Kavitationsteknik värmer, ångar och blandar

publicerad 27 oktober 2013
- av Ivan Björn

Kavitationsteknik

TEKNIK. Då en vätska passerar genom SPR utsätts den för “kontrollerad kavitation”. Hjärtat i enheten är en speciellt utformad rotor som snurrar. Den snurrande process genererar hydrodynamisk kavitation i rotorns håligheter utan kontakt med metallytor. Kavitationen är styrd och därför förorsakar den ingen skada.

Mikroskopiska kavitationsbubblor producerar en kollaps av chockvågor som fortplantar sig in i vätskan som kan värma, avge ånga eller blanda.

Kavitationsteknik2

Principer

  • Hjärtat i tekniken är en specialiserad rotor
  • Rotorn har håligheter i olika djup och vinklar
  • Spinning skapar ett undertryck i som skapar kavitation
  • Dem låga tryckzoners kollaps alstrar chockvågor
  • Kavitation uppstår i håligheter, inte på metallytor därför förorsakar kavitationen ingen skada.

Text: Ivan Björn | Illustrationer från Hydrodynamics.com