Kavitationsteknik värmer, ångar och blandar

publicerad 27 oktober 2013
- Ivan Björn

Kavitationsteknik

TEKNIK. Då en vätska passerar genom SPR utsätts den för “kontrollerad kavitation”. Hjärtat i enheten är en speciellt utformad rotor som snurrar. Den snurrande process genererar hydrodynamisk kavitation i rotorns håligheter utan kontakt med metallytor. Kavitationen är styrd och därför förorsakar den ingen skada.

Mikroskopiska kavitationsbubblor producerar en kollaps av chockvågor som fortplantar sig in i vätskan som kan värma, avge ånga eller blanda.

Kavitationsteknik2

Principer

 • Hjärtat i tekniken är en specialiserad rotor
 • Rotorn har håligheter i olika djup och vinklar
 • Spinning skapar ett undertryck i som skapar kavitation
 • Dem låga tryckzoners kollaps alstrar chockvågor
 • Kavitation uppstår i håligheter, inte på metallytor därför förorsakar kavitationen ingen skada.

Text: Ivan Björn | Illustrationer från Hydrodynamics.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • IVAN m.fl.

  Ni har nog missförstått det här med kavitation rätt rejält………………

  Kolla in länken

  så får Ni lite fakta i målet.

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 • Maskinen värmer vatten, eller kan producera ånga, eller så blandar – homogeniserar den vätskor, beroende på hur trumman är konstruerad för respektive ändamål. Den behöver minimalt med energin in och ger maximalt tillbaka. Vad jag förstod så är förhållande ungefär 10% in och 90% ut…

 • Jag håller med Per Nordgren om att fri energi bör vara just fri – och det kommer den inte att bli om den ska underkastas det rådande patent/uphovsrätts/äganderättssystemet. En strategi för att bryta det nuvarande dödläget (intressanta tekniker finns men de går i praktiken inte att sprida i det rådande maktsystemet) tror jag skulle vara att en eller ett fåtal personer, som behärskar en praktiskt tillämpbar och inte alltför komplicerad fri-energi teknik, i hemlighet i detalj dokumenterar hur man bygger en sådan fri-energi generator. Dokumentationen måste vara så detaljerad och tydlig (text, illustrationer och bilder) att några tekniker/ingenjörer på en mindre verkstad klarar att bygga generatorn utan att köra fast eller behöva ställa frågor. Jag föreställer mig alltså en komplett manual med både ett teoriavstnitt (som förklarar tekniken) och en pedagogisk och detaljerad byggbeskrivning. Man kan också gärna spela in en 5-minuters “promotion”-video som visar bygget och den färdiga generatorn. När dokumentationsarbete är helt klart laddar man först i tysthet upp manualen och videon på alla tänkbara torrent-siter, skickar till wikileaks, etc. Sen när informationen är inlåst på tillräckligt många säkra ställen går man ut med den på så bred front som möjligt med ambitionen att få den att “go viral”. Resultatet skulle då kunna bli att information om en byggbar fri-energi generator blir allmännt tillänglig och att det börjar byggas generatorer i verkstäder i alla möjlig avkrokar jorden runt. Med denna strategi tror jag att det skulle vara möjligt att “släppa ut” den fria energin och snabbt starta en global händelseutveckling som inte går att stoppa.

 • Begreppet frienergi brukar betyda att man hämtar eller skördar energi från etern, vakum, prana eller vad man vill kalla det. Källan är oändlig och “kostar” absolut ingenting att använda. Kavitationsteknik som presenteras här innebär att man tillför något lite energi, och får ut mångdubbelt mer, och är lika oändlig. En intressant teknik.

  Dock, frienergi innebär också att den måste vara fri för människan, fri för alla människor. Så länge någon försöker ta patent eller försöker tjäna pengar på sin upptäckt, är inte frienergi fri för människan. Ofta skyller vi på cabalen, bankkartellen eller energibolagen att vi inte får tillgång till frienergi, men jag skulle vilja påstå att det också är människans egen girighet som är hindret. Ett bra exempel är mannen som upptäckte att man kan koka upp ett glas vatten på några sekunder med hjälp av ljud, utsänt på en särskild frekvens. Vid 92 års ålder gick han ut offentligt och sökte investerare för att söka patent, utveckla produkten, starta produktion och försäljning. Han tänkte alltså göra sig en hacka på sin upptäckt. Naturligtvis tog han med sig hemligheten i graven, och man kan tänka sig att de anhöriga fick hjälp med uppstädningen hemma.

  Skall människan någonsin få tillgång till fri energi och bli fri, så måste hon också inse att vi alla är ett, att egot är en mask där girigheten bor.

 • Roligt med nya implementeringar. Kavitationstekniken är intressant och har varit ett gissel för propellertillverkare i fartyg under hundrafemtio år. Små bubblor som imploderar och skapar temperaturer på uppåt 10000 grader gröper ur materialet. Bubblorna uppkommer när propellerns metall skär genom vattnet.

 • Tack själv, Bertil NätvÄrkselev, men ang. beskattningen OCH bestraffningen så hörde jag att man kommer att lösa det genom att baka samman BÅDA i SAMMA dom i fortsättningen. Då, påstods det i nyhetsradioprogrammet detta diskuterades i för någon eller några månader sedan, att det bara räknas som ett straff, och då ska det gå vägen. De som däremot först fått straffskatt och sedan annan bestraffning får upprättelse. Kanske det helt enkelt innebär att skattemyndigheten i fortsättningen kommer att vänta med straffskatt om den räknar med att det blir annan bestraffning också, så båda bakas ihop.

 • Ivan, tack för att du redovisar din under förbrukad tid i livet utvecklade mentala kunskap, att i nutid och mentala rum i din tanke beslut och handling bruka ord/begrepp med kvalitet och säkerhet i nutid och rum, utan nytta, ansvar och risk, för EN medveten enskild svensk medborgare, som under förbrukad tid i livet utvecklat rätt mental kunskap lokalt i sin enskilda mentala 4-rummare.

  Jan Van Helsing har helt rätt om han i sin bok skrev: ”Människor är inte värda något”, för ordet människor är i nutid, nära framtid och rum, ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, samt utan rättskapacitet för allt du trovärdigt kan redovisa som grov vårdslöshet eller grov oaktsamhet, lokalt i en svensk domstol, lokalt i en medlemsstat på den inre fria solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Leif, tack för att du vill, kan eller vågar förstå att produkten frienergi måste smygas in på den svenska marknaden av EN enskild entreprenör, som mentalt i nutid, nära framtid och rum, vill, kan och vågar förstår när, var och varför, det tog 14 år för den akademiska sekten att sluta beskatta OCH bestraffa EN drabbad medborgare, med rätt mental kunskap om EU-rätt och EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt och rättspraxis.

  Värdesäkrad hälsning
  Lärstad den 27 oktober 2013
  Namn på rättssubjekt med eller utan nytta, ansvar och risk, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Det är en intressant och viktig fråga som Bertil NätvÄrkselev här lyfter. Är det ansvarsfullt att införa teknik som den – mitt ordval – kriminella entitet som tagit makten över och nu kontrollerar samhällsinstitutioner, rättsväsende och polis, inte vill veta av? Kort sagt, är det ansvarsfullt att gå emot ett kriminellt nätverk när detta väl har tagit makten över ett land?

  Jag vill påminna om motståndsgrupperna under det senast större europeiska kriget, som vi betraktar som hjältar. Jag vill peka på en annan vanlig verksamhet syftande till att undandra detta numera kriminella nätverk medel i dess indrivningsverksamhet, den så kallade bränningen hemma. (Vände på orden för att slippa träff på det vanliga uttrycket.)

  Kort sagt, en gentemot detta numera kriminella nätverk som tagit makten över och kontrollerar samhällsinstitutioner, rättsväsende och polis subversiv verksamhet måste av nödvändighet bedriva på subversivt sätt.

  Åter då till frågan, som då blir: Är det ansvarsfullt att gå emot ett kriminellt nätverk? Svaret beror på två delar. a) Om man gör en moralisk bedömningen liknande den motståndsmännen gjorde. b) Om motståndet bedrivs på ett intelligent sätt utifrån insikt om det verkliga läget.

  Oavsett hur man svarar på “a” ovan, så vore det oansvarigt av en företagare att alltför öppet införa teknik där det kan förväntas hårt motstånd från den styrande maffian. Det måste smygas in så det inte märks för mycket. Ungefär lika besvärligt som att sälja utrustning för den andra bränningen jag skrev om.

 • Alla sköna grejer om fri energi är toppen. Också intressant att så många inblandade dör på mystiska vis.

  Det där med att leva på Prana får det att rysa i kroppen på mig. Vi har en fysisk kropp med system som finns där för att utvinna näring och energi ur fast eller flytande föda. Är mycket tveksam till att detta går att kringgå så länge vi själva inte är ljusvarelser.

  Om de nu lever på Prana och inte behöver äta så måste de ju kunna leva utan vatten också. Jag skulle väldigt gärna vilja observera någon av dessa individer dygnet runt i en vecka. Många, vad jag förstått, äter endast för att vara sociala i olika sammanhang. Jag tror att de är sociala och det väldigt ofta.

  Allt är väl möjligt under himmel och jord. Jag tvivlar dock.

 • Den “dumma massan” är den synvinkel som illuminater och de styrande tittar på oss. Här bifogar jag en citat från Jan Van Helsings bok Hemliga sällskap: “De som styr tittar på oss på följande sätt: ”Människor är så omedvetna, odisciplinerade, själviska, och dumma att illuminater har inga problem att följa dem och t.o.m. att döda dem på ett massivt sätt. Människor är inte värda något!””

  Världspolis är alla köpta eller indoktrinerade människor som i egenskap av “experter” trycker ner allt som är annorlunda. Se olika artiklar om vaccination, mediciner, koldioxid debatt o.s.v.

 • Ivan, tack för information och länkar, om frienergi och budskapet ”Det skulle vara bra om någon företagare skulle ta hem ovanstående teknik till Sverige.” – men är det ”bra om någon” svensk företagare ”ta hem ovanstående teknik”, om ”Världspolisen!” (är det du kallar ”Världspolisen!” ett rättssubjekt med enskild ägd rättskapacitet, lokalt i en domstol, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria solidariska marknaden i EES och EU?) beskattar eller bestraffar, varje enskild svensk företagare som i nutid och rum förändrar den akademiska sektens regelvÄrk.

  ”Med andra ord” så vill, kan och vågar ”vi”, som ”hjärntvättade”, inte FÖRSTÅ när, var och VARFÖR ”den dumma mänskliga massa”, i tanke, beslut och handling i tal och skrift producerar ord/begrepp, som har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, utan minsta nytta, ansvar eller risk.

  Värdesäkrad hälsning
  Lärstad den 27 oktober 2013
  Namn på rättssubjekt med eller utan nytta, ansvar och risk, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre fria solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Det skulle vara bra om någon företagare skulle ta hem ovanstående teknik till Sverige. Jag har sett en utförligare film om detta och vad jag förstår av denna teknik så har man en rätt dimensionerad trumma för sitt hus t.ex. för att värma upp den. Till denna trumma tillför man elenergi för att sätta den i spinn. Det kan handla alltså om några 100 W till den elmotor som ombesörjer varvtal på trumman. Sedan tar det bara några sekunder innan denna trumma levererar varmvatten = dryg 100 grader. Jag tror att detta skulle fungera utmärkt med ackumulator tankar som skulle kunna värmas upp med denna system eller som en genomströmnings värmare?

  Det finns en man vid namn Keshe också. Här hittade jag ett forum på nätet, länk: http://forum.keshefoundation.org/

  Problemet med sådana projekt är att dessa människor är motarbetade av ”Världspolisen!”

  Killen som uppfan Kavitationsteknik fick i den dokumentär som jag såg om detta ingen patent i USA t.ex. Många av dessa uppfinnare blev mördade också vad jag förstår.

  Utgångsläge i frienergi är: ”Vad driver jorden i Universum? Vad driver Solen? Till energin hör också mat. Mat är också energi och vi har idag 40 000 människor på jorden som lever av prana. De intar alltså inte mat så som vi känner den. Vill du fördjupa dig i ämnet så hittar du en kort redogörelse av boken Ljusambassadörer på följande länk: http://reikishamballa.se/intressanta-b-cker.html

  Vidare är det känt att Tibetanska munkar lever i kloster utan uppvärmning, ändå värmer de upp sin kropp med hjälp av sin vilja som styr den kosmiska energin just för detta ändamål.

  Här följer några länkar:
  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=ZnaRM1dWuHg&list=PLFpbObURvzez5L3xCzhDnuFcoi9FTHKus&index=145

  http://www.youtube.com/watch?v=UaQFl8Sbh_g&list=PLFpbObURvzez5L3xCzhDnuFcoi9FTHKus&index=181

  http://www.youtube.com/watch?v=cT3Gs0zmvx0&list=PLFpbObURvzex6jrBwru5uOYr_f3K3NKfJ&index=36

  It Runs On Water – Full Documentary

  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=xHISTsiR9qc

  Med andra ord vi är hjärntvättade genom skolan om fysiska lagar och begränsningar som att. Du kan inte få ut mer energi än du för in. Det är dags att titta omkring sig på naturen och den överföd den alstrar. Och andra sida är vi hållna hela tiden i skuldbeläggning om vilka miljö förströrare vi är för att detta är faktiskt en av pelare hur man kan kontrollera den dumma mänskliga massa.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *