Vad händer med Osher Centrum-studien? En “kafkaesque” historia

publicerad 18 oktober 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum
Osher Centrum
"Osher Centrum", 2013 - Foto: Torbjörn Sassersson

Många undrar vad som egentligen hänt med NewsVoice granskning av Osher Centrum, en studie som visat att pengarna inte använts enligt kontraktet mellan KI och donatorn. Pengarna skulle användas för att identifiera bästa alternativmedicinska metoder för integration inom svensk sjukvård.

Vid granskningen av Osher Centrums ekonomi blev det stopp. Ansvariga parter på KI och inom Osher Centrum ville inte längre besvara frågor och universitetsdirektören Bengt Norrving kallades in som målvakt. Kom hit så diskuterar vi problemet tyckte Norrving. Undertecknad svarade, nej tack, besvara istället de frågor som myndigheten KI har skyldighet att besvara. De sista frågorna var sammanställda av bland annat en jurist.

Mörkning

Bengt Norrving vägrade besvara frågorna och menade att alla frågor redan besvarats, men det är en hitte-på-undanflykt. NewsVoice tvingades gå till Förvaltningsrätten för att få ut svaren. Förvaltningsrätten gav som väntat avslag och går på samma linje som KI, svaren ska mörkas. Beslutet kan överklagas, men Förvaltningsrätten måste först ge prövningstillstånd, alltså måste undertecknad först ansöka om att få prövningstillstånd. Med andra ord måste den part som representerar allmänheten dvs NewsVoice redaktör som gör undersökningen be om lov för att få överklaga. Det sker genom att rätt argument måste framföras för att övertyga Förvaltningsrätten om varför frågorna till KI faktiskt måste besvaras.

Men den kafkianska historien blir värre. Vid en kontakt med en fd professor från KI framkommer att det handlar mycket om hur man formulerar sig vid ansökning om prövningstillstånd eller överklagan. Denne menar att man inte får "irritera" tjänstemännen på Förvaltningsrätten för om de blir irriterade dvs får dem att ta känslomässiga beslut, kommer de att ge avslag igen.

Folkets representant dvs undertecknad kommer att ansöka om prövningstillstånd i kommande vecka.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer om NewsVoice undersökning av Osher Centrum