Aquaponics är en mix av aquaculture och hydroponics

publicerad 19 oktober 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Aquaponics - Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Aquaponics - Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Aquaponics – Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Aquaponics är ett matproduktionssystem som kan omfatta både växter och oftast fiskar. Systemet bygger på att vattenkultur (aquaculture) kombineras med hydroponics (att odla växter i vatten) till ett symbiotiskt system.

Ett exempel på aquaponics är egentligen ett akvarium eftersom det kan inhysa både växter och djur i en balanserad miljö, men i ett traditionellt aquaponics-system har djurdelen åtskiljts från växtdelen och det är oftast landväxter som har placerats med rötterna direkt i en ström av vatten från akvakulturen. Poängen med aquaponics är att närsalter från djuren används som näring för växterna. Vattnet renas av växterna och förs sedan tillbaka till akvakulturen.

De första exemplen på aquaponics är aztekerna system. De odlade mat på flytande miniöar kallade “chinampas”. Miniöarna var antingen stationära eller mobila och de placerades i grunda delar av sjöar och kanaler. Ett annat exempel på tidiga aquaponics-kulturer är de traditionella och asiatiska risfälten där risodling kombineras med fiskodling.

Aquaponics kan med fördel tillämpas i stadsmiljö och metoden har snabbt blivit en folkrörelse runt om i världen.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Aquaponics
  • Gillar detta. Men när vi talar sådan stor skala (som i jävligt mycket större än ett akvarium) samt mängden fiskar som behöver få ordentligt med stimulans motsvarande dess vilda hemmiljö blir det ganska tufft. Har funderat ganska mycket på denna punkt. Modern forskning visar att fiskar är har väl utvecklad tankeförmåga och ett aktivt och avancerat känsloliv. Värt att taga med i beräkningen

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *