Atmosfärbesprutning förstör ozonskiktet

publicerad 3 oktober 2013
- Mona Nilsson
chemtrails-3okt2013-Ekero
Bilden nedan är tagen idag 3 oktober 2013 på Ekerö nära Stockholm kl 07:30.

OPINION. I fredags avslutades FN:s klimatkonferens i Stockholm. Forskarna är nu överens om att det pågår en accelererande uppvärmning av vårt klimat. Månaden före konferensen hade Stockholmsområdet besprutats intensivt med chemical trails, giftmoln som enligt omfattande mätningar visats innehålla giftiga metaller, främst aluminium, barium och strontium.

Text och foto: Mona Nilsson | Uppdaterad kl 09:59, 3 okt 2013

Klimatpåverkan av dessa miljövidriga aktiviteter som bedrivits utan demokratisk förankring och bortom insyn av bland annat US Air Force sedan minst 15 år enligt den grävande journalisten William Thomas, togs inte upp på konferensen.

På miljödepartementet hänvisas frågor om atmosfärbesprutning till en person som helst vill vara anonym eftersom denne fått ta emot många samtal från upprörda och arga medborgare. Han hävdar att han gjort en grundlig utredning av frågan genom att tala med flera andra personer från olika instanser som han inte vill namnge. Orsak: frågans känslighet När jag ber om att åtminstone få veta vilka organisationer eller myndigheter dessa personer verkar vid får jag inte ens svar på det. Så känsligt är frågan.

Luften kändes förgiftad och flera jag känner drabbades av luftvägsbesvär, ont i lungorna och hosta samt influensaliknande symtom. Detta har beskrivits som en effekt av sådana giftbesprutningar som US Air Force bedrev i slutet av 1990-talet (se tidigare inlägg på denna blogg). Barium är känt för att kunna orsaka lungproblem då det inandas. På denna länk redovisas en mätning som visade förhöjda halter av barium i regnvatten efter besprutning med kemikalier.

Geoengineeringwatch.com

Som om det inte räckte med att dessa atmosfärbesprutningar förgiftar oss. Dessa ämnen som sprutas ut i atmosfären förstör även vårt livsviktiga ozonskikt som skyddar oss mot skadlig strålning från solen.

Dane Wigington, utbildad inom meteorologi och som arbetat kunnigt och initierat med sajten geoengineeringwatch.com har gjort UV-mätnignar i Kalifornien som visar att UVB som är den mer skadliga formen av UV-strålning har ökat kraftigt åtminstone i norra Kaliforninen. Dessutom uppmättes signifikanta nivåer av UVC.

Foto till höger: geoengineeringwatch.com

Dane Wigington skriver:

“Current testing reveals that almost 70% of incoming UV radiation is currently in the UVB and UVC range. (Not 5% or less, as we are being told by all major agencies and their media mouthpieces). This translates into nearly a 1,400% increase in UVB as a percentage of total UV.”

Detta är förstås synnerligen allvarligt och ett tecken på att ozonskiktet håller på att förstöras.

Det finns ett berg av belägg för att utsläpp av partiklar i atmosfären som reflekterar solljuset liksom atmosfärbesprutningspartiklarna, förstör ozonskiktet, skriver Wigington. Partiklarna leder bland annat till en snabb nedkylning av stratosfären och bildande av stora ismoln vilka i sin tur drar till sig och koncentrerar ozonförstörande kemikalier.

I en ny artikel skriver också den grävande journalisten och författaren till boken “[Cloud seeding] confirmed” William Thomas, om hur atmosfärbesprutningsutsläppen i atmosfären förstör ozonskiktet: konstanta utsläpp under 15 år från atmosfärbesprutning eller geoengineering kommer att förstöra upp till 3/4-delar av ozonskiktet, enligt National Centrer for Atmospheric Research, Boulder, Colorado.

Thomas påpekar också att det i dag är omöjligt att separera effekter av koldioxidutsläpp och andra mänskliga aktiviteter som diskuterades exempelvis under den nyligen avslutade FN-konferensen från de medvetna manipulationerna av klimatet via [atmosfärbesprutning] eller geoengineering:

”Geoengineering skapar en ny och farlig synergi med global uppvärmning som på ett oförutsägbart sätt förstärker den ökande och dramatiska uppvärmningen…det är omöjligt att förstå ”klimatförändringarna” utan att beakta åtminstone 15 års aktiv ”Solar Radiation Management” som US Air Force, ”Weather Force specialists” och olika ledningar i Vita Huset” bedrivit.

Text: Mona Nilsson


Så här kan du stötta Newsvoice