Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Aquaponics är en mix av aquaculture och hydroponics

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson
Aquaponics - Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Aquaponics - Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Aquaponics – Foto: Ryan Somma, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Aquaponics är ett matproduktionssystem som kan omfatta både växter och oftast fiskar. Systemet bygger på att vattenkultur (aquaculture) kombineras med hydroponics (att odla växter i vatten) till ett symbiotiskt system.

Ett exempel på aquaponics är egentligen ett akvarium eftersom det kan inhysa både växter och djur i en balanserad miljö, men i ett traditionellt aquaponics-system har djurdelen åtskiljts från växtdelen och det är oftast landväxter som har placerats med rötterna direkt i en ström av vatten från akvakulturen. Poängen med aquaponics är att närsalter från djuren används som näring för växterna. Vattnet renas av växterna och förs sedan tillbaka till akvakulturen.

De första exemplen på aquaponics är aztekerna system. De odlade mat på flytande miniöar kallade “chinampas”. Miniöarna var antingen stationära eller mobila och de placerades i grunda delar av sjöar och kanaler. Ett annat exempel på tidiga aquaponics-kulturer är de traditionella och asiatiska risfälten där risodling kombineras med fiskodling.

Aquaponics kan med fördel tillämpas i stadsmiljö och metoden har snabbt blivit en folkrörelse runt om i världen.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Aquaponics