Granskningsnämnden friade SVT:s påhopp på Dr Andrew Wakefield

publicerad 6 oktober 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se

Filmteamet bakom dokumentären som nu produceras om Dr Andrew Wakefield anmälde Vetenskapens värld (SVT2) för ett inslag om forskarfusk sänt den 14 feb 2013. Anmälan gick till Granskningsnämnden för radio och TV. Vi ansåg att den vaccinkritiska forskaren Dr Andrew Wakefield blivit oetiskt behandlad av Vetenskapens värld, men Granskningsnämnden friade SVT. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 13 nov, 2013

Wakefield blev [av Therese Bergstedt, reporter och producent på SVT] utpekad som forskningsfuskare och fick aldrig möjligheten att bemöta diverse påståenden. När vi tillfrågade Wakefield om han blivit kontaktad av SVT för att få chansen att kommentera kritiken svarade han att så aldrig skett.

Den 30 september 2013 kom beslutet från Granskningsnämnden för radio och TV och det löd:

“Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.”Beslut 2013-09-30, Dnr: 13/00332 (PDF)

Ett problem är att Granskningsnämnden glömde motivera varför de friat inslaget om forskningsfusk. Ett friande eller ett fällande borde rimligen inkludera en motivering, annars framstår nämndens beslut som en “åsikt”.

Reglerna

Vi kontrollerade Granskningsnämndens regler. Där står att läsa:

Opartiskhet
Programverksamheten ska bedrivas opartiskt, vilket innebär att:

 • en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken
 • kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt

Kritik mot en klart utpekad part
Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Redan här blir det klart att GRN väljer att fritt tolka sina egna regler. Till saken hör att Vetenskapens värld klippte in en kommentar från ett annat äldre TV-program där Wakefield avvisar liknande anklagelser som iscensattes av Vetenskapens värld, men det gör inslaget åtminstone halvfabricerat ur neutralitetsperspektiv. Det ska inte glömmas att SVT ska stå för public service och det innebär att SVT ska stå neutralt i sakfrågan.

Sammanfattningsvis

Det första felet Vetenskapens värld gör att inte i deras egen produktion låta den anklagade få komma till tals. Den anklagade kan tex vilja framföra diverse nya bevis som framkommit som kan fria honom från misstankar om forskningsfusk. Vetenskapens värld har aldrig kontaktat Wakefield för att be om en färsk kommentar om anklagelserna som Vetenskapens värld i sin nyproduktion framför.

Ett andra fel Vetenskapens värld gör är att framställa sakfrågan om påstått forskningsfusk som om den vore en statisk sanning satt i sten i det förflutna. Wakefield har aldrig fällts för forksningsfusk. Han har endast i media av diverse journalister anklagats för forskningsfusk och anklagelserna har snurrat runt i media under många år som om de vore sanningar.

Ett tredje fel Vetenskapens värld gör är att låta den vaccinationstroende sidan av sakfrågan dominera över den vaccinationsskeptiska i inslaget. I vanlig ordning får naturligtvis den vaccinationstroende sidan sista ordet och påståendet att Wakefield fuskat får utgöra exempel på att det inte finns kopplingar mellan vaccin och hjärnskador.

Granskningsnämnden glömde dessutom att motivera sitt beslut om att fria Vetenskapens värld.

Överklagan

Granskningsnämndens beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Dessa “twists and turns” ger ytterligare bränsle till den kommande dokumentären om medias och nu även en myndighets orättvisa behandling av en seriös forskare vars “brott” är att han framfört forskningsresultat som påvisar att det finns ett misstänkt samband mellan vissa vaccinationer, inflammatorisk tarm och allvarliga hjärnskador hos barn.

Stöd gärna produktionen av denna dokumentär här!


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Detta verkar vara ett förfarande som de flesta myndigheter som ska granska myndigheter (hahaha) kör med. Om man JO-anmäler en tjänsteman så får man bara ett standardsvar utan motivering. Man får dock en lista på tänkbara anledningar till varför de lagt ner ärendet utan motivering. Vad ska man med alla instanser som ska hjälpa till när de bara slentrianmässigt lägger ner precis allt?

 • Morgan Strålman, skrev 6 oktober, 2013 at 11:56 – ”Landets egna lagar följs helt enkelt inte, utan någon sorts överhet styr efter eget gottfinnande.”, men . . .

  Kan denna sorts överhet vara den akademiska sektens spridning av det kollektiva medvetande, som i nutid och rum, lurar EN svensk tillsynsmyndighet, att som rättssubjekt i nutid och rum blåsa EN drabbad enskild konsument, på av folkvald partipolitisk svensk lagstiftare fastställda enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, vid säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen?

  Morgan, att återinföra forna tiders tjänstemannaansvar är precis vad denna sorts överhet av maktfullkomlig akademisk sekt vill, eller vågar föreslå för att i nutid och rum undvika ansvar och risk, för säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet i nutid och rum), mot EN drabbad enskild medborgare, som inte blir lurad eller blåst av den akademiska sekten.

  Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum ovan, samt hälsningar.
  Lärö den 9 oktober 2013
  Börje NätvÄrkselev, u.p.a. och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat ovan.

 • Exakt. Granskningsnämnden agerar som beskyddarmyndighet.

  Och varför fick Brian Deer x minuter air time och inte Wakefield samma x minuter air time? Anklagelserna fick [vad jag minns] både speakerröst och en journalist representerad för att måla upp anklagelserna. Wakefield borde fått samma tid inkl en grävande journalist som beskrivit hur Brian Deer hittar på. CNN lyckades dock avslöja (även om det var oavsiktligt) att Deer dragit valser. Det kommer sannolikt med i dokumentären som vi nu producerar.

 • Granskar man fakta kring historien Andrew Wakefield så framstår det ganska tydligt att han utsatts för en ren häxjakt av lögner driven av Brian Deer med stöd av läkemedelsindustrin och myndigheter. Den mannen får självsvåldigt påstå saker om en annan person i SVT utan att vederbörande får möjlighet att svara vilket strider mot Granskningsnämndens regler. I mina ögon har man inte gjort någon relevant granskning eftersom svenska statens vaccinpolicy till varje pris ska skyddas. Med andra ord, GRN är inte en självständig neutral instans. I vissa känsliga frågor har statens intressen företräde även hos GRN.

 • Sid 4
  “Granskningsnämnden anser inte att redogörelsen för den uppmärksammade
  forskarskandalen i Storbritannien, där det framgick att den anklagade läkaren
  värjde sig mot anklagelserna, medför att inslaget strider mot kraven på
  opartiskhet och saklighet. Nämnden anser vidare att inslaget belyste brister i det
  svenska kontrollsystemet och finner därför inte att vad anmälaren anfört i den
  delen innebär att inslaget strider mot dessa krav.”
  https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2013/10/13-00332-Beslut-i-granskningsn%C3%A4mnden.pdf

  – – – – – – – –

  Min kommentar:

  Först och främst: det är ingen forskarskandal. Det är en ryktesdestruktionsskandal. Om SVT kontrollerat fakta hade de insett att angreppen mot Wakefield är fabricerade. Om de hade insett det hade de valt ett riktigt exempel på forskningsfusk tex någon förfuskad forskning betald av något läkemedelsbolag.

  Granskningsnämnden har inte motiverat varför den anklagade läkaren Wakefield inte skulle få rätten att gå i svaromål då det handlar om en nyproduktion i vilken SVT klippt in hans kommentar från ett gammalt klipp som SVT hittat någonstans.

  Granskningsnämnden måste alltså motivera exakt hur de anser att SVT:s inslag av Wakefield förblir opartiskt och sakligt genom att INTE låta Wakefield komma till tals. De måste motivera exakt varför ett gammalt klipp skulle helt ersätta en färsk kommentar från Wakefield.

  Wakefield skulle tex om han fått frågan av SVT kunna framföra att hans kollega Walker Smith friades från misstankar på fusk eller han skulle kunna framföra flera andra detaljer som skulle verka graverande för de som anklagar honom, inkl SVT som alltså använder sin maktposition för att cementera en negativ bild av Wakfield inför hela svenska folket.

  SVT arbetar med ryktsdestruktion av den värsta sorten eftersom SVT är en public servicekanal, en auktoritet, med nationell täckning. Svenskar tror på SVT.

  Granskningsnämnden skriver bara att de inte anser=tycker att SVT inslaget är opartiskt och osakligt. Är i själva verket Granskningsnämnden en myndighet som sitter och tycker? Ja, det verkar så. Om Granskningsnämnden är en tyckarinstans varför har de då egna regler som de inte ens behöver följa? Är allt upp till fria tolkningar av fina regler som inte behöver följas?

 • Vad är det som saknas i stycket “Granskningsnämndens bedömning”, på sida 4 i dokumentet ni länkar till, för att det ska kallas för en motivering?

 • Gång på gång sker beslut av myndigheter mm som är helt utanför praxis och regelverk.
  Landets egna lagar följs helt enkelt inte, utan någon sorts överhet styr efter eget gottfinnande. Inom medicin och forskning har vi ökända “vetenskap o folkbildning” som vakthundar, men det finns högst troligt samma strukturer även inom massmedia, rättsväsendet och myndigheter m fl. Vi MÅSTE se till att återinföra lagen om tjänstemannaansvar omgående i detta land och få stopp på lagvidriga övergrepp på befolkningen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *