Sveriges anseende sjunker trots myndigheternas “beskyddarverksamhet”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson

Debatt. Det här var inte riktigt vad jag tänkt mig, men NewsVoice håller på att bli en folklig advokatbyrå som arbetar pro bono med inriktning mot rättssäkerhet, juridiska orättvisor och myndighets-hittepå.

Uppdaterad: kl 00:08, 23 okt 2013

KI och Förvaltningsrätten

Idag begär undertecknad anstånd för att få mer tid att formulera en ansökan för att få prövningstillstånd i Osher Centrum-utredningen eftersom KI under beskydd av målvakt och universitetsdirektör Bengt Norrving med stöd (beskydd) av Förvaltningsrätten vägrar besvara några frågor om Osher Centrums ekonomi.

Vissa frågor som KI inte vill besvara har tagits fram av en jurist vid polismyndigheten. Tack för den hjälpen.

Skatteverket och Arbetsdomstolen

Idag den 21 oktober 2013 har NewsVoice publicerat en kronologisk dokumentation “Fallet Bastian Baghfaleky och Skatteverket – Historik 2005 till 2010 – Del 3”. I fallet kan vi se hur Arbetsdomstolen följer Skatteverkets vilja. Fallet kan i framtiden användas vid tex universitetsutbildningar som ett lysande exempel på myndighetsövergrepp utförd av en myndighet (som råkar vara fälld för både mutbrott och olagliga upphandlingar).

ArcanumSkolan 2024

NewsVoice har varit i kontakt med Soheil “Sosso” Bcheri från Libanon som vann mot Skatteverket på alla punkter i domstolen gällande olagliga och inte så offentliga upphandlingar värda över 100 miljoner kronor utförda av Skatteverket. Trots att Skatteverket förlorade i rätten behövde inte Skatteverket betala Bcheris kostnader för att driva fallet. Skatteverket markerade därefter sin maktposition genom att förlänga de olagliga avtalen med leverantörerna med ytterligare tre år, säger Bcheri som snart fortsätter med processen mot Skatteverket (se Facebook-grupp).

Läkemedelsverket och Förvaltningsrätten

NewsVoice gjorde en utredning kring vaccinet Pandemrix och förekomsten av höga halter tenn och arsenik som upptäckts av en läkare från Karolinska Sjukhuset i samarbete med en forskare på KTH. Mail som rekvirerats från Läkemedelsverket visar att myndigheten hade kännedom om rester av dessa gifter. Trots att fyndet borde leda till att Läkemedelsverket åtminstone ställde högre krav på vaccintillverkaren GlaxoSmithKline (GSK) mörkade verket situationen genom att låta GSK (jävigt) och ett laboratorium i Polen få konstatera att de inte hittat några bevis. När undertecknad försökte få ut provsvaren från KTH sa de: nej, du får inget. Avslaget överklagades till Förvaltningsrätten vilken “beskyddade” KTH:s mörkning. Inget ska lämnas ut.

En anställd på Läkemedelsverket meddelade undertecknad att NewsVoice gör ett mycket viktigt arbete.

SVT, Granskningsnämnden och Fövaltningsrätten

NewsVoice publicerade den 19 oktober en överklagan till Förvaltningsrätten gällande friandet av SVT i Granskningsnämnden för Radio och TV mot Andrew Wakefield. Granskningsnämnden för Radio och TV friade SVT trots att SVT helt uppenbart brutit mot regler om opartiskhet och saklighet. Granskningsnämndens beskydd av public service-kanalen SVT kunde inte inom nämnden överklagas. Därför lyftes ärendet till Förvaltningsrätten. Med ledning av tidigare fall är det föga troligt att Förvaltningsrätten skulle göra annat än att beskydda SVT eftersom instansen i andra fall gjort det så bra.

KTH, Förvaltningsdomstolen och JO

Ett annat exempel på “beskyddarverksamheten” var när undertecknad försökte få ut interna mail från KTH innehållande namnet på en anonym bloggare som satt i system att sabotera ryktet för en rad personer. NewsVoice utredning hade funnit att personen hade associationer till KTH bla genom att en professor på KTH låtit publicera en artikel skriven av den anonyma bloggaren i en tidning där professorn var ansvarig utgivare. KTH mörkade de efterfrågade samtliga mail c:a 98 stycken där namnet på bloggaren förekom. Ärendet lyftes till dåvarande Förvaltningsdomstolen som beskyddade KTH. De 98 mailen som cirkulerat mellan doktorer och professorer på KTH skulle inte lämnas ut.

NewsVoice kan eventuellt i framtiden få möjligheten att återberätta en historia som också den utspelades på KTH gällande grov mobbning av en anställd. Problemet är att personen och dennes närmaste anhörige hotats på olika sätt av vissa chefer på KTH. De drabbade har även utsatts för vandalisering och andra trakasserier med avsikt att tysta dem. Om de låter sig tystas blir inte händelseförloppet allmän känt.

I ytterligare ett fall på KTH, som avhandlade “akademisk mobbning” utförd av universitetsprofessorer vilka riktade sina påhopp på personer inom och utanför universitetsvärlden, kontaktades KTH Etiska Kommitté. Panelen hade ingen lust att göra något åt problemet kanske mest beroende på att en av mobbarna råkade sitta i den etiska kommittén! Ärendet anmäldes hos JO (Justitieombudsmannen) som omedelbart la ned ärendet. Ytterligare ett exempel på beskydd.

Den fina bilden av Sverige förfaller

Det här är bara några få exempel på vad som blivit av Sverige. Jag har tagit del av många fler skräckhistorier. Människor ringer, mailar och berättar. Ute på webben bloggas det om det ena än det andra fallet.

Stieg Larssons arbete att med sina tre romaner beskriva vad som sker bakom kulisserna var bara början. Snart kommer förhoppningsvis den fjärde romanen ut. DN-journalisten Maciej Zaremba har gjort att bra jobb för att beskriva systemkraschen inom svensk sjukvård. Runt omkring oss finns många journalister och sakkunniga bloggare som beskriver det svenska samhällets förfall, eller ska vi kalla det systemskifte? Ett skifte som inte sker utan maximalt motstånd från dysfunktionella myndigheter.

Men ska Sveriges anseende återupprättas måste samhällstumörerna upp i ljuset.

Därefter när alla gör om och gör rätt kan anseendet byggas upp på en solid grund. Än så länge är dock det svenska ryktet ute i världen förhållandevis intakt, men det kommer inte att vara det länge till eftersom det baseras på förskönade bilder och fantasier. Kanske vi måste vara drastiska och helt enkelt ersätta de falerande myndigheterna med nya, folkstyrda myndigheter dit medarbetare rekryteras som i sina yrkesliv kunnat upprätthålla hederlighet, tolerans, ödmjukhet och styrka när falskhet, egennytta, girighet och maktutövning styrt besluten.

Vi vet att ni hederliga myndighetspersoner finns där ute på universiteten, i stat, landsting och kommun. Förändra där ni står eller kliv av, men förbli inte tysta. Vi väntar på er.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

  • TV4: Lagen på sin sida – Skatteverket vägrar ändra beslut

Trots tre fällande domar, vägrar Skatteverket att ändra sina beslut i en tvist med Söderhamnsentreprenören Souheil “Sosso” Bcheri. I en tvist om en upphandling har han fått domarna med sig i förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

I TV4 Play från och med 2013-05-13

http://www.tv4play.se/iframe/video/2351928

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • …det handlar även om att medborgare får information och kompetensutveckling på olika områden. Att gräva efter sanningen och leverera den till allmänheten torde vara ett av de mest beundransvärda insatserna i ett samhälle, eftersom allt arbete i samhällssystemet, vad gäller välfungerande utveckling, forskning och förbättringar, skall bygga på sanning, verklighet och fakta. Annars skenar systemen gärna iväg åt fel håll och verksamheterna tenderar att bli mer eller mindre kriminella. Arbetet kan nog även ses som något bättre än PRO BONO insatser av advokatbyrå, då de sällan arbetar så hängivet och informativt gentemot allmänhet.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *