Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vetenskaplig forskning – ett trubbigt vapen som inte blir vassare

publicerad 14 oktober 2013
- Janne Forsström

Janne Forsström är en naturterapeut som i denna debattartikel sönderdelar ett av de heligaste elementen i det svenska samhället, nämligen vetenskaplig forskning. Begreppet används som en ledstjärna med vilken etablissemanget försöker leda i bevis och opinionsbilda för en rad grumliga målsättningar när det gäller folkhälsan. Frågan är hur länge  strategin kommer att fungera. 

Text: Janne Forsström

den-sjuka-vardenVetenskaplig forskning – lika bra som det låter?

Vår hälso- och sjukvårdslag som styr mångt och mycket av vår sjukvård idag, måste enligt den lagen vara bedriven enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ett mycket vagt begrepp som ingen hittills lyckats definiera på ett klart och korrekt vis, trots att det styr stora delar av hela Sveriges folkhälsa.

Genom utnyttjandet av detta begrepp har läkemedelsindustrin gjort sig snuskigt rik på bekostnad av en kraftig försämrad folkhälsa.
Hur kan detta vara möjligt? Hur kan våra ansvariga politiker godkänna detta?
Det finns sannolikt tre stora faktorer som styr detta: pengar, makt och prestige. Samtliga av dessa har läkemedelsindustrin mycket gott om, och använder dem flitigt som styrmedel av politiker och massmedia.

Vad kan vetenskaplig forskning bevisa?

Hur mycket vetenskapen än försöker, på alla sätt och vis att vetenskapligt försöka förklara allt det som händer i livet, kan den bara bevisa en försvinnande liten del, bara en bråkdel av vår fysiska verklighet.

Vi får heller inte förbise allt det enorma forskningsfusk som numera är kraftigt utbrett inom läkemedelsindustrin!
Tankar, känslor och energier är sådant som faller utanför vetenskapens ramar. Enligt de uråldriga kunskapsskolorna så påverkar de oss kanske mest av allt, speciellt då med tanke på att allting egentligen är enkom energi!

Hälsa kontra sjukdom

Låt oss börja titta på hur naturfolken lever (där varken vetenskap eller välfärdssjukdomar existerar…).
En grundläggande filosofi är att de lever med och ur naturens synvinkel. De har under många årtusenden studerat naturen och dragit lärdomar av den, för att få kunskap om livet. Vad som skapar hälsa och vad som orsakar obalanser (populärt kallat sjukdomar här i västvärlden). De har förstått att vi alla är en liten del av hela Universum, som är ett fantastiskt läkningsverktyg att använda oss av för att hela oss själva och andra med.

Universum gör aldrig fel

Det kanske allra viktigaste av allt är att ha tillit till livet, att livet vill oss väl. Det var också något grundläggande som jag fick lära mig i min alternativmedicinska utbildning.

Universum gör aldrig fel, och vi går alltid mot homeostas, d.v.s. jämvikt eller balans. En röd tråd till all form av självläkning är att slappna av, låta det som ska ske få ske (även om det kanske ibland kan vara lite obekvämt för stunden…). När saker och ting sker, bör man fundera på varför de sker…

Det finns alltid en mening med allt som händer och sker i våra liv, även om vi ibland har väldigt svårt för att förstå vissa av dem…

Varför är vi så sjuka här i västvärlden?

Det finns naturligtvis flera olika anledningar till det. Den stora skillnaden dock, som skiljer alternativmedicinen och skolmedicinen åt, är hur man ser på hur sjukdomar uppkommer och hur man behandlar dem, samt hur man ser på livet självt.
Där känns det ibland som om man inte ens lever i samma Universum…

Inom skolmedicinen tittar man mest på biokemin och den fysiska kroppen, man försöker återskapa hälsan genom att tvinga kroppen till olika processer med läkemedel (läs kemikalier) vid olika sorters sjukdomar, utan att ens ha försökt ta reda på orsaken oftast. Läkemedel som i sin tur trycker ned och dämpar alla symtom (kroppens alla försök till självläkning…) och som på sikt ofta orsakar kroniska sjukdomar istället för att understödja kroppens självläkning.

Jag har i en tidigare artikel gått igenom detta med läkemedel lite noggrannare.

Dags att tänka om – våga tänka själv och säga ifrån till läkarnas mediciner?

Vetenskapen är bra, men den måste inse sina begränsningar och framför allt så måste vi ändra synsättet på hur den ska beaktas och användas i vårt samhälle. Det är helt ohållbart att vi använder oss av vetenskapen som mått på “vad som fungerar och vad som inte fungerar” inom sjukvården, då den bara kan påvisa en bråkdel av vår fysiska verklighet!
Det är hög tid att avväpna läkemedelsindustrins främsta vapen “vetenskaplig forskning” – då den bara utnyttjas för ekonomisk utvinning och allt som oftast bara gör folk sjukare!

Vi blir heller inte direkt friskare av läkemedel, och vi bör kanske även fundera på vad ett läkemedel egentligen är

Slutord

Med tanke på hur det ser ut här i västvärlden med alla våra (ofta skapade, och även påhittade sjukdomar…), och att det praktiskt taget inte existerar några sjukdomar hos naturfolken, så är det kanske hög tid att börja ändra inriktning på livet…
Det är dags att vi börjar leva med naturen och inte mot naturen som vi gör nu allt som oftast!

Text: Janne Forsström


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq