Dokument från brittiska regeringen avslöjar – Vacciner är skadliga och osäkra

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson red.

documentsVaccinskeptikern Linda Karlström analyserade tidigare i år dokument från det brittiska hälsodepartementet och “Joint Committee on Vaccination and Immunisation” (JCVI) vilka avslöjar att de brittiska myndigheterna under 30 år haft kännedom om att vaccin skadar och inte fungerar.

Text: Torbjörn Sassersson

Dokumenten har kommit ut genom “Freedom of Information Act”. Protokoll från möten mellan JCVI, en sk oberoende rådgivande expertkommitté och brittiska hälsoministrar avslöjar det brittiska hälsovårdssystemets utstuderade mörkläggning om stora problem med vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Det visar sig att vaccinationsprogrammet utformats för att tillfredsställa företagsekonomiska intressen i stället för folkhälsan.

Några klipp från Linda Karlströms artiklar

“I stället för att reagera korrekt genom att granska existerande vaccinationsrutiner då säkerhetsproblem hos specifika vacciner avslöjats, har JCVI antingen inte gjort något alls, selektivt plockat bort ogynnsamma data från offentliga rapporter, gjort intensiva ansträngningar för att försäkra både allmänheten och myndigheterna om att vaccinet i fråga är säkert.”
Källa: Hemliga dokument från brittiska regeringen avslöjar att vacciner bara är bedrägeri

“Tio år innan dr Andrew Wakefield publicerade sina forskningsfynd om MPR i The Lancet, var JCVI redan fullt medvetet om att National Institute for Biological Standards and Control hade identifierat ett klart samband mellan MPR-vaccinet och hjärnhinne- samt hjärninflammation. Men i stället för att gå ut med denna information och åberopa  flera säkerhetsanalyser, valde JCVI att mörklägga dessa fakta och ljuga för allmänheten om MPR-vaccinets säkerhet. I Japan valde man år 1993 att sluta använda MPR-vaccinet, eftersom det orsakade så många fall av aseptisk meningit (viral hjärnhinneinflammation). Enligt de japanska hälsomyndigheterna hade tillbakadragandet av MPR inte orsakat någon ökning i dödsfall på grund av vilda mässlingsvirus.”
Källa: Vaccin orsakar dödsfall och permanenta hjärnskador – myndigheterna friserar statistiken

“Man beslöt till sist, utan några som helst vetenskapliga grunder, att neurologiska störningar skulle anses vara ”stabila tillstånd” och att barn som led av dessa därför kunde vaccineras som vanligt. Detta trots att kommittén tagit del av National Childhood Encephalopathy Study som visade att av de 1167 undersökta barnen hade 39 blivit vaccinerade några dagar innan deras neurologiska sjukdomar började. Av dessa hade fem stycken haft neurologiska besvär redan innan den aktuella vaccinationen.”
Källa: Myndigheterna vet att vaccin orsakar kramper – vaccinationstäckning viktigare än säkerhet

“I ett möte 1986 deklarerades att man från experthåll bör ta avstånd från ordet ”hjärnskada” när man talar om kikhostevaccin, eftersom det ger för negativa associationer. Detta trots att kommittén redan år 1981 konstaterat att dtp-vaccin orsakar neurologiska skador. Uppenbarligen måste man ha ansett det vara mycket upprörande att vaccin kan orsaka permanenta hjärnskador – så pass upprörande att det inte ens förtjänade en vetenskaplig granskning.”
Källa: Vaccin orsakar komplexa feberkramper som kan resultera i permanent handikapp – allmänheten får inget vetaSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Är det någon som tror att Svenska myndigheter skulle bete sig annorlunda än vad som skedde i England? Glöm det!

  Makten vill aldrig erkänna att den gjort eller gör fel! Den bryr sig inte om att det t ex finns lagrum om JÄV. Det vanligaste svaret när detta med t ex JÄV påtalas, brukar antingen vara: ” “, det vill säga total tystnad, eller att man pekar på att vid ett annat bord hos någon annan myndighet eller departemenrt sitter någon som skall svara på “den obehagliga frågan”, eller kanske skicka ut en välformulerad dementi där det meddelas något, som går på tvärs mot vad kritikern ifråga hävdat!

  Allmänheten är sällan så väl informerad att den förstår skillnaderna mellan budskapen, varför den inte bryr sig – så länge det inrte gäller någon som själv drabbats …

  Om en myndighet gjort fel, så har den ändock inte gjort något fel, för en myndighet kan aldrig göra något fel….! Eller ärt det faktiskt så???

  I alla fall inte förrän decennier har gått – så kan man vid lämpligt tillfälle medge att “det var nog trots allt fel, men det var så länge sedan – så det kan vi nu inte göra något åt!”.

  Varefter man utväljer en liten skada drabbade och ger dem en mindre symbolisk slant och/eller en blomma, som plåster på såren, (för att man blivit steriliserad; drabbats av sömnsjuka eller något annat otrevligt; inte fått den utlovade vård de skulle ha fått etc etc, men utfärdar samtidigt något regelverk som passande ser till att de flesta drabbade inte får något alls – för att sedan slå sig för sitt bröst som bergsgorillor i Afrikas djungler, samt poängtera vilket fint samhälle vi ändock har …

  Är inte detta ett hyckleri utan like????

 • Jag rekommenderar boken ” Dissolving Illusions” Suzanne Humphries MD; Roman Bystrianyk. ISBN 9781480216891. Bedrægeri har redan pågått sedan 1800 talet. Men psykiska sykdomar ær ett annat kapitel. Vældig upplysande men lika chockerande ær då boken ” Anatomy of an Epidemic” Robert Whitaker ISBN 978-0-307-45242-9. I båda fallen stæller sig frågan Eutanasi eller Ignorans?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *