Torkel Falkenberg tackar Obama för National Center for Alternative Medicine

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 september 2013
- NewsVoice redaktion

Torkel_FalkenbergVid presskonferensen med den amerikanske presidenten Barack Obama och statsminister Fredrik Reinfeldt bedyrade båda statscheferna sin tacksamhetsskuld till varandras länder i olika avseenden. På The Integrative Care Science Center (IC) vill vi också se USA som ett föredöme vad gäller en seriös, långsiktig och storskalig satsning på komplementär- alternativ- och integrativ medicin/vård, skriver Torkel Falkenberg, chef för IC.

Uppdaterad: 2013-09-06

När jag skriver detta är USA:s president Barack Obama ännu i Sverige, och amerikanska militärhelikoptrar hovrar över Stockholm. Den positiva efterklangen från installationstalet som USA:s första svarta president gav vid sitt tillträde, har inte riktigt överlevt Obamas år som president – en period som medierna mest beskrivit som en besvikelse. Vi på IC är inte riktigt eniga, vi tycker att vårdreformerna som Obama genomfört dramatiskt förändrat det amerikanska vårdklimatet.

I Sverige har Obama och statsminister Fredrik Reinfeldt båda bedyrat vad deras respektive länder har att lära sig av varandra. Det finns mycket att säga om motsatsen – företeelser där USA kanske är mindre lämpligt som föredöme, liksom för övrigt Sverige. Men vi vill hänvisa till ytterligare ett område, där USA går i bräschen för en positiv utveckling – den seriösa och storskaliga satsningen på komplementär-  alternativ och integrativ vård/medicin, tydligast synligt genom myndigheten NCCAM:s verksamhet, som vi nämnt i flera artiklar.

Apropå det militära, erbjuds ibland skadade, hemvändande soldater från Mellanöstern akupunktur som ett stöd i smärthanteringen. Den amerikanska nyhetskanalen CNN har under året flera gånger belyst integrativ vård som en del av den framtida hälso- och sjukvården i USA, något som vi berättat om tidigare på I C:s hemsida. Ledaren för Samueli Institute, Dr Wayne Jonas, har vittnat inför den amerikanska senaten om fördelarna med integrativ vård, men också om vikten av gedigen och bred forskning som grund för informerat beslutsfattande.

Nästan samtidigt, kallar föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) till internationellt skeptikermöte och påpekar ensidigt nackdelarna med de komplementära och alternativa metoderna. Läs gärna våra reportage från konferensen.

Undertecknad deltog nyligen som rådgivare i ett toppmöte i Hong Kong kring Världshälsorganisationens (WHO) kommande globala strategi för komplementär- och alternativmedicinen. Slutsatserna och rekommendationerna ligger långt från VoF:s snäva syn på området och betydligt närmare IC:s hållning i dessa frågor.

Skälen är enkla: miljarder människor använder sig av KAM, och integrerar tankesätt och behandlingar med konventionell skolmedicin. Vi tror att sådan integrering bäst görs på ett informerat sätt, och att kommunikation, utbildning, forskning och samarbete är vägen framåt, inte oinformerade förbud och överreglering.

IC:s egen forskning börjar nu ge resultat, och vi har avrapporterat forskningsresultaten vid flera internationella medicinska konferenser. Preliminära resultat från våra analyser av sjukhusdata samt data från svenska högkvalitativa läkemedels-, dödsorsaks-, sjukskrivnings-, vårdregister (bland annat i samarbete med Tieto och Socialstyrelsen) visar till exempel att patienter som remitteras för kronisk smärta eller stress och erbjuds antroposofisk integrativ vård tenderar att konsumera mindre läkemedel och göra färre återbesök till hälso- och sjukvården efter behandling jämfört med matchade kontrollpatienter i vanlig vård.

Kommande forskningsprojekt undersöker hur de preliminära positiva effekterna kan förklaras, och om det går att länka komplexa och patientcentrerade vårdinterventioner med kulturella inslag till en ökad stabilitet i vår arvsmassa, DNA. Sådana samband har nyligen påvisats av nobelpristagaren Elisabeth Blackburn med upptäckter kring de s.k. telomerernas roll.

Vi kommer nu också att öka vår satsning på att nå ut till svensk och internationell hälso- och sjukvård och andra intresserade med forskningsresultat, nyheter och innovativa satsningar, både sådana som är positiva eller negativa för området. Vi är öppna för båda, så länge de klarar vår kritiska granskning!

Följ med oss i vårt nyhetsbrev och delta i debatten kring framtidens hälso- och sjukvård!

Torkel Falkenberg, chef för IC

www.integrativecare.se

nccam.nih.gov

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq