USA är i kris, men vart tar den amerikanska dollarn vägen?

publicerad 16 oktober 2013
- av Ivan Björn

Den finansiella krisen orsakar stängning av en lång rad statliga institutioner i USA. Media påstår för medborgarna att det inte finns pengar, men att fortsätta att avsätta pengar till krig, det finns det pengar till.

följande länk kan du se USA:s samtliga utgifter för att finansiera krig och intriger i världen.

Country 2010 Aid % of 2010 Aid Total Aid, 1946-2010 % of 1946-2010 Aid
Israel $2,799,544,121 19.28% $123,340,899,866 18.58%
Vietnam $2,590,000 0.02% $74,874,128,097 11.28%
Egypt $1,301,900,000 8.97% $57,057,457,830 8.60%
Turkey $5,116,000 0.04% $40,567,031,520 6.11%
Korea, South $0 0.00% $39,457,976,911 5.94%
France $0 0.00% $31,741,184,608 4.78%
Greece $146,000 0.00% $28,295,584,111 4.26%
Afghanistan $6,800,308,625 46.84% $27,207,728,090 4.10%
Taiwan $0 0.00% $25,272,814,767 3.81%
Iraq $1,005,989,000 6.93% $21,636,924,463 3.26%
Italy $0 0.00% $16,808,031,809 2.53%
Pakistan $913,899,800 6.30% $11,611,275,719 1.75%
Spain $0 0.00% $10,389,038,477 1.57%

Under räkenskapsåret 2013 har amerikanska statliga medel för ”humanitär bistånd och utveckling” uppgått till 23 miljarder dollar.

Under samma räkenskapsår har militär finansiering uppskattats till 14 miljarder dollar. Bara dessa två summor uppgår till 37 miljarder. Begrunda denna information som i grund och botten handlar om människans galenskap och makt.

Se även denna länk

Text: Ivan Björn