Öppet brev till KTH-rektor Peter Gudmundsson – Ta bort pseudovetenskaplig kurslitteratur!

publicerad 8 oktober 2013
- av NewsVoice

Peter GudmundsonDen 1 okt 2013 skrev Börje Peratt, som ordförande för föreningen Humanism & Kunskap, ett personligt brev till rektor Peter Gudmundsson vid KTH och bad om en snar respons. Han försökte även nå Gudmundsson, men möttes av obesvarad tystnad. Inte heller någon bekräftelse från registraturen har kommit. Brevet verkar ligga på Peter Gudmundssons skrivbord.

Foto: Wikimedia Commons

Bakgrunden till brevet är att flera personer negativt har drabbats av utbildningsverksamhet vid KTH, vilken är förkastlig utifrån en både akademisk och vetenskaplig värdegrund. Snarare finns  det en politiserad och propagandistisk agenda med pseudovetenskapliga uttryck som inte hör hemma i utbildning över huvudtaget och framför allt inte på en högskola av KTH:s dignitet. De drabbade har gjort flera påstötningar, skrivit brev/mail och försökt få till samtal med KTHs ledning utan resultat.

Då man efter en dryg vecka inte visat något intresse till samtal eller till att diskutera innehållet läggs nu brevet ut öppet.

Stockholm 2013-10-01
Peter Gudmundsson
Kung Tekniska Högskolan
100 44 Stockholm

Hej

KTH är ett lärosäte med stort ansvar såväl nationellt som internationellt. Dess inriktning på teknik har under senaste decennier även fått inslag av humanism och kultur då man kommit till insikt om dessa betydelsefulla sidor av teknikens utnyttjande och påverkan. Med KTH:s ställning följer ett ansvar även för förståelse och respekt för livets andliga perspektiv. Där har bristen på insikt och respekt istället inneburit en konfrontativ och särskiljande strategi som får allvarliga konsekvenser. Något som vi nu vill påkalla med ett enskilt exempel och vi önskar åtgärder.

Angående olämplig kurslitteratur på kursen God och dålig vetenskap AK2002VT 14

Vi anser att ni i egenskap av rektor bör ompröva användandet av boken: “Vetenskap eller villfarelse” (Leopard Förlag 2005) i undervisningen på ovanstående kurs.

Denna kurs har omväxlande hållits på KTH och på Stockholms Universitet vartannat år, och varje gång sedan dess utgivning har Vetenskap eller villfarelse varit huvudsaklig kursbok. Allt talar för att den kommer att bli kursbok även under VT2014.

Boken är gravt nedlåtande mot ett antal namngivna nu levande svenska personer genom att påstå att deras uppsatser, kurser eller annan verksamhet är ovetenskapliga. De namngivna personerna har dock varken fått möjlighet att förklara, kommentera eller försvara sig. Förfarandet rimmar illa med våra föreställningar om rättvisa och god vetenskaplig sed. Flera påståenden i boken är snarast att beteckna som kränkning av oliktänkande.

Ett antal kapitel är författade av personer utan akademisk kompetens i de ämnesområden de skriver om. Det har en pseudovetenskaplig karaktär vilket KTH inte heller bör gynna. Till sist nedvärderar boken andliga trosuppfattningar, på sätt som knappast torde överensstämma med KTH:s uppdrag.

Ett exempel på det är att andliga böcker bedöms som om de vore vetenskapliga, vilket är okunnigt. Vi tillskriver dig med önskan om att du hänskjuter frågan till rätt instans. Det bör påpekas att prefekten S-O Hanson i detta fall är partisk då han såväl editerat boken Vetenskap eller villfarelse samt skrivit ett av de mest kränkande kapitlen Pseudovetenskap vid svenska universitet. Därför ber vi att ni själv agerar i ärendet.

Det torde vara väl känt att kursen: “God och dålig vetenskap” (AK2002VT 14) helt styrs av medlemmar i föreningen Vetenskap och folkbildning. Det är en grupp som använder sig av metoder som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle och har vid flera granskningar även på KTH, liknats vid en antihumanistisk sekt med paramilitära strategier i sina angrepp på oliktänkande. S-O Hansson är föreningens grundare och boken Vetenskap eller villfarelse en av dess flaggskepp. Detta är dock inget skäl till att boken skall vara kurslitteratur på KTH.

Föreningen Humanism & Kunskap ser fram emot ett snart besked på de frågor som finns i detta brev. Vårt fortsatta agerande kommer att bero på det. Vi förväntar oss ett akademiskt korrekt agerande från dig och KTH i alla avseenden.

Med vänliga hälsningar
Börje Peratt, ordförande, Humanism & Kunskap


Relaterat

Docent Per-Anders Forstorp: Makten över folkvettet – Skeptiker i svensk offentlighet


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag tror stor del av allmänheten skulle hålla med om kritiken mot den pseudovetenskapliga boken. Vissa som läst, tagit del och hunnit tänka efter samt gett sig själv mandat bestämma att det skall vara kurslitteratur är inte speciellt förtroendeingivande.
  Är det bara i Sverige av demokratier, denna feodala kultur är kvar i högskolor och universitet?
  Bravo Börje!

 • @Richard Moreau
  Återigen en (som vanligt ilsken) hänvisning till denna “riktiga” vetenskap. Var finns den?
  Men missförstå mig rätt – jag tror den faktiskt finns, fast inte där vi tror. Jag tror den utövas av ett tappert fåtal, som inte ingår i några i några hierakiska strukturer och därför kämpar i motvind.

  En fundamental insikt i människans svagheter och maktintressen – inget konspirationsteoretiserande – är nog för en oerhört viktig förståelse av vad som egentligen pågår – och vad som sker med “riktig” vetenskap. Hur lätt “riktig” vetenskap kan förvanskas, i synnerhet när den har makten på sin sida.

 • Richard Moreau framför ovan ett märkligt försvar för att KTH skall använda sig av ovetenskaplig litteratur. Han tycker tydligen att det är helt OK med hänvisning till att andra personer, i helt andra sammanhang än under en universitetskurs, framför för honom tveksamma åsikter/värderingar.

 • Jag tycker ni är knäppskallar som inte vet vad ni pratar om. Ni pratar om vetenskap men stödjer charlataner som sprider pseudovetenskap om alltifrån homeopati och antivaccinationspropaganda. Ni förföljer tydligen skeptiker som kritiserar er också. Lägg till mig på den listan. Tur att ni är så små och perifera. Blir mörkrädd när jag läser om allt skräp ni vill trycka på folk. Ni är varken humanister eller vetenskapsälskare, utan konspirationsteoretiker och vidskepelsefantaster.

  Kan man bli mer förvirrad? Tur att vi har riktig vetenskap på vår sida, för eller senare inser folk vad som verkligen fungerar, och ni kommer försvinna. Synd att vi lever i en mellanperiod där förståelsen för riktigt vetenskap är så liten.

  Med ovänliga hälsningar / Richard Moreau

 • Ja det är bra. Universitet/högskolor får inte vara en broms om vi har en mening fortsätta utveckla vårt rätta jag till det bästa.

 • Det är väl sättet VoF har för att sprida sina projekt där man får underlag för en pseudodebatt. Det mest kränkande på högskolor mot elever är väl att man lär ut direkta felaktigheter som sedan sprids till nästa generation forskare. Ett av de mest flagranta exemplen är att man inte accepterar att en orbital hastighet per definition är en acceleration. Detta får till följd att man inom fysik får sitta och bolla med siffror som visar att 95% av materia är av okänt ursprung. Nu har ju sådant pågått i över hundra år så det är ju inget nytt, men då vore det väl dags för en förändring?

 • Bra gjort Börje. Ingen skall behöva kränkas av universitetslitteraturen. De har ju makt att ödelägga folks karriärer och skall inte blanda sig i trosfrågor.

  KTH borde arrangera en dag där de som kränkts av vofs bok får komma till tals och föreläsa om sina idéer. Jag hoppasni fortsätter driva detta så att liknande litteratur stryks i kurserna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *