Telefonkampanj som skulle misskreditera Epoch Times misslyckades

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 september 2013
- Torbjörn Sassersson

EpochTimesEn kampanj med anonyma telefonsamtal den 11 och 12 september försökte misskreditera Epoch Times i Hongkong och skrämma bort dess annonsörer. Telefonkampanjen anses vara en fortsättning på tidigare insatser med brev och SMS.

Text: Li Zhen, Cheryl Ng, Karen Tsang | Artikeln återpublicerad med tillstånd av Epoch Times

Enligt Epoch Times försäljningschef, Lu Jie, fick kunder till kinesiskspråkiga Epoch Times den 11 och 12 september anonyma trakasserande samtal flera gånger om dagen. Några av samtalen kom vid midnatt eller tidigt på morgonen.

Epoch Times hongkongkontor fick också samma samtal på kvällen den 11 september och det kom även samtal till Epoch Times-personalens privata telefoner. Några missade samtal visade vilket nummer samtalet kom från. När man ringde tillbaka, spelades i andra änden av linjen upp samma inspelade meddelande som hade hörts när liknande samtal hade besvarats.

Det inspelade meddelandet börjar med att säga att samtalet är från Epoch Times, och tackar kunder för att de annonserar i tidningen. Tonen förändras därefter och det som sedan hördes var identiskt med ett meddelande som i månader hade spelats upp av Hong Kong Youth Care Association via högtalare i Hongkong.

Enligt Hongkongs Next Magazine är Hong Kong Youth Care Association en grupp tillhörande kinesiska kommunistpartiet och delar kontorsutrymme och personal med 610-byrån i Shenzhen, precis på andra sidan gränsen mot Kina.

610-byrån är en utomrättslig partiorganisation som skapades i syfte att utrota den andliga metoden Falun Gong.

Det meddelande som spelats upp under denna senaste omgång med telefonsamtal från Youth Care Association i deras högtalare, upprepar propaganda som används av Kinas kommunistparti i dess försök att svartmåla Falun Gong.

Före telefonkampanjen hade vissa kunder också fått hotbrev och textmeddelanden med liknande innehåll som syftade till att få kunder att sluta annonsera i från Epoch Times. Breven undertecknades ”Hong Kong Anti-kult Alliance”, men någon sådan organisation finns inte registrerad i Hongkong.

Lu sade att Youth Care Association också har anställt folk för att stjäla Epoch Times tidningar från tidningsställen. Hon tror att telefonsamtalen, SMS:en och breven är en annan taktik från samma grupp.

– Detta nya drag belyser bara kommunistpartiets rädsla för sanningsenlig rapportering och exponerar dess illvilja, sade Lu.

Hon sade att effekten av de trakasserande telefonsamtalen blev tvärtemot vad partiet avsett.

– Läsare, kunder och allmänheten har varit i kontakt med Epoch Times och erbjudit stöd. De prisar vår tidning för att ha ett samvete och sanningsenligt rapporterar fakta, sade Lu.

– Den 12 september rapporterade vi händelserna till polisen, och vi kräver en fullständig utredning, fortsatte Lu.

En av Epoch Times kunder, verkställande direktören för Goldentime Property Agency, Wong Sau-Yim, är mycket arg på kommunistpartiets taktik. Han sade att han först fått SMS, sedan brev, sedan trakasserande samtal. Och han har rapporterat dessa till polisen.

– Först av allt är jag affärsman och buddhist, sade Wong argt och fortsatte,

– Epoch Times är en laglig lokaltidning, och efter att jag annonserat i Epoch Times fick jag samtal från kunder på fastlandet, av vilka några tillhör det övre samhällsskiktet.

– Jag gör mer affärer nu och har verkligen fått nytta av det. Om man ber mig att inte annonsera i Epoch Times, är det inte att skära i min verksamhet? Är det inte ett våldsamt ingrepp i den fria marknaden?

Wong betonade att reklamsatsningar bygger på affärsmässiga beslut och denna typ av trakasserier är en kränkning av den personliga friheten.

När Wong anmälde händelserna till polisen gjorde de inte någon ytterligare undersökning. De sade att saken bara handlar om ett brev och bör behandlas som ett civilrättsligt ärende.

Men Wong anser att detta är ett brottmål, eftersom det har kränkt hans personliga frihet och Hongkong-bornas frihet.

– Det här är inte ett civilrättsligt ärende. Regeringen borde åtala dem, sade Wong.

Han uppmanade alla företagare som har blivit trakasserade att rapportera det till polisen.

Woo Lai Wan, ordförande i Hongkongs journalistförbund som är ansluten till The International Federation of Journalists, IFJ, (internationella föreningen för journalister) uttryckte stor oro.

– Om någon förfalskar meddelanden i en journalists eller ett nyhetsföretags namn, oaktat innehållet, så är detta bedrägeri, sade Wu Lai Wan.

– Om ett sådant meddelande har medfört olägenhet och rädsla för mottagare, då är det sannolikt ett olaga hot. Därför uppmanar vi polisen att utreda fallet direkt.

Pressfriheten är skyddad i Hongkongs grundlag, sade Woo Lai Wan. Med direkt adress till de ansvariga sade hon:

– Se till att du inte blir inblandad i sådana olagliga och farliga handlingar.

Lagstiftande rådets ledamot, Leung Yiu-chung, fördömde trakasserierna och förtalet i sitt meddelande till Epoch Times och uppmanade polisen att göra en grundlig utredning. Han har också förväntningar på Hongkongs ledare när det gäller att undersöka de bakomliggande orsakerna till händelsen.

Han sade att Leung Chun-ying, verkställande direktör i Hongkong (ej att förväxlas med Leung Yiu-chung) har försökt styra Hongkong på samma sätt som kommunistpartiet, och skapat alla sorters konflikter och spätt på allmänhetens missnöje.

– Jag hoppas att något sådant inte kommer att hända igen, eftersom Hongkong har blivit värre. Sådana saker gör folk nervösa och förstör deras normala liv vilket är högst olyckligt och icke önskvärt, sade Leung Yiu-chung.

Leung Yiu Chung anser att telefonsamtalen och andra meddelanden riktade mot Epoch Times väcker grundläggande frågor som rör hela Hongkong.

– Vi måste respektera yttrandefriheten och pressfriheten. Detta är Hongkongs grundläggande värderingar, sade Leung Yiu-chung.

– Dessutom är olika röster och olika synpunkter vad folk vill ha. Om vi förlorar det kommer Hongkong bara att ha enväldets enda röst och enda synsätt.


The Epoch Times är en oberoende röst som finns både i tryck och på internet. Tidningen rapporterar med ambitionen att öka sin förståelse och respekt för grannen i huset intill, såväl som för människor jorden runt. Tidningen står för grundläggande mänskliga värderingar, rättigheter och frihet. The Epoch Times är ett privatägt mediaföretag. Huvudkontoret finns i New York.

Ett huvudtema för The Epoch Times är bevakningen av Kina. Idag vänder sig världens blickar allt mer mot denna oroliga gigant som genomgår enorma förändringar. Företagsledare, politiker och världsmedborgare önskar att bättre förstå vad som händer i Kina.

Läs mer om Epoch Times

Hans Bengtsson är chefredaktör för Epoch Times Sverige


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *