250 redaktörer på Wikipedia har blockerats pga misstanke om falsk redigering

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson

Sue GardnerNewsVoice har tidigare skrivit om en “skeptiker” på Youtube som berättar om ett eget team bestående av över 90 Wikipedia-redaktörer som ideologiskt styr ett stort antal faktaposter på 17 språk på Wikipedia. Nu har 250 redaktörer blockerats på Wikipedia pga misstanke om att de är köpta för pengar, skriver Wikimedia Foundations chef Sue Gardner.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

Anklagelserna består i att wiki-redaktörer betalats för att skriva om produkter och organisationer  och för att styra upp innehållet i det globala uppslagsverket med en halv miljard regelbundna besökare. Wikimedia Foundation utreder nu hur omfattande de falska redigerandet är.

“Editors on the English Wikipedia are currently investigating allegations of suspicious edits and sockpuppetry (i.e. using online identities for purposes of deception).” … “As a result, Wikipedians aiming to protect the projects against non-neutral editing have blocked or banned more than 250 user accounts.” Sue Gardner, Executive Director, Wikimedia Foundation, October 21, 2013

Black hats och internet shills

Händelseutvecklingen stödjer uppgifter om att inte bara Wikipediaposter är styrda av ekonomiska, ideologiska och politiska intressen utan även att “internet shills” är vanligare än vad många trott. En “internet shill” är en person som får betalt för att tex lyfta upp, vinkla eller sänka föreställningen om ett företag, en person eller sakfråga.

“Editing-for-pay has been a divisive topic inside Wikipedia for many years, particularly when the edits to articles are promotional in nature. Unlike a university professor editing Wikipedia articles in their area of expertise, paid editing for promotional purposes, or paid advocacy editing as we call it, is extremely problematic. We consider it a “black hat” practice. Paid advocacy editing violates the core principles that have made Wikipedia so valuable for so many people.” – Sue Gardner, Executive Director, Wikimedia Foundation, October 21, 2013

NewsVoice återkommer om “internet shills”, “black hat practise” och “spinn” i en kommande artikel.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Wikipedia