SVT Gomorron Sverige vilseleder om placebo, nocebo och alternativmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson

SVT Gomorron Sverige vilseleder tittarna om alternativmedicin, nocebo och placebo. SVT:s voice over påstår inledningsvis att hela fältet av alternativmedicin delvis kan vetenskapligt förklaras som placeboeffekten. Vem skrev för övrigt voice over-manuset?

Text: Torbjörn Sassersson | Video: SVT Gomorron Sverige 28 okt 2013 [togs bort efter 1 dygn]

SVT:s Alexander Norén och Bodil Appelquist visar i programmet prov på egna ovetenskapliga definitioner som har vinklats för att passa en förklaringsmodell vilken vidmakthåller förlegade uppfattningar om medicin och vård.

Programledaren Alexander Norén definierar till exempel felaktigt placebo så här:

Alltså att man kan lura någon att känna sig frisk när man tar verkningslös medicin.

En mer korrekt definition på placeboeffekten finns på ”The Free Dictionary”:

The beneficial effect in a patient following a particular treatment that arises from the patient’s expectations concerning the treatment rather than from the treatment itself.

Seriösa forskare på placeboeffekten menar att den egentligen avslöjar psykets kraftfulla självläkande förmåga, att psyket har kraften att skapa bot och välmående både kroppsligt och psykiskt. Det är naturligtvis ett enormt hot mot läkemedelsbranschen och utgör en nagel i ögat på det medicinska etablissemanget som stödjer sig på en ”kemteknisk medicinering”.

Istället för att SVT addresserar dessa frågor, problem och fantastiska möjligheter försöker Alexander Norén och Bodil Appelquist leda in tittarna på vilseledande tankebanor som handlar om:

  • att placeboeffekten är lite lustig,
  • att placeboeffekten bygger på att luras,
  • att placeboeffekten kan förklara det alternativmedicinska fältet
  • och därmed i princip diskvalificera alternativmedicinen.

Alexander Noréns definition bör alltså strippas på orden ”lura” och ”verkningslös medicin” som i sammanhanget underförstått, men ändå självklart, syftar på det alternativmedicinska fältet.

Bodil Appelquist: Elöverkänslighet = nocebisk inbillning

På ett vetenskapsvulgärt sätt försöker Bodil Appelquist med en snabbfix även förklara elöverkänslighet som nocebo dvs skadliga inbillningar.

Noceboeffekten definieras mer exakt som motsatsen till placeboeffekten som innebär att negativa förväntningar hos en patient förvärrar dennes symptom eller medicinens eventuella biverkningar.

Den undersökande journalisten Mona Nilsson som specialiserat sig på mobiltelefonins hälsorisker säger till NewsVoice:

Det är djupt okunnigt och fördummande av SVT:s veteskapsjournalist att påstå att det skulle vara inbillning att bli sjuk av att ha kvicksilver i munnen eller bli exponerad för skadliga nivåer av elektromagnetisk strålning.

Inte bara människor blir ju sjuka – även växter, försöksdjur och små celler. Är de också inbillningssjuka ?

Det är ett fåtal mobilindustrifinansierade forskare som hävdar att elöverkänslighet är inbillning – bland dem Lena Hillert från KI trots att hon själv konstaterat att mobilstrålning orsakar huvudvärk och försämrar sömnen.

De flesta experter och läkare som satt sig in i frågan och som är oberoende inser att elöverkänslighet är ett verkligt och växande samhällsproblem som beror på vår ökande exponering för skadlig strålning och det finns även en koppling till exponering för kvicksilver från amalgam.

SVT-effekten: Insinuerar SVT att läkare kan tumma på sanningen?

Bodil Appelquist, som gjorde reportaget för Vetenskapen Värld som sändes kvällen den 28 oktober, säger angående nocebo-effekten som hon säger kan öka biverkningarna:

”Det kanske inte alltid är så bra att säga hela sanningen till en patient om man är läkare”.

Underförstått menar Appelkvist att läkarna i vissa fall kan tillåta sig att undanhålla patienten information om biverkningar, men om en orolig patient frågar om biverkningar, ska då läkaren ljuga?

Eftersom SVT ska vara en neutral och korrekt public service-kanal blir ”SVT-effekten” att läkarna ute i landet kan förledas att börja tumma lite på sanningen, att sanningen är ”beroende på situationen”.

Bodil Appelquist poängterar att forskarna vill implementera placeboeffekten inom sjukvården så att den kan komma patienterna till gagn. Det är kanske vad forskarna vill, men frågan är vad den medicinska industrin vill. Om läkemedelsindustrin inte kan ta kontrollen över placeboeffekten så att den gagnar läkemedelsförsäljningen blir den ett fortsatt problem för industrin.

En del av den forskning på placebo- och noceboeffekten som Bodil Appelquist hänvisar till kommer från Osher Centrum på KI. Den forskningen skulle enligt ett kontrakt med KI handla om att ta fram bästa alternativmedicinska metoder för implementering inom svensk sjukvård och därmed realisera integrativ medicin. Istället slussades pengar till forskning på bla placebo, nocebo och fuskakupunktur.

Det kanske är dags att nominera SVT till Årets förvillare 2013?

Text: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq