Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Frihetsförklaring – Öppet brev till riksdagen, regeringen och journalisterna

publicerad 16 oktober 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmPå skälig grund tvingas jag avsäga mig mina förpliktelser och åtaganden gentemot svenska staten, myndigheter, banker och finansiella institutioner, elbolag och andra bolag agerandes under statliga regler, lagar och normer när de strider mot mina grundläggande rättigheter.

Med detta steg synar jag er, demokratins väktare, på det allra heligaste av kort Grundlagen. Mina kort visar att vi lever i en skendemokrati, är slavar i ett ekonomiskt ponzibedrägeri och att mycket som sker i världen har dubbla bottnar som inskränker på min frihet och mitt värde som människa. Något är grundläggande fel.

Regeringsformen säger att all offentlig makt ska utgå från folket och utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Jag anser inte att det efterlevs.

Om så vore fallet borde någon reagerat mot slutna möten mellan ledande svenska och utländska politiker och personer inom bank- och industrivärlden.

Skulle all makt legat i medborgares händer skulle vi välja fri framför dyr el. Det är min övertygelse att lösningar för fri energi finns sedan länge men döljs och möter hårt motstånd då det går emot en inlärd syn på hur universum fungerar och el är ett mäktigt instrument för kontroll över människors liv.

Ett samhälle med fri energi, eller nära nog fri i pengar räknat, skulle se väldigt annorlunda ut. Tänk er vad det skulle innebära, vilken kraft det skulle ge svenskar, vilka resurser som skulle frigöras, vilka problem vi skulle kunna åtgärda.

Någon borde reagerat mot “kriget mot terrorismen” och efterföljande Orwellsamhälle. En enkel faktakoll visar att flera attentat innehåller oklarheter som indikerar att de sannolikt varit skapade, bland annat 11 september 2001.

I en fungerande demokrati borde media rapporterat att 2000 arkitekter och ingenjörer kräver en ny utredning för rasen av de tre byggnaderna i WTC, som med all sannolikhet demolerades med sprängämnen. En global kampanj ReThink911 försöker uppmärksamma detta, även om många amerikaner och människor världen över redan vet om det.

Försöker man resonera om det här med redaktörer eller journalister inom ledande media så slänger de på luren. Andra gör vad de kan för att förlöjliga frågan, angriper person istället för sak, påstår att man är knäpp. Allt för att slippa samtala om saken.

Det sprids också ett olustig rykte om att min syn på 11 september är uttryck för antisemitism. Fördomar som förstör människors liv då de som värdesätter sanningen marginaliseras och betraktas som pestsmittade.

Ryktespridning är mobbning och moraliskt förkastligt. Det är väldigt obehagligt. Här finns skäl att granska möjligheterna till anmälan om förtal mot i första hand personer inom media.

När jag möts av tystnad tar jag det som ett tecken på att jag har rätt. En oskyldig värld, en riktig demokrati, skulle vara öppen, transparent och vilja tala om saker som rör den mänskliga familjen. En sund reaktion. Om ett barn i en familj har en divergerande syn i en viktig fråga för familjen så samtalar man om det för att skapa klarhet.

Allt fler tror det jag tror. Tvivel är ingen bra grund att bygga ett samhälle på. Hemligheter inom familjen Sverige skapar oro, olust, ångest, ilska och andra känslor som splittrar och skapar negativa energier vilket förstör kreativitet och motivation, viktiga faktorer för innovation och framåtdrift.

Alla borde göra sitt yttersta för att undanröja tvivel och oklarheter. När så inte sker, och man sitter på en position där man skulle kunna göra något, är det liktydigt med tyst medgivande. Den som vill, har ett ärligt uppsåt och vill undanröja tvivel borde kunna bevisa att jag har fel om bevis existerar.

Vårt enda försvar är att utgå från att det president John F. Kennedy sa är sant:

“we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy”

Hans kanske mest betydelsefulla tal är kusligt aktuellt. Idag förstår vi vad han menade då de här krafterna har blottats.

Om man tror han talar om något annat än USA tar man fel. Hans tal kom strax efter det misslyckade försöket att invadera Kuba, den så kallade Grisbuktsinvasionen. President Dwight D. Eisenhower förtydligar i sittavskedstal den 17 januari 1961 vilka krafter vi talar om, även om maktstrukturen idag är mer komplex.

Det är troligen samma krafter som vill dra in USA i öppet krig mot Syrien och Iran. Planerna för Syrien, Iran och andra arabländer låg enligt general Wesley Clark redan på bordet 11 september 2001. Med tanke på vad 11 september egentligen handlade om kommer Syrienfrågan i ett annat ljus.

Folket i Syrien har rätt till frihet men våld är inte lösningen. Om USA är berett att ställa sig framför spegeln, ta av masken och erkänna sina brister är jag övertygad om att Syrien och Iran kommer göra det samma. Det är nyckeln till fred.

Här finns dock en viktig distinktion. Det handlar inte så mycket om landet USA som personer och dolda grupper med makt som gör det i USAs namn. Sverige kan hjälpa amerikaner att återupptäcka de goda värden landet är byggt på genom att våga lyfta fram obekväma sanningar och frågor.

Konspirationer existerar. Den som trodde något annat kan räcka upp en hand och förklara vad det var Kennedy inte förstod. Ordet har fått en felaktig konnotation, en given indoktrinering som vi inte är medvetna om som förvirrar oss.

En mänsklig svaghet, ett stort problem, är vår förmåga att ledas utan insikt, utan förmåga och mental styrka att ifrågasätta vägen och sätta ord på konspirationerna. Det behöver inte vara så. Som individer har vi rätten att vara informerade och hitta vår egen väg. Grundlagen borde skydda oss.

För att ändra färdriktning på den stora båten vi alla sitter i hjälper det inte att bråka om hur hytterna ska se ut och vem som ska sova var. Debatter och arbete i plenisalen har måttlig effekt på färdriktningen. Att undvika känsliga ämnen är inte heller någon lösning. Mest effektivt är att ta tag i de personer eller den enhet som styr båten.

Jag tänker inte låtsas längre och tar med detta initiativ täten för visa på ett djupare grundläggande problem. Ett samvetets val. Livsnödvändigt för mina och andras barns skull. För Sveriges skull.

Härmed uppmanar jag er att bemöta mina påståenden och beviskrav i syfte att försäkra mig om att mina grundläggande rättigheter respekteras. Bevisa min frihet och mitt värde.

Samtidigt ber jag er att förena er med en positiv målbild och ge demokratin en chans. Problemen i världen visar på ett systemfel men öppnar också medvetandet för en välbehövlig förändring. Alla kan hjälpa till med kursändringen och att fylla seglet med ny vind, nya värderingar, genom att lyfta fram sanningen om vilka vatten vi seglat på och tydliggöra målet.

Pål Bergström

ReferenserDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq