Granskningsnämnden friade SVT:s påhopp på Dr Andrew Wakefield

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se

Filmteamet bakom dokumentären som nu produceras om Dr Andrew Wakefield anmälde Vetenskapens värld (SVT2) för ett inslag om forskarfusk sänt den 14 feb 2013. Anmälan gick till Granskningsnämnden för radio och TV. Vi ansåg att den vaccinkritiska forskaren Dr Andrew Wakefield blivit oetiskt behandlad av Vetenskapens värld, men Granskningsnämnden friade SVT. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 13 nov, 2013

Wakefield blev [av Therese Bergstedt, reporter och producent på SVT] utpekad som forskningsfuskare och fick aldrig möjligheten att bemöta diverse påståenden. När vi tillfrågade Wakefield om han blivit kontaktad av SVT för att få chansen att kommentera kritiken svarade han att så aldrig skett.

Den 30 september 2013 kom beslutet från Granskningsnämnden för radio och TV och det löd:

“Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.”Beslut 2013-09-30, Dnr: 13/00332 (PDF)

Ett problem är att Granskningsnämnden glömde motivera varför de friat inslaget om forskningsfusk. Ett friande eller ett fällande borde rimligen inkludera en motivering, annars framstår nämndens beslut som en “åsikt”.

Reglerna

Vi kontrollerade Granskningsnämndens regler. Där står att läsa:

Opartiskhet
Programverksamheten ska bedrivas opartiskt, vilket innebär att:

  • en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken
  • kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt

Kritik mot en klart utpekad part
Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Redan här blir det klart att GRN väljer att fritt tolka sina egna regler. Till saken hör att Vetenskapens värld klippte in en kommentar från ett annat äldre TV-program där Wakefield avvisar liknande anklagelser som iscensattes av Vetenskapens värld, men det gör inslaget åtminstone halvfabricerat ur neutralitetsperspektiv. Det ska inte glömmas att SVT ska stå för public service och det innebär att SVT ska stå neutralt i sakfrågan.

Sammanfattningsvis

Det första felet Vetenskapens värld gör att inte i deras egen produktion låta den anklagade få komma till tals. Den anklagade kan tex vilja framföra diverse nya bevis som framkommit som kan fria honom från misstankar om forskningsfusk. Vetenskapens värld har aldrig kontaktat Wakefield för att be om en färsk kommentar om anklagelserna som Vetenskapens värld i sin nyproduktion framför.

Ett andra fel Vetenskapens värld gör är att framställa sakfrågan om påstått forskningsfusk som om den vore en statisk sanning satt i sten i det förflutna. Wakefield har aldrig fällts för forksningsfusk. Han har endast i media av diverse journalister anklagats för forskningsfusk och anklagelserna har snurrat runt i media under många år som om de vore sanningar.

Ett tredje fel Vetenskapens värld gör är att låta den vaccinationstroende sidan av sakfrågan dominera över den vaccinationsskeptiska i inslaget. I vanlig ordning får naturligtvis den vaccinationstroende sidan sista ordet och påståendet att Wakefield fuskat får utgöra exempel på att det inte finns kopplingar mellan vaccin och hjärnskador.

Granskningsnämnden glömde dessutom att motivera sitt beslut om att fria Vetenskapens värld.

Överklagan

Granskningsnämndens beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Dessa “twists and turns” ger ytterligare bränsle till den kommande dokumentären om medias och nu även en myndighets orättvisa behandling av en seriös forskare vars “brott” är att han framfört forskningsresultat som påvisar att det finns ett misstänkt samband mellan vissa vaccinationer, inflammatorisk tarm och allvarliga hjärnskador hos barn.

Stöd gärna produktionen av denna dokumentär här!

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq