Ny hittepå-studie? Gardasil inte alls farligt för flickor enligt KI

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson

Gardasil-HPVNOTERAT. Vaccinering mot HPV med Gardasil ökar inte risken för allvarliga biverkningar, enligt en svenskdansk studie på 1 miljon flickor, skriver Läkemedelsvärlden.

Forskare vid Karolinska Institutet och Statens Serum Institut i Danmark har studerat allvarliga biverkningar hos flickor som vaccinerats mot HPV med Gardasil. Nästan 1 miljon flickor mellan 10-17 år deltog i studien.

“Den här studien finner inget bevis för att HPV-vaccinering skulle ge någon ökad risk för de allvarliga biverkningar vi har tittat på”, säger Lisen Arnheim-Dahlström, docent vid KI till Läkemedelsvärlden.

Så här kom forskarna fram till slutsatsen att Gardasil är ofarligt

53 utfall valdes ut av forskarna och dessa tog fram en strategi som krävde minst fem observerade vaccinexponerade fall för att gå vidare till en djupare statistisk analys. Endast 29 diagnoser uppfyllde kriteriet. Tre diagnoser visade anmärkningsvärda samband. Det gällde förekomsten av diabetes typ 1, Behcets syndrom och Raynauds sjukdom. När forskarna sedan studerande tidssambanden hittades inga sådana.

Förmodligen har forskarna valt att bortse från ett samband mellan vaccinationen och de första symptomen på sjukdomen. Det vanliga är att forskarna viftar bort symptom om det gått en viss kortare period som kan väljas efter tycke och smak. [red anm].

“Med de data vi hade tillgängliga kunde vi inte se något mönster för vad som kom först, vaccination eller sjukdom. Därför ser vi inget bevis för att vaccination skulle öka risken för dessa sjukdomar, säger Lisen Arnheim-Dahlström till Läkemedelsvärlden.

Läs hela artikeln


Redaktörens kommentar

HPV-vaccinets introduktion renderade Årets lobbyist 2008

HPV-vaccin-Johan-Thor-lobbyistLäs mer om hur HPV-vaccin egentligen introducerades på den svenska marknaden i artikeln: “GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige”.

Nyckelpersoner insatta inom läkemedelsindustrin som NewsVoice varit i kontakt med berättar att när ett läkemedel väl blivit godkänt är det mycket svårt att diskvalificera det. Sverige används ofta som marknadsintroduktionsland eftersom det är enkelt att få ett läkemedel igenom godkännandprocessen här, enligt en källa.

Eftersom Sverige har ett bra rykte internationellt innebär en lyckad marknadsintroduktion i Sverige att det blir mycket lättare att få ut dessa läkemedel även i andra länder.

Ett exempel är Prozac som godkändes av Socialstyrelsen på 80-talet genom bland annat mutor till en person som idag är professor och anses vara en av Sveriges duktigaste psykiatriker, berättar John Virapen fd svensk VD inom läkemedelsbolagsjätten Eli Lilly. Efter marknadsintroduktionen av Prozac i Sverige gick affärerna lysande i resten av världen.

Kommentar: Torbjörn Sassersson


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq