Seminarie om “Stressrelaterad ohälsa” 18 okt 2013 Stockholm, ABF

publicerad 7 oktober 2013
- av NewsVoice

[google-translator]
Vaccin föredrag 2013Den 18 oktober hålls en angelägen temadag om stress och dess konsekvenser för hela människan och samhället i stort. Temadagen arrangeras av Hälsofrämjandet, Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

Ladda ner all information som PDF

 

Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09.00 – 16.00
Plats: Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

tema-stressDeltagaravgift för icke medlemmar: 400 kr
För medlemmar i Hälsofrämjandet, LIM och FIM samt för CSN-registrerade studenter 200 kr.

Anmälan sker genom betalning av deltagaravgiften till Hälsofrämjandets plusgiro 28 87 19-8 senast 16 oktober 2013.

Ange ”Temadag” samt Ditt namn, e-postadress, telefonnummer och ev. organisation på meddelanderaden för lägre deltagaravgift.

Kompletterande information eller frågor angående betalning: anmalan [snabel-a] halsoframjandet.se

Kontakt: Rune Eliasson, docent, ordförande LIM, e-post: rune.eliasson [snabel-a] remcat.se

www.integrativ-medicin.se

Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen.

PROGRAM

9.00–10.10

Inledning av Gunnar Michanek, moderator och mindfulnesslärare, tillsammans med docentTorkel Falkenberg.

Stefan Arver, docent: Hormonella konsekvenser av stress.

Maria Arman, docent: Att se människan i vården, om existentiellt omhändertagande och vårdlidande.

10.10 Paus med enklare dryck och tilltugg

10.30–11.50

Marie Åsberg, professor: Konsekvenser av stress på individ-, arbets- och samhällsnivå.

Marie Ryd, vetenskapsjournalist: Den sociala hjärnan – om vikten av mötet.

Mats Fredriksson, professor: Hjärnfunktioner i samband med ångest.

11.50 Lunch, på egen hand

13.00–14.30

Gunnar Michanek inleder eftermiddagen med mindfulness.

Ursula Flatters, läkare och utvecklingschef på Vidarkliniken: Varför stress och smärta?

Zarah Öberg, kost- och näringsspecialist: Kost och stress.

Representanter för HälsofrämjandetFIM och LIM presenterar föreningarna och deras målsättningar.

14.30 Paus med enklare dryck och tilltugg

14.50–16.00

Torkel Falkenberg, docent: Integrativ medicin är kostnadseffektivt.

Framtidsperspektiv och utvecklingsmöjligheter i förebyggande och behandling av stressrelaterad ohälsa. Paneldiskussion och
frågestund med föreläsare, inbjudna politiker och åhörare.

Gunnar Michanek avslutar dagen.