvis att inte bevilja det från början. Med andra ord är hela det globala finansiella systemet inte mäktigare än din egen respekt för dollarn. Om vi avslöjar dollarn som en skuldsedel, utgiven av en kriminell organisation, står FED maktlös med sitt monopol på värdelösa papperslappar. Det är ingen annan än du själv som ger dem denna makt att förslava världen genom ett riggat pyramidspel.

  Vägen till en fri värld börjar således inte med gevär, riksdagsval eller marginalskatt, utan med din egen förståelse för vårt monetära system. Så länge vi fortsätter att acceptera en centralbanks monopol på pengar, accepterar vi också att denna centralbank har ett monopol på allt vi skapar. Ett annat ord för detta är slaveri. De som har ett monopol på pengar äger och kontrollerar allt i sitt eget paradigm, och fruktar således ingenting, förutom det som bryter själva monopolet.

  Demokratin är en bluff
  
Media älskar att informera oss om demokrati, och USA är som bekant världens största demokrati eftersom folket en gång vart fjärde år får lägga en papperslapp i en låda och berätta för vita huset vad de tycker. Som ni säkert förstår är det dock i helt andra papperslappar som makten finns, och FED håller inga allmänna val.

  Fria val utan fria pengar är den mest effektiva formen av förtryck som existerar. Detta system, mer känt som demokrati, har lyckats få hela nationer att både slaviskt och frivilligt göda dess skapare. Folket i USA är övertygade om att demokratin är konstruerad för alla människors bästa till den grad att de sprider ljuset med gevär likt en religiös sekt. Anfallskrig mot icke-troende marknadsförs som en befrielse, i skrämmande likhet med George Orwells bok 1984.

  De problem jag beskriver ovan är dock inte nya, och de har lösts många gånger förut. Svaret på 1984 är 1776, året då den amerikanska frihetsdeklarationen antogs. Det amerikanska folket, och alla andra folk för den delen, behöver inte mer demokrati eller fler anfallskrig, utan en konstitutionell republik med fria pengar.”
  Slutsats
”I sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies, and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale”

 • Artikeln har blivit som ett nytt 9/11, som ett intrång på USA:s hemmaplan, en fullträff rakt i USA själ. I Sverige ratar tidningarna i princip ALLT vad som sker i Ryssland. Propagandan är osannolik. Att Ryssland och Kina har blivit kärringarna mot strömmen i FN är inte konstigt, de tvingas se på när västvärlden långsamt äter sig fram österut, dessutom lyckas de framstå som de goda räddarna om och om igen. Snacka om retoriska segrar.

  Mats
  På Klar sikt

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *