Överklagan till Förvaltningsrätten gällande friandet av SVT i Granskningsnämnden för radio och tv mot Andrew Wakefield

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 oktober 2013
- NewsVoice redaktion
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se

ÖVERKLAGAN

2013-10-19

Myndigheten för radio och tv
Granskningsnämnden för radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm

Att vidarebefordra till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
Box 2218, 103 15 Stockholm

Klagandens namn: Torbjörn Sassersson
Adress: Typografvägen 4
Personnr: xxxxxx-xxxx
Telefonnr: 070-xxx xx xx
Mail: xxxxxx@xxxxxx.xxx

Ärendebeteckning: dnr 13/00332, Granskningsnämnden för radio och tv

Beslut gäller friandet av inslaget om forskningsfusk i Vetenskapens värld, SVT2, sänt 2013-02-04 (programledare: Victoria Dyring) med hänvisning till inslaget som handlar om dr Andrew Wakefield. Granskningsnämnden uppger i bifogat dokument att programmet sändes den 14:e feb 2013, vilket är fel.

Datum för beslut : 2013-09-30

Beslutsfattare på Granskningsnämnden: Martin Holmgren, Elisabet Bäck, Maria Edström, Jan Holmberg och Pia Kronqvist efter föredragning av Helena Söderman.

Yrkande: Jag överklagar Granskningsnämnden för radio och tv:s beslut och yrkar att Förvaltningsrätten ska upphäva nämndens beslut att fria Vetenskapens värld. Jag yrkar även på att Granskningsnämnden ska åläggas att ompröva anmälan mot SVT och då ta hänsyn till reglerna (sid 3) som Granskningsnämnden slagit fast.

Granskningsnämnden för radio och tv:s motivering att fria SVT:

”Granskningsnämnden anser inte att redogörelsen för den uppmärksammade forskarskandalen i Storbritannien, där det framgick att den anklagade läkaren värjde sig mot anklagelserna, medför att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. ”

Motiveringar för att överklaga nämndens beslut:

Anmälaren anser att SVT inte följt reglerna gällande saklighet och opartiskhet.

Se Granskningsnämndens regler längst ner i detta dokument.

  • Den klart utpekade part (Wakefield) som utsatts för allvarlig kritik, som framfördes av 4 st personer i tv-inslaget, har inte fått möjlighet att bemöta denna. SVT har inte ens meddelat Wakefield att han medverkat i SVT-produktionen. Eftersom anklagelserna mot Wakefield är av så allvarlig natur är det rimligt att Wakefield erbjuds möjligheten att få bemöta varje specifik anklagelse som riktas emot honom.
  • Det kontroversiella ämnet ”vaccinationsskepticism” i allmänhet och kopplingen mellan MPR-vaccin och autism i synnerhet har behandlats ensidigt vilket visas genom klockning av anklagarsidans version (motsv. 6 min och 47 sekunder) och den anklagade som inte fick gå i genmäle borträknat SVT:s inklipp på endast 10 sekunder, ett klipp taget från en helt annan TV-produktion.
  • Ensidigheten i SVT-programmet har inte inom rimlig tid balanserats av ett annat program i SVT där vaccinskeptiker och/eller Andrew Wakefield fått framföra sina bevis och resonemang med samma förutsättningar som det anmälda programmet.
  • Sakligheten brister även eftersom SVT inte kontrollerat de påståenden och anklagelser som framförs som fakta i TV-inslaget. Flera ”fakta” är anekdotiska och till och med tendentiösa. Dessa påståenden kräver rätten till kommentarer från den anklagade partens sida.

Övriga data av betydelse

Inslaget om forskaren dr Andrew Wakefield startar vid 28 min 24 sek och slutar 35 min 22 sek in i programmet. Inslaget är alltså 6 min och 58 sek.

Inslaget finns kvar på SVT Play tom 22 jan 2014:

www.svtplay.se/video/1005820/del-4

Mot sig har dr Wakefield följande personer: den frilansande journalisten Brian Deer, Lancet-redaktören Fiona Godlee, SVT:s voice over-röst och statsepidemiolog Annika Linde. Anklagarsidans 4 st samstämmiga röster fick 6 min och 47 sekunder på sig att presentera och fördjupa anklagelserna mot Wakefield.

Det sammanlagda försvaret för Wakefield representeras av blott 10 sekunder (från tidpunkt 33 min 48 sek till 33 min 58 sek) och det står Wakefield för helt ensam.

Det kan även anses vara rimligt att anklagelserna mot Wakefield även fått bemötas av en undersökande journalist, en annan forskare och ytterligare en annan person som tog part för Wakefield. Då hade SVT varit opartisk och saklig i sin framställning av Wakefield, 4 mot 4.

Wakefield fick alltså inte chansen att bemöta innehållet i SVT-produktionen eftersom han aldrig kontaktats av SVT. Wakefield har bekräftat att han aldrig kontaktats av SVT och SVT har inte gjort gällande att de kontaktat Wakefield.


 

Granskningsnämndens regler

www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna/SVT-SR-och-UR

Opartiskhet

Programverksamheten ska bedrivas opartiskt, vilket innebär att:

  • en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken
  • kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt

Kritik mot en klart utpekad part

Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Saklighet

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.


Bifogas: Nämndens beslut i ärende med dnr 13/00332 [2013-09-30].

Signerat: Torbjörn Sassersson

Denna överklagan skickas även per papperspost den 20 oktober 2013 till Granskningsnämnden för radio och tv, Stockholm.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tyvärr har granskningsnämnden sen länge blivit rena skämtet. Har inte sett en seriös granskning på åtminstone tio år. SVT har blivit huvudplats för politiskt korrekta nyheter, punkt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *