Frihetsförklaring – Öppet brev till riksdagen, regeringen och journalisterna

publicerad 16 oktober 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmPå skälig grund tvingas jag avsäga mig mina förpliktelser och åtaganden gentemot svenska staten, myndigheter, banker och finansiella institutioner, elbolag och andra bolag agerandes under statliga regler, lagar och normer när de strider mot mina grundläggande rättigheter.

Med detta steg synar jag er, demokratins väktare, på det allra heligaste av kort Grundlagen. Mina kort visar att vi lever i en skendemokrati, är slavar i ett ekonomiskt ponzibedrägeri och att mycket som sker i världen har dubbla bottnar som inskränker på min frihet och mitt värde som människa. Något är grundläggande fel.

Regeringsformen säger att all offentlig makt ska utgå från folket och utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Jag anser inte att det efterlevs.

Om så vore fallet borde någon reagerat mot slutna möten mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden.

Skulle all makt legat i medborgares händer skulle vi välja fri framför dyr el. Det är min övertygelse att lösningar för fri energi finns sedan länge men döljs och möter hårt motstånd då det går emot en inlärd syn på hur universum fungerar och el är ett mäktigt instrument för kontroll över människors liv.

Ett samhälle med fri energi, eller nära nog fri i pengar räknat, skulle se väldigt annorlunda ut. Tänk er vad det skulle innebära, vilken kraft det skulle ge svenskar, vilka resurser som skulle frigöras, vilka problem vi skulle kunna åtgärda.

Någon borde reagerat mot “kriget mot terrorismen” och efterföljande Orwellsamhälle. En enkel faktakoll visar att flera attentat innehåller oklarheter som indikerar att de sannolikt varit skapade, bland annat 11 september 2001.

I en fungerande demokrati borde media rapporterat att 2000 arkitekter och ingenjörer kräver en ny utredning för rasen av de tre byggnaderna i WTC, som med all sannolikhet demolerades med sprängämnen. En global kampanj ReThink911 försöker uppmärksamma detta, även om många amerikaner och människor världen över redan vet om det.

Försöker man resonera om det här med redaktörer eller journalister inom ledande media så slänger de på luren. Andra gör vad de kan för att förlöjliga frågan, angriper person istället för sak, påstår att man är knäpp. Allt för att slippa samtala om saken.

Det sprids också ett olustig rykte om att min syn på 11 september är uttryck för antisemitism. Fördomar som förstör människors liv då de som värdesätter sanningen marginaliseras och betraktas som pestsmittade.

Ryktespridning är mobbning och moraliskt förkastligt. Det är väldigt obehagligt. Här finns skäl att granska möjligheterna till anmälan om förtal mot i första hand personer inom media.

När jag möts av tystnad tar jag det som ett tecken på att jag har rätt. En oskyldig värld, en riktig demokrati, skulle vara öppen, transparent och vilja tala om saker som rör den mänskliga familjen. En sund reaktion. Om ett barn i en familj har en divergerande syn i en viktig fråga för familjen så samtalar man om det för att skapa klarhet.

Allt fler tror det jag tror. Tvivel är ingen bra grund att bygga ett samhälle på. Hemligheter inom familjen Sverige skapar oro, olust, ångest, ilska och andra känslor som splittrar och skapar negativa energier vilket förstör kreativitet och motivation, viktiga faktorer för innovation och framåtdrift.

Alla borde göra sitt yttersta för att undanröja tvivel och oklarheter. När så inte sker, och man sitter på en position där man skulle kunna göra något, är det liktydigt med tyst medgivande. Den som vill, har ett ärligt uppsåt och vill undanröja tvivel borde kunna bevisa att jag har fel om bevis existerar.

Vårt enda försvar är att utgå från att det president John F. Kennedy sa är sant:

“we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy”

Hans kanske mest betydelsefulla tal är kusligt aktuellt. Idag förstår vi vad han menade då de här krafterna har blottats.

Om man tror han talar om något annat än USA tar man fel. Hans tal kom strax efter det misslyckade försöket att invadera Kuba, den så kallade Grisbuktsinvasionen. President Dwight D. Eisenhower förtydligar i sittavskedstal den 17 januari 1961 vilka krafter vi talar om, även om maktstrukturen idag är mer komplex.

Det är troligen samma krafter som vill dra in USA i öppet krig mot Syrien och Iran. Planerna för Syrien, Iran och andra arabländer låg enligt general Wesley Clark redan på bordet 11 september 2001. Med tanke på vad 11 september egentligen handlade om kommer Syrienfrågan i ett annat ljus.

Folket i Syrien har rätt till frihet men våld är inte lösningen. Om USA är berett att ställa sig framför spegeln, ta av masken och erkänna sina brister är jag övertygad om att Syrien och Iran kommer göra det samma. Det är nyckeln till fred.

Här finns dock en viktig distinktion. Det handlar inte så mycket om landet USA som personer och dolda grupper med makt som gör det i USAs namn. Sverige kan hjälpa amerikaner att återupptäcka de goda värden landet är byggt på genom att våga lyfta fram obekväma sanningar och frågor.

Konspirationer existerar. Den som trodde något annat kan räcka upp en hand och förklara vad det var Kennedy inte förstod. Ordet har fått en felaktig konnotation, en given indoktrinering som vi inte är medvetna om som förvirrar oss.

En mänsklig svaghet, ett stort problem, är vår förmåga att ledas utan insikt, utan förmåga och mental styrka att ifrågasätta vägen och sätta ord på konspirationerna. Det behöver inte vara så. Som individer har vi rätten att vara informerade och hitta vår egen väg. Grundlagen borde skydda oss.

För att ändra färdriktning på den stora båten vi alla sitter i hjälper det inte att bråka om hur hytterna ska se ut och vem som ska sova var. Debatter och arbete i plenisalen har måttlig effekt på färdriktningen. Att undvika känsliga ämnen är inte heller någon lösning. Mest effektivt är att ta tag i de personer eller den enhet som styr båten.

Jag tänker inte låtsas längre och tar med detta initiativ täten för visa på ett djupare grundläggande problem. Ett samvetets val. Livsnödvändigt för mina och andras barns skull. För Sveriges skull.

Härmed uppmanar jag er att bemöta mina påståenden och beviskrav i syfte att försäkra mig om att mina grundläggande rättigheter respekteras. Bevisa min frihet och mitt värde.

Samtidigt ber jag er att förena er med en positiv målbild och ge demokratin en chans. Problemen i världen visar på ett systemfel men öppnar också medvetandet för en välbehövlig förändring. Alla kan hjälpa till med kursändringen och att fylla seglet med ny vind, nya värderingar, genom att lyfta fram sanningen om vilka vatten vi seglat på och tydliggöra målet.

Pål Bergström

Referenser


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det finns, på tal om att se upp med lögner, en mycket givande diskussionstråd på min blogg som heter “Desinformera mera“. Jag har i dagarna gjort ett par tillägg till den. Den startade annars den 26 juli 2006 men eftersom vissa s.k. sanningssökare har blockerat sanningen sedan dess så är den fortfarande drygt sju år senare högaktuell.

 • Till Karri Zanderléhn:

  “Pål, Leif, Lisa, Ivan, Stella med flera. Jag älskar Er öppenhet. Nu handlar det om att hålla ihop. Så ser jag det?”

  Tack detsamma. Ang. att hålla ihop, Pål Bergström har en poäng i att se upp med lögner. Lögner skadar. Men det är då viktigt att vara ödmjuk inför utsagor man inte själv hunnit sätta sig in i och grundligt undersöka.

  Allt Gott hälsar den holistiska detektiven,
  LegeNet aka. Leif Erlingsson

 • @ Ivan Björn, Jag har haft turen att mycket länge fått ha tanken: Om någon kan programmera mig, så kan väl för fan jag själv också göra det. Det är min ledstjärna. Och jag tror många omedvetet tänker lika.

  Jag hoppas att jag är något på spåren här … Program your own mind!

 • Min utgångspunkt gällande frihet är: att jag själv måste förstå hur djuplodande grundlurad jag är från barnsben och därmed i min föreställningsvärld. M.a.o. allt jag ‘möjligen’ lärt mig måste ställas på sin spets, ifrågasättas och nagelfaras och sannolikt förkastas. Den riktiga öppenheten inför ´alltet´ verkar vara så svår nå, då vi äro fostrade till att ramla ner i detaljer, vilka vi älskar att kivas om. Pål, Leif, Lisa, Ivan, Stella med flera. Jag älskar Er öppenhet. Nu handlar det om att hålla ihop. Så ser jag det?

  Gustav Wasa stod aldrig på ett par skidor i hela sitt liv.

 • Till Lisa:

  Ang. Kate of Gaia länken, som jag nu tog del av. Viktigt att formulera sin egen frihetsförklaring. Vad man står för. Liksom du gillar jag Michael Tellinger tankar om ett samhälle byggt på att man bidrar till det gemensamma. Kate skrev till Påven. Jag känner sedan tidigare osäkerhet om Vatikanens agenda så själv skulle jag inte gjort det, men trots det ska jag leta upp det där budskapet från Påven och läsa det.

  Till Ivan Björn:

  Sedan vill jag tacka dig Ivan Björn för beröm. Gillar som jag tidigare skrivit också det du förmedlar. Överhuvudtaget känner jag att alla människor som genuint uttrycker sig – alltså inte kopierar andra utan uttrycker sin egen sanning – är viktiga att lyssna till då vi alla har delar av den större bilden. Det gäller naturligtvis även Pål Bergström. Det är först när det sker försök att lägga munkavle på röster som jag reagerar.

 • Ivan Björn:

  Det morfogenetiska/morfologiska fältet förklaras fysiskt med Miles Williams Mathis ytterst mekaniska beskrivning av fysiskt staplade spin i laddningsfältet som i samverkan med en linjär komponent (el) tillsammans med en roterande spinnkonstruktion (magnetism) bildar det rörliga tredimensionella hologram vi lever i, vilket handfast ger fysiska förklaringar till psi, spöken, andar, morfogenetiska/morfologiska fält och mycket annat. (http://www.google.com/search?q=site%3Amilesmathis.com+%22charge+field%22).

  Frimurarna har förstått att använda detta praktiskt, även om de kanske inte haft den handfasta fysiska modellen. Eller också har de haft den, men inte berättat vad de vet.

  Helt riktigt det du beskriver om att ladda upp = skapa saker i detta fält, som när de fått tillräcklig uppladdning naturligtvis materialiserar.

  Också helt riktigt att personer med hög nivå av insikt självklart är mycket toleranta gentemot varandra.

  På ett sätt kan man ju tycka att de bara tillhandahåller verktyg åt människor utan insikt att uttrycka sin fria vilja och sedan förstås skörda de inte alltid så goda frukterna av dessa uttryck. Säkert är det så de själva ser på saken. Att vi måste lära oss genom våra erfarenheter, eftersom nästan ingen lär sig av att studera. Utom de själva, då?

  Men det är helt riktigt det du skriver att “när du människan inser att allt detta är fel och att du kan börja förändra världen genom att FÖRÄNDRA DIG SJÄLV, då blir det slut på detta och då får vi verkligen en Ny Värld!” Att “Alla VAKNA människor bidrar positivt” till detta fält, oavsett vad vi kallar det. För tolerans, villkorslös kärlek, livsglädje och skaparkrafter, precis som du skriver.

  En sak människor med insikt inte värjer för är att diskutera och förstå tankar som leder till tankebroms/stopp i människor utan insikt. “Your mind is like a parachute, it works better when it’s open.” Tabun tjänar bara agendor. Jag hade hela tiden på Gamla Sourze detta i min profil: “Mitt och ditt ansvar är att vara autentiska, att leva och att kommunicera. Att vara levande. Politisk korrekthet är motsatsen till att plocka russinen ur alla ideologier, religioner, tankesystem för att uttrycka sin egen sanning. Om en sionist eller nazist eller marxist eller scientolog eller mormon säger en sanning så är den lika sann som om din mamma säger den. Sanning kan aldrig smittas. Den som säger något annat sysslar med hjärntvätt, antagligen för att han/hon är hjärntvättad. Det har vi alla varit.”

  Till Lisa:

  Jag har glömt att tacka för UBUNTU-länkarna och att du nämner Michael Tellinger. Vill särskilt tipsa om hans föredrag vid en konferens 2012, “Michael did a presentation at the Global Breakthrough Energy Movement (BEM) conference in 2012. In this session, he describes free energy system from ancient civilisations, and finishes off with his model for a society based on contributionism, or UBUNTU.” Han har också fattat att mänsklighetens historia är en helt annan än den vi tror att vi lär oss i skolan.

 • Hej Leif.

  Ett fantastiskt redogörelse från din sida. Det finns något som heter morfogenetiska/morfologiska fält, eller Akasha. Det är dessa fält som används i urminnes tider av t.ex. frimurare.

  I Dagens värld har vi mycket dataspel och många av dessa är våldsamma. Vi kan säga att uttråkat ungdom (eller vuxna 🙂 ) sitter och spelar, skjuter och dödar virtuellt. Personen genomlever detta och detta lagras automatisk i morfogenetisk/Akasha fällt. Vi pratar här om samma sak som med den hundrade apan. På så vis håller man i detta fälltet låga vibrationer och det blir ok att döda och våldta. 11 september har varit en bra påfyllning i morfogenetisk/Akasha fällt av en känsla av vi och dem, av uppgivenhet, rädsla och hat.

  Frimureri är ett fantastiskt verktyg att befria sig från denna sorts slaveri. En vanlig människa är begränsad av rädsla, tro, föreställningar – helt enkelt av det morfogenetiska fältet. Frimurare däremot lär sig att undersöka och inte dra några slutsatser, men hela tiden hålla sina ståndpunkter öppna för nya influenser. T.ex. en frimurare kommer inte fram till en gudsbild som är baserad på dogmer och föreställningar, men i slutändan kan Guden vara både energi och eller den mörka kraften, beroende vilken gud man menar. Den i gamla testamentet är definitivt den mörka kraften.

  Frimurarna är därför på de höga poster i frimureri väldigt toleranta mot varandra. Detta lär de sig redan från första början. Att komma till de högre grader, kräver mycket självstudier och personlig utveckling. Det låter bra?

  Men… på vanliga människor tittar dem så att de måste styras. Dessa fraktioner på höga poster tillhandahåller allt åt oss. Vill du dricka? knarka? slåss? gå i det militära och döda? vill du fördöma andra? fördöma andra religioner? andra länder? Var så god till allt detta får du möjlighet. Allt detta kan du göra!!! Och när du människan inser att allt detta är fel och att du kan börja förändra världen genom att FÖRÄNDRA DIG SJÄLV, då blir det slut på detta och då får vi verkligen en Ny Värld!

  Alla VAKNA människor bidrar positivt till morfogenetiskt/Akasha fällt. Blir vi tillräckligt många så blir det slut på ett spel, full av uppoffring, lidande och krig, men vi får istället tolerans, villkorslöskärlek och livsglädje och skaparkraft tillbaka. 🙂

 • Också viktigt är det jag skrev 2013-01-17 12:16 #4 i “Trivselsverige är ingenting för Centerpartiet” tråden på gamla Sourze Forum:

  Kom också ihåg, relevant till det jag redan diskuterat, att enligt John Taylor Gattos analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwins andra verk, “The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex” (1871), fick i salongerna. Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna. Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin. Den typ av ekonomiskt system dessa människor därefter skapade förutsätter ett sådant riktat, skiktat, okunskapande skolsystem. Det avsiktliga hanterandet av okunskapandet är alltså nödvändigt för att stödja ett system. Insikts-klassklyftorna är nödvändiga för att vårt nuvarande ekonomiska system ska kunna fungera, för att konsumismen ska fungera, för att vi konsumenter ska vara förutsägbara och lättmanipulerade. (Skrev om detta för några år sedan på http://lege.net/medvetandeutveckling/egentligen-aer-folkmord-onoediga-omtagning.html .)

  Men vi vet nu att deras system är dödsdömt. Därför är det nödvändigt att ta sig ur detta riktade, skiktade, okunskapssystem med dess insikts-klassklyftor, för vi måste alla förstå de verkliga frågorna. Vi måste bygga en ny värld! Jag diskuterade detta med hur tänkarna överger ett dödsdömt system, vilket redan inträffat med vårt dödsdömda system, med Abdel-Masih Wazir i januari 2009: “Abdel-Masih Wazir och Leif Erlingsson 2009-01-31http://lege.net/avprogrammeringen/empati-eller-smartness/abdel-masih-wazir-och-leif-erlingsson-2009-01-31.html . Tyvärr gör just (de avsiktligt skapade!) insikts-klassklyftorna att endast den som själv övervunnit dessa kan ta till sig idéerna.

 • Till Lisa:

  Några tankar kring hur människorna dresseras genom terror. Som alltså är avsiktligt skapad för detta ändamål. Det har jag själv varit inne på sedan mitten av förra årtiondet. Dressyren sker med avsiktligt skapad terror som ett medel, styrt utifrån det gammeltestamentliga tänkandet att människor ska dresseras att lyda.

  Jag ser motsättningen mellan att forma individ efter samhälle vs. forma samhälle efter människornas behov som det absolut centrala. Alla teorier är sekundära denna centrala motsättning. Dr. Wilhelm Reich menade att man först ska ta reda på hur den friska människans behov ser ut, och skapa samhället omkring henne, utifrån dessa behov, medan Dr. Sigmund Freud ansåg att människan skulle anpassa sig efter samhället. Det samhälle de har skapat!

  En yttring av den dresserande terrorn är pengarna. Ett fåtal individers kontroll över pengatillverkning och genom denna kontroll i förlängning även kontroll över verklig kunskap, inkl. om vad som pågår bakom medias fördumningsverksamhet. Denna kontroll styr fortfarande vår ekonomiska, militära och politiska verklighet. Om du hinner och orkar rekommenderar jag att du lyssnar till ett antal samtal mellan Sibel Edmonds och James Corbett från i vintras. De finns med Sibels introduktion på “Connecting the Dots: Afghan Heroin, NATO, Azerbaijan Hub & Cargo Business“. Det handlar om Gladio och hur den muterat med islamiseringen som verktyg. Och hur man flyttat över underrättelsepersonal från tidigare ambassaderna till nu s.k. NGOer, som samarbetar med USAID, SIDA m.fl.. Man lobbar i näringslivet via vanlig affärsverksamhet och flyttar över kontrakt till företag som finns i det militärindustriella komplexet. På så sätt får man tillbaka pengarna som man satsat i s.k. ulandshjälp och provisioner går till de styrande i respektive land. Ett NATO-medlemskap som skedde vid Azerbadjans införlivande medförde att försvarsutgifterna där ökade med ett par tusen procent. Mycket annat nyttigt som öppnar helt nya dimensioner.

  Terrorn i dess olika former är dock medel. Målet den tjänar är att dressera människor att lyda. Gammeltestamentligt tänkande. Att forma människor istället för att skapa samhälle och samhällen utifrån människornas behov.

  Det gammeltestamentliga tänkandet tycks utgå från en avundsjuk “gud” med mindervärdeskomplex, kanske en babylonsk kosmisk krigsherre som fått “på moppo” av andra utomjordskrafter, och i revanchlust skapat sig ett gäng anhängare ur en underpriviligierad tjänarklass, som han lett ut ur Babylon med löften om att de nu är ett Herrefolk, och på vägen ut smällde han av något domedagsvapen över sina forna allierade. En riktig Terrorist, alltså. Är detta den Terrorist vi dyrkat som Herren Gud sedan dess? Denna aning stöds av analys av gamla testamentet där denne avundsjuke “gud” tydligt avslöjar sin psykologiska profil. Det Herrefolk han skapat stöder också genom dessas psykologiska profil denna aning. Inte heller arkeologin stöder Israels historiska anspråk, se vidare min text “Something seismic happening” från våren 2009.

  Se gärna även Twittertråden som börjar vid https://twitter.com/legenet/status/391656058218770433, där jag i dialogform lyfter denna idé till en Jahve-förespråkare. (Mycket symboliskt, jag vet.)

  När det gammeltestamentliga tänkandet är övervunnet, då inträder Kunskapens Tidsålder. Jag har massor av info. som blir väldigt relevant när väl denna tidsålder inträder, men innan denna info. kan göra någon skillnad i vår ekonomiska, militära och politiska verklighet så måste först det gammeltestamentliga tänkandet FRÅN GRUNDEN DE-LEGITIMERAS och kunskapen om denna de-legitimering förstås i vida kretsar. I dag förstås den av ett antal höga frimurare, som hoppat av, men det finns fortfarande horder av folk på lägre nivåer – ungefär som Sibel Edmonds beskriver “Team A Gladio” i MP3-filerna på min länk lite högre upp – som propagerar det gamla paradigmet med all sin terror via alla möjliga vektorer. [*]
  (*: Aerosolsprejning, Mikrovågsstrålning med sannolikt överlagrad Mind Control modulering, industriavfallet natriumfluorid i munsköljmedel och tandkräm, ekonomiskt slaveri via kreditskapade pengar, skatt på CO2, statsorganiserad narkotika och vapenhandel och en mängd andra vektorer. Det är ren ondska som fortfarande har samhället i sitt grepp.)

  Men som ett litet, litet smakprov på info. som blir relevant när väl Kunskapens Tidsålder inträder, se kommentererna #126 och #127 på denna länk: http://freedom.lege.net/Ovetenskapsparadigmet/Sourze_style.html#post10801000 .

  Hälsar den holistiska detektiven,
  LegeNet aka. Leif Erlingsson

 • Mer till Stella: Det är riktigt att vi inte har tillgång till den dolda informationen. Men om vi faktiskt använder den öppna tillgängliga informationen såsom patent och annan dokumentation så vet vi t.ex. att teknologin för longitudnell överljushastighetskommunikation och energiöverföring funnits i minst 93 år.

  Vi vet att “The network of global corporate control” (bild, förstasida) (PDF dokument med forskningsrapporten) består av en mycket begränsad krets människor och vi vet faktiskt, källorna är entydiga, att det är de största företagen som genom lobbying och media styr regeringar och parlament. Inte minst genom tillverkningen av pengar, som är privatiserad. Allt detta är väldokumenterat.

  Sedan en mycket stark aning från mig utifrån summan av det jag studerat de senaste 10 åren, inte minst otaliga uppgifter från människor i underrättelsevärlden: Min aning är att sanningen om 11 september avslöjar sanningen om det hemliga rymdprogrammet, om den så kallade hemliga regeringen och om den så kallade esoteriska agendan; den verkliga orsaken till de yttre skeendena i vår värld, krigen och aerosolbesprutningen och annan förgiftning av oss alla. Kort sagt, sanningen om varför det pågår ett totalt men lågintensivt krig mot mänskligheten. (“Kriget mot Terraismen” har jag kallat det, http://blog.lege.net/?/341-Kriget-mot-Terraismen.html.)

  Personligen ser jag inte hur vi ska kunna bli fria om vi inte genomskådar strategierna med vilka vår verklighet manipuleras. Du har förstås helt rätt i att “Hur länge är vi beredda att ledas vid näsan och slösa tid och kraft på att diskutera saker vi inte känner till grundläggande fakta om?” Jag instämmer. Men vi vet mer än vi kanske tror. Eller vi kan veta, om vi så önskar, eftersom källorna är tillgängliga. Vi vet eller kan veta saker såsom de jag nämnde, om teknologi långt bortom den officiella, vi vet eller kan veta att pengarna tillverkas digitalt av privata intressen och att regeringar är slavar under andra herrar.

  Inget annat kan lösas innan det nuvarande pengasystemet är upplöst, för att INTE ersättas av ett annat system från en begränsad krets människor. Förmodligen måste till att börja med varje samhälle ge ut egna pengar i förhållande till det arbete som ska utföras. Efter så lång tid har gått att en ny kultur byggts upp så kan pengarna helt avskaffas, människor som mår bra vill ju ändå bidra till allas bästa.

 • Till Stella: Det är däremot bevisat vilka som vet. Applied Research Associates (ARA); de viktigaste underkontraktörerna till NIST, se det omfattande utredningsarbetet från den tydligen mest hatade personen i den så kallade sanningsrörelsen. En bra start.

  Referenser finns i fotnoterna sju (7) och åtta (8) av min ”Varför skolfysik inte förklarar 11 september“, http://blog.lege.net/?/335-Varfoer-skolfysik-inte-foerklarar-11-september.html. Det slutade dock med att domstolen inte vågade gå vidare. Syftet med rättsfallet var att tvinga insiders att tala. Modigt!

 • Ett allmänt inlägg i denna debatt, men även ett svar på Karri Zanderléhns tanke om att “varför” är viktigare än “hur” och “vad”, Påls tanke att Dr Woods teori stör samt att det finns tillräckligt med fakta, och slutligen Ivans tanke att man behöver ta in alla möjliga teorier i sökandet på fakta i målet.

  Demokrati är en idé. Idén är att människor är fria; har fri tillgång på information, kan göra fria val och är fria att diskutera vad de vill. I praktiken är friheterna kringskurna. Det är sällan vi tar dessa friheter på allvar och testar deras gränser, utan låter i oss istället vägledas av den programmering och socialisering vi utsatts för sedan barnsben. Tron på friheten blir härigenom ett fängelse som består av idén att vi är fria. Att förstå detta ger oss möjlighet att sträcka oss bortom spjälorna, precis som Pål, Lina och andra gör.

  Tecken på att friheterna inte sträcker sig så långt som vi luras att tro är många. När vi lämnar hemmet bör vi bära med oss körkort eller ID-kort som talar om vilket varunummer vi har. Ska vi röra oss över landsgränser behöver vi pass. Arbetslösa har i praktiken kommunarrest eftersom man måste vara nära hemmet om man blir erbjuden jobb. Den som har arbete är inlåst på sin arbetsplats större delen av sin vakna tid. Men utöver det är vi fria, eller hur?

  Vi har rätt att välja parti, även om det bara inträffar vart fjärde år och ingen av oss i praktiken har någon egentlig påverkan på den förda politiken när partiet väl har valts, ens av de egna medlemmarna om man får tro böcker som Knapptryckarkompaniet.

  Vi har “fri tillgång på information”…? Nej, faktiskt inte. Vi har bara “tillgång till fri information”. Den information som någon vill dölja – som därför inte är fri – har vi ingen lagstadgad rätt till. Offentlighetsprincipen gäller långt ifrån all dokumentation i riket.

  Återstår yttrandefriheten och den fria diskussionen. Eftersom vi saknar den insyn som skulle kunna ge en sant fri diskussion, så är också våra diskussioner begränsade. I avsaknad av fri information om grundläggande fakta som “vem”, “vad”, “när” och “var” diskuterar vi gärna olika teorier om “hur” och “varför” istället. Den här diskussionen är inget undantag.

  Vi kan ta exemplet med tvillingtornen. Det finns massor med “information” om händelsen, men ingen i den här tråden har full insikt i de grundläggande frågorna “vad”, “vem”, “när”, “var” och “vart”. Vi vet inte ens med säkerhet om den information vi kan komma över är fakta eller desinformation. (Sprängningar i skraporna kan vara photoshop eller finnas där just för att avleda vår uppmärksamhet – men vi vet inte med säkerhet.) Därför är alla vidare spekulationer om “varför” meningslösa eftersom vi inte vet “vem” som tänkte och planerade “vad”, “när” och “var”. “Varför” kräver kunskap om intention, men den saknar vi om inte den som hade intentionen fritt talar om detta. Inte heller “hur” är möjligt att besvara eftersom vi saknar fri kunskap i ämnet. Att tillföra allehanda spekulationer om “varför” och “hur”, utan att veta om de grundar sig på fakta, gör bara sökandet efter sanning i den alltmer växande högen av osorterad information ännu omöjligare. Vad vi kan säga med säkerhet är att husen stod där ena dagen, men att de gått upp i rök nästa. För att slippa sidodiskussioner om “hur” de försvann kanske det är bättre att kalla försvinnandet för “demolering” eller något annat, neutralare, än “sprängning” som ju implicerar att man har svar på “hur”?

  Hur länge är vi beredda att ledas vid näsan och slösa tid och kraft på att diskutera saker vi inte känner till grundläggande fakta om? Den som är seriöst intresserad av att hitta sanningar kan lära sig mycket på Triviumeducation.org. Spekulationer om hur och varför något skett, utan tillgång på verkliga fakta (till skillnad från desinformation och tygkaniner) leder bara bort från den sanning vi säger oss söka.

 • @ Ivan Björn

  Tack för ditt klarläggande. Uppskattar det du säger. Är enig med dig. Vad jag är emot är dolda avsikter. Det är vad jag ser i Woods kampanj och en utveckling människor bör vara vaksam mot.

  Vad gäller Woods teori kanske detta kan vara intressant:
  http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/505-faq-3.html

  Citat från sidan som borde vara i fokus: “Crucially, once there is proof and consensus that the official story violates elementary laws of physics, our major scientific task has been accomplished. The remaining task is the political challenge of mobilizing support for a legitimate investigation.”

 • @ Pål Bergström

  För det första önskar jag dig lycka till och står fullständigt bakom dina ansträngningar. Det jag efterlyste var bredden på sanningssökning och där måste ingå alla tänkbara teorier. Risken är att om man inriktar sig bara på 9/11 så får man inte fram den egentliga sanningen. Samma krafter som “sprängde” WTC, det är samma krafter som sprider chemtrails, det är samma krafter som orsakade jordbävning i Japan, det är samma krafter som orsakar onormala oväder o.s.v. Detta är enormt stort. Mycket att söka i och göra sig en uppfattning om. Det är detta jag ville säga.
  Jag vill också poängtera att jag inte är WODDS anhängare. jag vill bara att ALLA SKA komma till tals och att man söker efter sanningen på bred front.

 • “Visst skrevs jag in som statens tillgång/ägodel” skulle det stå. Allt som registreras är statens egendom, mer eller mindre. Att synliggöra allt detta är så mycket viktigare än vi tror, så det är så bra att det börjar formuleras på Svenska från fler och fler. Vissa, som “Kate of Gaia” går mycket längre och menar att vi inte kan ha NÅGOT med staten att göra om vi vill vara fria, och på ett sätt håller jag med honom. Men, vi lurades in i detta under flera 1000 år, så det går inte på en dag att gå ur. Men man kan alltid deklarera vad man står för. Tycker mycket om Michael Telingers UBUNTU-parti.

  http://www.ubuntuparty.org.za/

  http://kateofgaia.wordpress.com/

 • @ Martin

  Tack Martin. Intressant. Min biologilärare för väldigt många år sedan var Martinusanhängare och talade ofta om livets mening. Han sådde ett viktigt frö.

  Demokrati är ett fantastiskt begrepp. Vi ska bara byta operativsystem i huvudet så implementeringen blir rätt. Med andra ord, inget fel på kärnan i grundlagen. Bara den efterlevs vilket inte sker.

 • @ Ivan Björn

  Förvånar mig inte. Vi har en liten klick som kämpar mot AE911 och som syns direkt då detta kommer på tal. Ganska talande. Fråga dig varför.

  Hennes intervju säger inte så mycket mer. Hon är välkommen att stå för sin teori. Tycker bara det förstör då det inte stämmer med vad som hände, t ex alla vittnesmål om explosioner. Det jag efterlyser är ett ärligt svar från Woods anhängare om man vill ha en ny oberoende utredning och/eller hur vi ska kunna nå fram till en sanning alla kan acceptera?

  Vi ska sluta prata 9/11 det men det enda jag kan råda dig, om du verkligen vill att sanningen ska komma fram, är att inte tappa fokus på vad som är relevant. AE911 och många andra har länge kämpat för en ny oberoende utredning. Flera har fått betala sina pris. Vissa det högsta. Andra har förlorat jobbet, blivit utstötta. Tack vare deras kamp har tvivlet aldrig varit högre bland världens befolkning än nu. Plötsligt har vi några som vill skapa konflikt. Hmmmm.

  För mig är 9/11 en nyckel till insikt. Frågan är viktig för att nå frihet. Därför tar jag med den som exempel.

 • Jag håller på och skriver min frihetsförklaring. Jag tror att vi alla måste formulera vår egen, och berätta om varför vi kommit fram till det vi gjort. Jag har skummat igenom många “Freeman on the land”-tankar och “Sovereign” rörelser. Många är lika knepiga som regelverket och juridiken i övrigt, och det ska inte behöva vara så krångligt egentligen. Men bra att ta del av för att lära sig hur grundlurade vi faktiskt är- Själv har jag skrivit en 100-sidor lång redogörelse till varför jag kommit fram till att staten, men alla dess avdelningar, är mer eller mindre kriminella, och att deras verksamheter INTE främjar välstånd, häsla och eller frihet. Men, jag är inte riktigt klar. 🙂 Visst skrevs jag inte som statens tillgång när jag blev tilldelad ett personnummer, men det kan lätt ogiltigförklaras av många olika anledningar. Än så länge kan våra myndigheter härja fritt, och spärra in oss, eller hellre taxera oss och begå andra övergrepp, men när folk blir mer och mer medvetna blir det svårare.

 • @ Per

  Du menar att det är bättre att vara tyst? Är du för sanningen men framhäver att det är farligt att stå för den? Förstår inte riktigt vad du menar och vill.

  Jag vet vad jag gör och detta brev var ett steg. Lutar mig inte mot någon utom min skapare. Jag markera mot “någon” som är pressade för vad som sker i världen. Djävulens lakejer går på lånad tid och har snart gjort sitt. Många har gått före och fått betala ett högt pris. Men de ler i himmelen.

 • Redaktören har bett oss att inte diskutera hur WTC-tornen dekonstruerades, och jag antar att det inte ligger något ställningstagande i ordet “sprängdes”, utan mer som ett misstag? Men som sagt, artikeln handlar om en frihetsförklaring, ett öppet brev till Riksdag, Regering och journalister.

  Med all respekt, är mitt ställningstagande att Sverige aldrig varit en demokrati. Ungefär samtidigt som ordet demokrati infördes i svenska språket, i början på 1600-talet, blev det en cover eller täckmantel för plutokrati http://sv.wikipedia.org/wiki/Plutokrati Visserligen kanske inte plutokrati definierar hela bilden, men bra mycket bättre än demokrati i alla fall. Vid denna tid, i början av 1600-talet, infördes början på centralbanksekonomi i Sverige, det innebar att kontrollen över pengatillverkningen flyttades från Rikets regent till bankkartellen som idag anses bestå av 13 familjer, eller blodslinjer om man så vill. I och med att bankkartellen, med dess överhuvud, tog kontroll över pengatillverkningen kunde också ränta tas på pengar som skapades ur tomma intet, och regenten tvingades låna av dessa bankirer och betala ränta för att landet Sverige skulle kunna fungera ekonomiskt. Gustav III bröt mot paktens regler och började att tillverka pengar själv, men dog för en kula från en av pengamånglarna, med all sannolikhet.

  De som Pål Bergström något naivt skriver ett öppet brev till, Riksdagen, Regeringen och journalisterna, är inga andra än djävulens lakejer, lånat från Palme som förmodligen upptäckte hur det hela hängde ihop. Och som också kostade honom livet. Dessa djävulens lakejer kommer aldrig någonsin att bry sig om vad Pål Bergström skriver, de går maktens ärenden. Om någon invigd i sammanhanget försöker sig på att avslöja vad de vet, väntar en kula i huvudet, eller kanske i vårt moderna samhälle snarare en cancer med snabbt förlopp.

  Den frihet vi kan söka och finna är sanningen, men var och en måste själv studera och utforska, och sluta luta sig mot auktoriteter eller välskrivna artiklar.

 • Sasser, EISCAT och LOIS togs upp här i tråden, och jag instämmer i de synpunkterna. Dessa distribuerade antennsystem med sina olika avancerade modulationsteknologier, ja rentav roterande polariserade radiosignaler och allt vad det är som jag har haft ögonen på sedan början av 2009, har den nödvändiga komplexiteten för att göra avancerade modulerade longitudnella signaler. Även ibland kallade skalära signaler. D.v.s. de modulerar i ett medium minst ett steg “under” eller bortom den fysik vi lär oss i skolan. Personligen föredrar jag att kalla detta medium laddningsfältet, men man skulle också kunna kalla det den ickemateriella etern.

  Av detta drar jag slutsatsen att de tekniska förutsättningarna föreligger för att de, om de så önskar, direkt ska kunna påverka medvetandekopplingen för en avsevärd del av Sveriges befolkning. Detta då medvetande är ett fältfenomen som kopplar in sig genom kaosfenomen i återkopplingsinstabilitet vilket påverkas från under kvantnivån. Jag förklarade kortfattat fysiken för denna medvetandekoppling i några kommentarer för några år sedan, se #13 2011-02-04 14:56 , #23 2012-08-15 17:59 och #1976 2013-02-15 18:32.

  Jag tar upp detta, för sådan teknologi är en möjlig förklaring som jag kan tänka mig till den totala blockering jag upptäcker i vissa för makten känsliga ämnen. Som här i tråden. Även jag själv blev här ovan väldigt märkligt bemött. Jag angav lätt verifierbar referens till allt jag påstod. Alla uppgifter som behövs för att kolla mina påståenden står i den fotnot jag refererade och länkade till. Ändå blir jag direkt anklagad för lögn. Det är inte normalt att direkt bli anklagad för lögn när man framför uppgifter, särskilt inte när man styrker dem med referenser. Så jag diskuterar gärna tankekontroll och hur den kanske går till, men självfallet inte med personer som inleder med lögnanklagelser. EISCAT och LOIS är bara ett tänkbart förslag ang. till varför denna typ av total blockering är så vanligt förekommande.

 • @ Leif

  “Dr. Judy Wood själv har ju i alla år befunnit sig under hård attack, med t.o.m. mord inblandat. ”

  Nonsens och lögn. Det är anhängare till Wood som attackerar och har en agenda. Så har det varit från första början.

  Om hon och Wood inte drar jämt bryr jag mig inte om. Jag bryr mig om sanningen och den tycks inte stå högt i kurs hos den som attackerar människor som gjort ett hästjobb för att så många nu känner till att det är något fel med den officiella teorin.

 • @ Per Nordgren

  Duckar jag för Wood? Knappast. Sannerligen tvärtom. Hennes teori får granskas lika mycket som någon annans. Hon har funnits på min radar sedan länge. Det är hela grejen med idiotiska attacker mot AE911 som i mina ögon luktar desinformation lång väg. Per, jag kan villigt erkänna att jag känner stor skepsis och misstänksamhet mot vissa som så envist kör den här grejen. Vad är syftet? Vem står bakom?

  Vi kan avgöra detta en gång för alla. Vill du se en ny utredning?

 • “Påls artikel handlar om en frihetsförklaring. Diskutera helst det. / red”

  Kan vi diskutera t.ex. hur EISCAT och LOIS eventuellt handikappar äkta frihet?

  Jag har ingen invändning mot frihet, men bekymrar mig för falsk (styrd) sådan.

 • Ok, det är bra med tankarna om hur WTC sprängdes, men Påls artikel handlar om en frihetsförklaring. Diskutera helst det. / red

 • Tack Ivan Björn och Per Nordgren för era kloka ord. Jag har själv i åratal försökt tydliggöra grindvakteriet och invallningen. Men kanske läsaren själv måste uppleva den för att det ska bli verkligt för henne eller honom. Problemet är ju att det inte ingår i läsarens världsbild hur djup manipulationen är. Att då hänvisa till sådan manipulation som alltså befinner sig “på annan plats i solsystemet” relativt läsaren ger sällan någon förståelse. Ska vi därför acceptera invallningen? Nej, jag tycker inte det. Den som ser måste ju kommunicera vad den ser. Så känner jag. Att inte låta sig beläggas med munkavle därför att andra inte gillar vad man säger.

  Dr. Judy Wood själv har ju i alla år befunnit sig under hård attack, med t.o.m. mord inblandat. Energidepartementagenten Dr. Steven E. Jones stötte i “Scholars for 9/11 Truth” innan den blev till “Journal of 9/11 Studies” ut Dr. Judy Wood och såg till att hon förlorade sitt jobb – se fotnot sex (6) i min “Varför skolfysik inte förklarar 11 september” ( http://blog.lege.net/?/335-Varfoer-skolfysik-inte-foerklarar-11-september.html ).

  Det “farliga” med Dr. Judy Woods arbete är ju att hon faktiskt har bevisat användning av Fri Energi vapen. Det är för makten betydligt farligare än löst prat utan påtagliga belägg om Fri Energi. Men här någonstans blir det tvärstopp i de flestas tankeverksamhet. Det är som att en skalär “stopp-frekvens” skulle sändas genom medvetande-/laddningsfältet som endast ett litet fåtal “Tankebrytare” förmår övervinna. Jag vet inte vad jag ska tro.

 • Pål Bergström, vad är det som gör att du duckar för Dr Judy Wood? Du säger att du vill veta sanningen om 9/11, men är inte tillräckligt öppen för att ta in och utforska andra alternativ än sprängämnen? Den blogg du hänvisar till bemöter inte med ett ord de bevis som Dr Wood lagt fram, källan du hänvisar till är snarare osaklig och åsiktsdrivande än vederhäftig. Ser dina källor ut så? När du uttalar dig om Dr Woods arbete skulle det vara klädsamt om du också talar om VAD som är fel i hennes bevisföring. Återigen, min egen text:

  “Om ”sanningsrörelsen” är intresserad av att veta vad som hände, varför tillåts då inte att hennes (Dr Wood) bevis granskas?…..”

  Jag har satt citationstecken kring ordet, för man kan på goda grunder misstänka att det är en rörelse som skapats som en kontrollerad opposition. Och i en sådan rörelse får inte Dr Wood vara med i, för hon säger sanningen, eller är mycket nära den.

 • Lysande Pål Bergström. Kollektivism kontra individualism – det är, enligt min meningen, den viktigaste dualism vi människor behöver ta ställning till.

 • respekt pål, kör hårt, vi är många som börjer vakna upp och inse att värdens ledera är ruttna och korupta.

 • Än en gång vill jag belysa att frågan: V a r f ö r, är tusen gånger viktigare än hur. V e m, är prio 2. H u r är är en relativt oviktig fråga, men dock intressant. Men haka inte upp er på den. Den splittrar oss.

 • @Ivan Björn

  Läs gärna http://911blogger.com/node/18474

  Jag hör dig men hennes teori har granskats, hon har fått chansen att ge sin syn, alla känner till henne sedan många år. Det är hennes sida som står för hoten, hätskheten och som vill förvirra. För mig luktar det desinformationskampanj lång väg när det övergått till en kampanj för att tysta ner. Kanske utan hennes vetskap. Om man vill tro på henne så gärna för mig men det andra har ett dolt syfte.

 • @ Pål Bergström.

  Jag tror att jag utryckte mig så att missförstånd har uppståt. Självklar är sannings kommissionen bra. Och självklart ska den komma till stånd! Sådana händelser som sanningskommissionen är, indikerar vakenhet och jag menar inget annat heller. Det jag menade är att om man inriktar sig enbart på “kontrollerad sprängning” så är risken stor att resultat blir just kontrollerad sprängning och att eventuella andra orsaker kommer man inte att se. Vet inte. Sådant vet man först efter att man har provat med sanningskommission. Sen kan man alltid hoppas att man avslöjar de verkligt skyldiga och det riktiga förloppet.
  Av följande artikel på internet framgår det att man inte vill prata med alla experter på området:

  “Det blev en lång resa under flera år innan jag av en händelse fick upp ögonen för boken ”Where Did the Towers Go?” av Dr Judy Wood. Innan dess tyckte jag nog som de flesta, den officiella förklaringen var en cover up för att rättfärdiga kriget mot terror. Jag sysselsatte mig därför med att undersöka med vilken metod man hade fått tornen att kollapsa. Och hur jag än vred och vände på saken kom sprängämnen in i bilden och 911 Truth Movement, Architects & Engineers for 9/11 Truth, Alex Jones, Niels Harrit, vaken.se och andra var de jag tittade på.

  Det jag nu förstår är att de alla representerar (ovetandes eller ej) en del av de många lager cover up:s som finns angående 9/11. Hur kan jag förstå det? Det är enkelt, Dr Wood har utan framgång försökt få de ovan namngivna och andra intresserade av hennes bevis. De gånger hon har fått en reaktion, har hon bemötts med hot, och man har allmänt försökt förlöjliga hennes person. Om ”sanningsrörelsen” är intresserad av att veta vad som hände, varför tillåts då inte att hennes bevis granskas?…..”

  Länk: http://pernordgren.com/artiklar/wtc/911where-did-the-towers-go/

 • Tack Pål Bergström. Det var efterlängtat. Har saknat dina kloka ord ett tag.
  Även jag tar nu rygg på Herr Sassersson och förklarar mig fri. Inte bara från EU, utan från allt som är mig påtvingat genom ord på papper i ljusblå böcker, vilka jag inte fått ta del av innan de gick i tryck.

  “Free man on the land – yes we can.” Klingar som ljuv musik i mitt öra.

 • Jag drar mitt strå till stacken och förklarar härmed att jag som fri person inte lyder under EU eftersom jag aldrig som fri person någonsin signerat ett kontrakt med någon part om att jag ska lyda under EU.

  När man påstår något sådant brukar vissa le lite i mjugg och säga att man inte kan välja att inte vara med i EU eftersom Sverige är med i EU etc. Men så tänker en som gett upp och inte förstår vad personlig frihet egentligen är, kan jag då tycka.

  Free man on the land – yes we can. 😉

 • @Ivan Björn

  Att det inte skedde som den officiella teorin säger är klart. I övrigt säger jag möjligt men inte särskilt sannolikt och sanningen är alltid sanningen. Vissa vill inte att den kommer fram och vilka de är framstår tydligt.

  En sak är säker, all fakta indikerar användning av olika former av sprängämnen. Om andra vapen också använts återstår att se. Jag hoppas vi får till stånd en ny utredning och att sanningen kommer fram på bordet. All sanning. Många jobbar hårt för att hindra den.

  Det handlar om att väcka människor. Där har AE911 spelat stor roll. Att de skulle ha något dolt syfte är så befängt att det inte går att beskriva. Jag blir mörkrädd att människor går på sådant. Tvärtom. Sätter man sig in i den kampanj som förts mot AE911, som inte varit särskilt framgångsrik, så framstår det ganska klart vad den går ut på.

  Titta på byggnad WTC 7. Fråga den som är okunnig vad det ser ut som. Tycker hen att det ser ut som en demolering, fråga då vad hen tror använts för att få den att rasa; DEW eller spängämnen? Svaret är nog givet. Börjar du prata om DEW är det kört. inte minst då det inte stämmer med alla vittnesmål om explosioner.

  Frågar du den troende på DEW teorin om det, om vittnesmål om explosioner för planen träffar, om seismiska utslag innan planen träffar och mera så får du inga svar. Ganska talande.

  Alla förstår att målet. Vi ser alla vad som händer med WTC 7. En ny utredning är ett måste. Sedan bryr jag mig inte om vad som fick den att rasa även om jag baserat på fakta kan spekulera.

  En sak är säker. Kampanjen mot AE911 är en strävan att begrava sanningen.

 • Det är riktigt att jag tror inte ett dugg på att muslimer har stått bakom 9/11 men det jag ville säga att den sanning som kommer fram kan dölja den verkliga sanningen om att de använde vapen som vi inte känner till Fri energi vapen och inte sprängämnen.

 • Med anledning av 9/11 vill jag uppmana folk att ta avstånd från den kampanj som pågår mot Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911). Låt er inte luras. Förstå vad den syftar till.

  Vill du att sanningen ska komma fram? Att människor kommer över traumat och finner frid med det som hände? Att ansvariga ska ställas till svars? Vill du att världen ska ändra kurs? Sprid då budskapet från http://rethink911.org och ta avstånd från lögner. Tro gärna på olika teorier men ta avstånd från desinformation som hindrar sanningen. Den stinker.

 • Mycket bra skrivet, men jag har några synpunkter till 9/11. Ja, sanningskommissionen om 9/11 finns, men detta verkar vara bara en skenmanöver. Jag har upptäckt att när den hemliga makten inte kan hålla något hemligt så ger de efter och stöttar och serverar en ny ”sanning”. På så vis har vi flera ”sanningar” – stängslet är vidgad och motståndet blir obefintligt. Dessa trick använder sig religioner av mycket framgångsrikt. Om 9/11 har vi nämligen en sanning till och den finns att läsa på följande länk: http://pernordgren.com/artiklar/wtc/911where-did-the-towers-go/

  Den handlar om att fri energier har varit använd. Begrunda detta och du kommer att förstå varför är ”sanningskommissionen” så känd och utspritt. Jo för att bortom 2000 experter ska säga att det var sprängämnen.

  Vi har i Sverige jämte andra länder en ”demokratisk modell”. Vi borde äntligen förstå att så länge vi verkligen tror att andra ska genom att de vill oss ”väl” styra och bestämma bara för att vi har valt dem dit, så kommer manipulationen att fortsätta.

  Medvetenhet betyder egentligen att människan själv och på sin egen individuella nivå blir medveten om att det är hon och bara hon som skapar sin egen verklighet och allt som sker i hennes liv! Ingen annan kan göra det åt henne. Därför borde vi inte ha några sådana strukturer av den karaktär som vi känner dem idag.

  Makteliten sover inte. Energi, och kontroll över den är bara en pusselbit av makt över människor. Till detta kommer matsituation, där genom chemtrails, naturen som vi känner den sakta och säkert dör, men ha inte förtvivlan, Monsanto har redan ersättningsgrödor som klarar av den tuffa och aluminium/ barium förgiftade miljön.

  Till detta kommer jordbävningar och onormal nederbörd.

  Jag personligen tror att allt har kommit så långt att om t.ex. Sverige och svenska folket skulle vakna upp och politikerna skulle äntligen handla i människors intresse så skulle vi uppleva en konstgjord och fruktansvärt naturkatastrof här så som man upplevde den i Japan t.ex. Jag hänvisar till följande blogg inlägg: http://ivansbj.blogspot.se/2013/10/benjamin-fulford-haarp-skapar.html

  Det kan t.om. hända att de som styr Sverige på högt nivå är hotade på något sätt och att de handlar diplomatiskt, vilket innebär för folkets bästa för att inte förstöra Sverige. Detta är givetvis bara spekulationer, men vad jag vet så har folk motsatt sig t.ex. antenn utbyggnad i Småland, sen kom Gudrun och förstörde allt och projektetet LOIS har blivit en verklighet.

  Vi i Sverige har fått bredband motorväg från söder till norr. Detta är för folket. Fåtal vet att det inte är så! Detta är till för att förbinda radar systemet EISCAT i norr med LOIS i söder! (HAARP)

  Vad beträffar mig så är min dilemma att jag inte har någon TV och på de manipulativa lögner i TV tittar jag inte. Men jag har bredband. Alltså fick jag ålagd att betala licensen. På faktura står det felaktigt att jag har TV mottagare. Det har jag inte! Jag har bredband som den korrumperade domstol definierade tekniskt sett som TV mottagare. Alltså bidrar även jag ofrivilligt med mitt arbete för att sprida hjärntvätt i SVT och Radio.

 • Tack för ditt initiativ! Vi är många som vaknat och förstår vad du menar och eftersträvar. Jag gör mitt lilla till att sprida och väcka upp nya tankar, på fb och blogg. Kan se att mkt uppvaknande skett senaste året bara. Ungdomarna t.ex är mer medvetna än någonsin och de är inte rädda för att stå för sin tro kring s.k “konspirationer”. Det är både hoppfullt och jobbigt att leva under denna tid av uppvaknande. Tron på att något bättre skall födas ur denna tid är ändå det jag håller fast vid! Allt gott till dig!

 • Tack Pål. Vi lever i en civilisation som fungerar så dåligt att det är helt absurt. Vi har blivit så specialiserade att nästan ingen, speciellt inte experter, kan se helheten eller ge helhetslösningar. Vi tänker i fragment och ger fragmentariska lösningar. Desinformation och reklam har hjärntvättat oss in i ett djupt egocentriskt samhällssystem. Vi förstår inte nuläget på planeten. Våra värderingar är så egoistiska att vi inte empatiskt kan prata med varandra, inte utforma framtidsvisioner eller förändringsplaner. Vi är egoistiska, förvirrade och paralyserade. Vår planet kan bli en “diamant” i universum om vi vill. Då krävs det ett empatiskt samhällssystem. Är det möjligt? Javisst! Är det svårt att komma dit? Inte så speciellt! När kan vi börja? Nu!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *