Psilocybin kan erbjuda frigörelse från oro och ångest

publicerad 27 oktober 2013
- av NewsVoice
Fredrik Waller

toppslätskivling

Ungefär vid samma tidpunkt varje år dyker de upp ur jorden. De magiska svamparna. En av jordens mest hallucinogena organismer börjar växa upp i gräsmattor, parker och ängar varje höst. Den behöver vare sig torkas, rökas eller tillagas på något sätt för att vara verksam, men är förbjuden att plocka.

Text: Fredrik Waller

Vem som helst kan ha en gräsmatta där det växer hundratals av toppslätskivlingen, Psilocybe semilanceata. Förbudet förbryllar för det har i studier konstaterats att rusmedel och njutningsmedel som tobak och alkohol är sämre ur de allra flesta viktiga och mätbara synvinklar i jämförelse. Vi kan nog utgå från att psilocybin är förbjudet för att det inte är socialt accepterat. Att det finns någon sorts fobi för eufori och sättet det verkar på. Men troligtvis mest för att det är okänt och därför kan verka farligt för de allra flesta.

Det är inte fysiskt beroendeframkallande men skulle kunna vara det psykiskt då den kan framkalla sköna upplevelser som fantastiska geometriska mönster med stängda ögon. Eller för att du känner en fin närvaro och samhörighet med naturen, en euforisk känsla som inte riktigt går att sätta namn på eller beskriva på något annat sätt. Konsumtion av magisk svamp är inget som föröder ditt liv.

Nyupptagna studier visar på mycket goda effekter för personer med sjukdomar som är livshotande. Inte för att det botar sjukdomarna, men för att personerna i studier har haft svår ångest och oro för sitt sjukdomstillstånd och har inte kunnat leva sina liv, den tid de har kvar, på ett bra sätt. Psilocybin har kunnat erbjuda frigörelse från oro och ångest som inte varaktigt kunnat ges på annat sätt.

Psilocybin ändrar vårt medvetandetillstånd är något vi gör hela tiden. Stimulerar olika sinnen via musik, rörelse, konst, god mat, umgänge med trevliga människor, kroppsberöring på olika sätt, sex, eller fritidsaktiviteter som ridning, fallskärmshoppning eller klättra i berg. Allt för att vi vill må bra eller uppleva nya och spännande saker för att utvecklas eller vad det nu som är vårt mål. En del människor vill utforska sitt inre och använder sig av hallucinogener.

Jämför man med andra saker som används för njutning som tex alkohol är magisk svamp ett mycket mer sympatiskt val. Alkohol erbjuder risk för mycket farliga överdoser. Det är inblandat när människor på något våldför sig på eller misshandlar andra människor. Det bryter ner människors kroppar och deras familjer. Många trafikolyckor sker även där föraren är påverkad. Rökning av tobak orsakar KOL och lungcancer framförallt. Dessa båda är njutningsmedel med stor missbrukspotential samt sjukdomspotential och innebär stora kostnader för den svenska sjukvården.

En annan hallucinogen, LSD, har god påverkan på tex alkoholism, mycket svår huvudvärk, tvångssyndrom och posttraumatiskt syndrom. Ofta där andra mediciner redan använts och kunnat avfärdas som overksamma. LSD fungerar på samma ställe som psilocybin i hjärnan men ger lite annorlunda upplevelse. Meskalin är en annan substans som kan ge introspektiv upplevelse, kontakt med dig själv på ett lärande sätt. Meskalin kommer från kaktusar som peyote, eller San Pedro.

Vid livstidsanvändning av hallucinogener har man kunnat fastställa en lägre förekomst av psykiska sjukdomar. De kan även utveckla och frigöra kreativitet och har använts i det syftet, eller fått det syftet efteråt. Förbudet mot hallucinogener är inte logiskt och det är heller inte etiskt korrekt att bromsa forskning på det som på annat håll visat goda effekter på svårbehandlade psykiatriska sjukdomar. På samma sätt är det ologiskt att även LSD och meskalin är förbjudet.

De här substanserna har ingen stor missbrukspotential ej heller är konsumtionen av dessa farligt för omgivningen. Ur russynpunkt och som njutningsmedel är magiska svampar och LSD att föredra framför alkohol och tobak. Tillåt innehav och konsumtion av hallucinogener.

Text: Fredrik Waller

Fredrik Waller

"Jag tycker om att fördjupa mig i frågor som intresserar mig. Vill grunda mina åsikter utifrån fakta så mycket det bara går. Viktiga frågor för mig är integritet och frihet."