Socialstyrelsen vill massvaccinera gravida trots bristande vetenskap

publicerad 7 september 2013
- av NewsVoice
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

Marknaden för potentiella vaccinmottagare ökar stadigt. Det finns ständigt försök att ta fram nya vacciner mot olika sorters allergier, högt blodtryck, mot canceråterfall, astma m.m. Men varför tar man inte fram vaccin mot de sjukdomar som verkligen skördar en massa människoliv, exempelvis Denguefeber och afrikansk TBC?

Allt fler vacciner läggs till barnvaccinationsprogrammet och målgruppen för de olika vaccinerna dras åt att i slutändan omfatta alla. Influensavaccinet som från början omfattade äldre människor, vårdpersonal och människor som har nedsatt immunförsvar ska nu även ges till gravida med motivering att de har ett försämrat immunförsvar och det kan vara jobbigt att drabbas av en lunginflammation med stor mage. Detta enligt P4-nyheten”Gravida bör vaccinera sig enligt nya råd”.

Men kommer då dessa gravida att bli hjälpta av ett vaccin?

Läs mer