Vad händer med Osher Centrum-studien? En “kafkaesque” historia

publicerad 18 oktober 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum
Osher Centrum
“Osher Centrum”, 2013 – Foto: Torbjörn Sassersson

Många undrar vad som egentligen hänt med NewsVoice granskning av Osher Centrum, en studie som visat att pengarna inte använts enligt kontraktet mellan KI och donatorn. Pengarna skulle användas för att identifiera bästa alternativmedicinska metoder för integration inom svensk sjukvård.

Vid granskningen av Osher Centrums ekonomi blev det stopp. Ansvariga parter på KI och inom Osher Centrum ville inte längre besvara frågor och universitetsdirektören Bengt Norrving kallades in som målvakt. Kom hit så diskuterar vi problemet tyckte Norrving. Undertecknad svarade, nej tack, besvara istället de frågor som myndigheten KI har skyldighet att besvara. De sista frågorna var sammanställda av bland annat en jurist.

Mörkning

Bengt Norrving vägrade besvara frågorna och menade att alla frågor redan besvarats, men det är en hitte-på-undanflykt. NewsVoice tvingades gå till Förvaltningsrätten för att få ut svaren. Förvaltningsrätten gav som väntat avslag och går på samma linje som KI, svaren ska mörkas. Beslutet kan överklagas, men Förvaltningsrätten måste först ge prövningstillstånd, alltså måste undertecknad först ansöka om att få prövningstillstånd. Med andra ord måste den part som representerar allmänheten dvs NewsVoice redaktör som gör undersökningen be om lov för att få överklaga. Det sker genom att rätt argument måste framföras för att övertyga Förvaltningsrätten om varför frågorna till KI faktiskt måste besvaras.

Men den kafkianska historien blir värre. Vid en kontakt med en fd professor från KI framkommer att det handlar mycket om hur man formulerar sig vid ansökning om prövningstillstånd eller överklagan. Denne menar att man inte får “irritera” tjänstemännen på Förvaltningsrätten för om de blir irriterade dvs får dem att ta känslomässiga beslut, kommer de att ge avslag igen.

Folkets representant dvs undertecknad kommer att ansöka om prövningstillstånd i kommande vecka.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer om NewsVoice undersökning av Osher Centrum


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Imponerande:

  “Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-/yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet.”

  “Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i 90 procent av fallen.”

  /Centrum för Rättvisa

 • Jag har fått ta del av en komplett uppsättning av allt dokumenterat material som finns (minus det som mörkats) från Osher Centrum. Mängden motsvarar en hel box A4 kopiepapper. Jag hinner inte gå igenom detta, därför frågar jag dig om du vill göra det.

  Det som bland annat söks är mail och andra dokument som påvisar det som Morgan ovan påpekar, att pengar forslats ut till privata bolag. Det var just denna typ av frågor som fick KI att sluta leden och skicka fram målvakten Bengt Norrving som skrev ungefär: “ni får inga fler svar”. Ett beslut som alltså stöds av Förvaltningsrätten.

  Centrum för Rättvisa var intressant: http://centrumforrattvisa.se/om-oss/

 • Ytterligare ett skäl till att vi behöver förnya politiken med nya partier och nya hederliga, rättskaffens människor som vill rensa i svenska myndighets- och rättsrötan.
  Det är bra Torbjörn, samla mer komprometterande material över sveriges korrupta institutioner till allmänheten att beskåda! Kanske kan vi få dom fälda också vad det lider.

 • Vilken arrogans av KI!

  Kan centrum för rättvisa kanske vara en instans att vända sig till för hjälp med att driva detta framåt?

 • Detta är så sjukt att jag finner inga ord. Men jag vet av erfarenhet att det är så. Våra tjänstemän är maktfullkomliga och kan dölja vad det vill, hur de vill. Och alla instanser att få upprättelse och rättvisa gentemot en myndighet är helt tandlösa. Det är fortfarande lite annan när det gäller tvister mellan privatpersoner, även om det finns mycket att säga där. MEN ska man processa mot en myndighet ska man ha klart för sig att myndigheter och domstolar tjänar sin arbetsgivare, staten. (De har glömt bort att de ska tjäna folket.) På så sätt kan man frångå både grundlag och mänskliga rättigheter. Myndigheternas regler och rättigheter står över allt annat. Någon som någonsin gjort en JO eller JK-anmälan och fått ett SKÄL till varför anmälan läggs ner utan åtgärd? Det är så lätt att formulera sig “fel” så att tjänstemannen gör “rätt” (dvs, följer sina egna stiftade regler) så kommer de undan. Tjänstemännen bara garvar när de blir JO-anmälda!

 • Enligt flera källor så verkar hanteringen av pengar inom Osher-affären, mer eller mindre vara vad som generellt sker med forskningsanslag mm. All vet att de flesta av högt uppsatta forskare har egna företag vid sidan av sin befattning på KI. Vid forskning används därför de privata företagen och ges “uppdrag” som betalas frikostigt med anslagen. Osher-affärens granskning ger anledning att misstänka att en hel del av dessa pengar inte redovisas på ett korrekt sätt. Situationen blir således att donationer och skattepengar omfördelas till privata förmögenheter och vinster, som antagligen genererar ekonomiskt tillskott även till de som är tillsatta att granska verksamheten. Svenska folket rånas då av sin egen stat, som samtidigt ser till att ingen lagförs utan legitimerar verksamheten. Det som var tänkt till att medverka till ökad hälsa via forskning. Används i hög grad till innovationer som industrin vill ha för att tjäna pengar, hälsofrågan kan därmed anses som sekundär. Vilket bevisas av enorma ökningar av sjuk-vårdskostnaderna men enbart ökande ohälsa av befolkningen. Nåt är med andra ord JÄVLIG FEL !!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *