Vetenskaplig forskning – ett trubbigt vapen som inte blir vassare

publicerad 14 oktober 2013
- av Janne Forsström

Janne Forsström är en naturterapeut som i denna debattartikel sönderdelar ett av de heligaste elementen i det svenska samhället, nämligen vetenskaplig forskning. Begreppet används som en ledstjärna med vilken etablissemanget försöker leda i bevis och opinionsbilda för en rad grumliga målsättningar när det gäller folkhälsan. Frågan är hur länge  strategin kommer att fungera. 

Text: Janne Forsström

den-sjuka-vardenVetenskaplig forskning – lika bra som det låter?

Vår hälso- och sjukvårdslag som styr mångt och mycket av vår sjukvård idag, måste enligt den lagen vara bedriven enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ett mycket vagt begrepp som ingen hittills lyckats definiera på ett klart och korrekt vis, trots att det styr stora delar av hela Sveriges folkhälsa.

Genom utnyttjandet av detta begrepp har läkemedelsindustrin gjort sig snuskigt rik på bekostnad av en kraftig försämrad folkhälsa.
Hur kan detta vara möjligt? Hur kan våra ansvariga politiker godkänna detta?
Det finns sannolikt tre stora faktorer som styr detta: pengar, makt och prestige. Samtliga av dessa har läkemedelsindustrin mycket gott om, och använder dem flitigt som styrmedel av politiker och massmedia.

Vad kan vetenskaplig forskning bevisa?

Hur mycket vetenskapen än försöker, på alla sätt och vis att vetenskapligt försöka förklara allt det som händer i livet, kan den bara bevisa en försvinnande liten del, bara en bråkdel av vår fysiska verklighet.

Vi får heller inte förbise allt det enorma forskningsfusk som numera är kraftigt utbrett inom läkemedelsindustrin!
Tankar, känslor och energier är sådant som faller utanför vetenskapens ramar. Enligt de uråldriga kunskapsskolorna så påverkar de oss kanske mest av allt, speciellt då med tanke på att allting egentligen är enkom energi!

Hälsa kontra sjukdom

Låt oss börja titta på hur naturfolken lever (där varken vetenskap eller välfärdssjukdomar existerar…).
En grundläggande filosofi är att de lever med och ur naturens synvinkel. De har under många årtusenden studerat naturen och dragit lärdomar av den, för att få kunskap om livet. Vad som skapar hälsa och vad som orsakar obalanser (populärt kallat sjukdomar här i västvärlden). De har förstått att vi alla är en liten del av hela Universum, som är ett fantastiskt läkningsverktyg att använda oss av för att hela oss själva och andra med.

Universum gör aldrig fel

Det kanske allra viktigaste av allt är att ha tillit till livet, att livet vill oss väl. Det var också något grundläggande som jag fick lära mig i min alternativmedicinska utbildning.

Universum gör aldrig fel, och vi går alltid mot homeostas, d.v.s. jämvikt eller balans. En röd tråd till all form av självläkning är att slappna av, låta det som ska ske få ske (även om det kanske ibland kan vara lite obekvämt för stunden…). När saker och ting sker, bör man fundera på varför de sker…

Det finns alltid en mening med allt som händer och sker i våra liv, även om vi ibland har väldigt svårt för att förstå vissa av dem…

Varför är vi så sjuka här i västvärlden?

Det finns naturligtvis flera olika anledningar till det. Den stora skillnaden dock, som skiljer alternativmedicinen och skolmedicinen åt, är hur man ser på hur sjukdomar uppkommer och hur man behandlar dem, samt hur man ser på livet självt.
Där känns det ibland som om man inte ens lever i samma Universum…

Inom skolmedicinen tittar man mest på biokemin och den fysiska kroppen, man försöker återskapa hälsan genom att tvinga kroppen till olika processer med läkemedel (läs kemikalier) vid olika sorters sjukdomar, utan att ens ha försökt ta reda på orsaken oftast. Läkemedel som i sin tur trycker ned och dämpar alla symtom (kroppens alla försök till självläkning…) och som på sikt ofta orsakar kroniska sjukdomar istället för att understödja kroppens självläkning.

Jag har i en tidigare artikel gått igenom detta med läkemedel lite noggrannare.

Dags att tänka om – våga tänka själv och säga ifrån till läkarnas mediciner?

Vetenskapen är bra, men den måste inse sina begränsningar och framför allt så måste vi ändra synsättet på hur den ska beaktas och användas i vårt samhälle. Det är helt ohållbart att vi använder oss av vetenskapen som mått på “vad som fungerar och vad som inte fungerar” inom sjukvården, då den bara kan påvisa en bråkdel av vår fysiska verklighet!
Det är hög tid att avväpna läkemedelsindustrins främsta vapen “vetenskaplig forskning” – då den bara utnyttjas för ekonomisk utvinning och allt som oftast bara gör folk sjukare!

Vi blir heller inte direkt friskare av läkemedel, och vi bör kanske även fundera på vad ett läkemedel egentligen är

Slutord

Med tanke på hur det ser ut här i västvärlden med alla våra (ofta skapade, och även påhittade sjukdomar…), och att det praktiskt taget inte existerar några sjukdomar hos naturfolken, så är det kanske hög tid att börja ändra inriktning på livet…
Det är dags att vi börjar leva med naturen och inte mot naturen som vi gör nu allt som oftast!

Text: Janne Forsström


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vill härmed göra ett litet tillägg/rättelse till min artikel. Meningen “ Universum gör aldrig fel” var en olycklig formulering. Universum är naturligtvis inte felfri. Universum utvecklas och expanderar ständigt i sin utveckling där det omedvetna ska manifesteras till det medvetna. Att säga att livet har en inneboende medvetenhet där livet strävar efter en balans och jämvikt är lättare att förstå. Där ingår t.ex både uppbyggande och nedbrytande krafter i en ständig rörelse.

 • Vill härmed göra ett litet tillägg/rättelse till min artikel. Meningen ” Universum gör aldrig fel” var en olycklig formulering. Universum är naturligtvis inte felfri. Universum utvecklas och expanderar ständigt i sin utveckling där det omedvetna ska manifesteras till det medvetna. Att säga att livet har en inneboende medvetenhet där livet strävar efter en balans och jämvikt är lättare att förstå. Där ingår t.ex både uppbyggande och nedbrytande krafter i en ständig rörelse.

 • Det är egentligen inget fel på vetenskapen. Men man måste vara medveten om att vetenskap bygger på grundantaganden, som kan visa sig felaktiga, eller inkompletta. Och då blir vetenskapen rigid.

  Ett sådant grundantagande är att människan är en rent mekanisk struktur som har ett enda liv, och delar som kan gå sönder eller slitas ut, varvid dessa borde bytas ut. Så är det inte riktigt. Det fungerar bara ibland.

  En annan villfarelse är att Den Vetenskapliga Metoden I SIG bygger bort alla försök till fusk. Det här stöter jag på ofta, och det är så dumt att det inte är värt att kommentera ens. Det är människor som jobbar, inte “metoder”.

 • @ Fredrik A
  Var vänlig och precisera hur man rent vetenskapligt ska kunna påvisa allt som påverkar människors hälsa. Vetenskapen kan så långt som den i dagens läge kommit bara bevisa en bråkdel av vår fysiska verklighet, hur ska man då kunna använda den som bevismedel för vad som fungerar eller inte fungerar?

  Hur kan man vetenskapligt bevisa en känsla? Likaså tankar, hur kan de vetenskapligt bevisas? De har precis lika mycket verklig substans som en biokemisk verkan som ett läkemedel (kemikalie) har. Detta vara bara två exempel.

  Var finns den seriösa forskningen som inte är ekonomiskt styrd? Existerar den överhuvudtaget?

 • Fredrik A (kl 09:34) skrev: “Newsvoice rör sig allt längre från det som definieras som vetenskap och vetenskapsteori med direkt vetenskapsfientliga skribenter.”

  Jag vill påstå att problemet är att den etablerade medicinen sedan en längre tid rört sig allt längre från genuin vetenskap mot pseudovetenskap och vetenskapsfientlighet. Det avslöjas numer allt oftare hur läkemedelsbolag, ekonomiska och politiska intressen stödjer sig på köpt hittepåforskning.

  Ett bra exempel på när etablissemanget tom själva till slut reagerar är boken från Prof. Peter Gøtzsche, Cochrane Center med titeln: “Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”.

 • Wikipedia säger att “Skolmedicin är en term för den läkekonst som är allmänt accepterad på vetenskapliga grunder.”. En sådan definition finner jag väldigt problematisk. “Allmänt accepterad” är alldeles för oprecist för att fungera som en definition. Om vi för enkelhetens skull säger att med skolmedicin menar vi den läkekonst som lärs ut på läkarutbildningarna i Sverige så verkar den för mig ha ambitionen att vara holistisk men kräver i praktiken specialisering för att fungera. Specialisering kan lätt bli ett tve-eggat svärd. Å ena sidan tillåter det djup men å andra sidan tappas lätt helhetssynen. Liknande problematik finns ju även inom alternativmedicinen. De paradigm och tankemönster som präglar en viss inriktning inom läkekonsten hjälper å ena sidan förståelse för denna inriktning men kan även bli ett hinder för vidareutveckling och fördjupning. Ett exempel på det inom “skolmedicinen” är synen på cancer som i grunden orsakad av genetiska mutationer och därför inte tar till sig all den vetenskapliga forskning som pekar på cancer som en metabolisk problematik samt även betydelsen av psykologiska faktorer och kan därför, enligt min mening, inte sägas vara holistisk.

 • Ja du har egentligen helt rätt i det Ivan Björn, i min artikel var andemeningen att få folk att börja tänka efter lite själva huruvida man ska se på vetenskaplig forskning. Därför ville jag inte skriva det rakt ut och försöka tvinga på folk mitt synsätt.

  Jag håller helt och fullt med dig om det du skriver!

 • Hm… I artikel står det att “Vetenskapen är bra, men den måste inse sina begränsningar och framför allt så måste vi ändra synsättet på hur den ska beaktas och användas i vårt samhälle.”

  Varför denna diplomati? Varför inte säga rakt ut att Vetenskapen är dålig?!

  Dålig är den därför att forskare är för programmerade och hjärntvättade! De utgår från “naturlagar” de utgår från andra forskare långt tillbaka i tiden utan att tänka efter att bara det som tjänar eliten, bara det lyfts fram som sanning och framsteg.

  All vetenskap som skulle göra en människa verkligen fri och oberoende är icke önskvärt.

 • Det är egentligen inget fel på vetenskapen. Men man måste vara medveten om att vetenskap bygger på grundantaganden, som kan visa sig felaktiga, eller inkompletta. Och då blir vetenskapen rigid.

  Ett sådant grundantagande är att människan är en rent mekanisk struktur som har ett enda liv, och delar som kan gå sönder eller slitas ut, varvid dessa borde bytas ut. Så är det inte riktigt. Det fungerar bara ibland.

  En annan villfarelse är att Den Vetenskapliga Metoden I SIG bygger bort alla försök till fusk. Det här stöter jag på ofta, och det är så dumt att det inte är värt att kommentera ens. Det är människor som jobbar, inte “metoder”.

 • Newsvoice rör sig allt längre från det som definieras som vetenskap och vetenskapsteori med direkt vetenskapsfientliga skribenter. Att inte hälsa, sjukdom och helande skulle kunna studeras vetenskapligt är ju trams. Att det inte går att finna stöd för Janne Forsströms arbetsmetoder i forskningen innebär inte att han kan avfärda vetenskapsteorin. Och så fort han blir ifrågasatt så börjar han orera om makt, pengar och en ond industri. Detta blir ju bara allt tossigare….

 • @ Fredrik A
  Var vänlig och precisera hur man rent vetenskapligt ska kunna påvisa allt som påverkar människors hälsa. Vetenskapen kan så långt som den i dagens läge kommit bara bevisa en bråkdel av vår fysiska verklighet, hur ska man då kunna använda den som bevismedel för vad som fungerar eller inte fungerar?

  Hur kan man vetenskapligt bevisa en känsla? Likaså tankar, hur kan de vetenskapligt bevisas? De har precis lika mycket verklig substans som en biokemisk verkan som ett läkemedel (kemikalie) har. Detta vara bara två exempel.

  Var finns den seriösa forskningen som inte är ekonomiskt styrd? Existerar den överhuvudtaget?

 • Fredrik A (kl 09:34) skrev: “Newsvoice rör sig allt längre från det som definieras som vetenskap och vetenskapsteori med direkt vetenskapsfientliga skribenter.”

  Jag vill påstå att problemet är att den etablerade medicinen sedan en längre tid rört sig allt längre från genuin vetenskap mot pseudovetenskap och vetenskapsfientlighet. Det avslöjas numer allt oftare hur läkemedelsbolag, ekonomiska och politiska intressen stödjer sig på köpt hittepåforskning.

  Ett bra exempel på när etablissemanget tom själva till slut reagerar är boken från Prof. Peter Gøtzsche, Cochrane Center med titeln: “Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”.

 • Wikipedia säger att “Skolmedicin är en term för den läkekonst som är allmänt accepterad på vetenskapliga grunder.”. En sådan definition finner jag väldigt problematisk. “Allmänt accepterad” är alldeles för oprecist för att fungera som en definition. Om vi för enkelhetens skull säger att med skolmedicin menar vi den läkekonst som lärs ut på läkarutbildningarna i Sverige så verkar den för mig ha ambitionen att vara holistisk men kräver i praktiken specialisering för att fungera. Specialisering kan lätt bli ett tve-eggat svärd. Å ena sidan tillåter det djup men å andra sidan tappas lätt helhetssynen. Liknande problematik finns ju även inom alternativmedicinen. De paradigm och tankemönster som präglar en viss inriktning inom läkekonsten hjälper å ena sidan förståelse för denna inriktning men kan även bli ett hinder för vidareutveckling och fördjupning. Ett exempel på det inom “skolmedicinen” är synen på cancer som i grunden orsakad av genetiska mutationer och därför inte tar till sig all den vetenskapliga forskning som pekar på cancer som en metabolisk problematik samt även betydelsen av psykologiska faktorer och kan därför, enligt min mening, inte sägas vara holistisk.

 • Ja du har egentligen helt rätt i det Ivan Björn, i min artikel var andemeningen att få folk att börja tänka efter lite själva huruvida man ska se på vetenskaplig forskning. Därför ville jag inte skriva det rakt ut och försöka tvinga på folk mitt synsätt.

  Jag håller helt och fullt med dig om det du skriver!

 • Hm… I artikel står det att “Vetenskapen är bra, men den måste inse sina begränsningar och framför allt så måste vi ändra synsättet på hur den ska beaktas och användas i vårt samhälle.”

  Varför denna diplomati? Varför inte säga rakt ut att Vetenskapen är dålig?!

  Dålig är den därför att forskare är för programmerade och hjärntvättade! De utgår från “naturlagar” de utgår från andra forskare långt tillbaka i tiden utan att tänka efter att bara det som tjänar eliten, bara det lyfts fram som sanning och framsteg.

  All vetenskap som skulle göra en människa verkligen fri och oberoende är icke önskvärt.

 • Newsvoice rör sig allt längre från det som definieras som vetenskap och vetenskapsteori med direkt vetenskapsfientliga skribenter. Att inte hälsa, sjukdom och helande skulle kunna studeras vetenskapligt är ju trams. Att det inte går att finna stöd för Janne Forsströms arbetsmetoder i forskningen innebär inte att han kan avfärda vetenskapsteorin. Och så fort han blir ifrågasatt så börjar han orera om makt, pengar och en ond industri. Detta blir ju bara allt tossigare….

 • “Universum gör aldrig fel, och vi går alltid mot homeostas, d.v.s. jämvikt eller balans.” Även om homeostas är en viktig princip och där negativa feed-back loopar i biologiska system (t.ex blodtrycksregulering) spelar en viktig roll för att skapa jämvikt och balans är ju heterostas en lika viktig princip där positiva feed-back loopar amplifierar olika fenomen (t.ex blodets levringsförmåga vid skada) för att skapa rörelse och utveckling. Balans mellan homeostas och heterostas är något annat än homeostatisk balans. Från kosmologisk synvinkel skulle vi inte ha vare sig stjärnor eller planeter om homeostas vore den enda drivkraften – all materia och energi skulle vara jämnt utspritt. Som tur är finns det heterostatiska krafter (t.ex gravitation som fungerar heterostatiskt i förhållande till termodynamikens andra huvudsats – principen om ökande entropi) som skapar differentiering och struktur. En läkekonst som endast bygger på homeostatiska principer verkar för mig inte vara holistisk.

 • “Universum gör aldrig fel, och vi går alltid mot homeostas, d.v.s. jämvikt eller balans.” Även om homeostas är en viktig princip och där negativa feed-back loopar i biologiska system (t.ex blodtrycksregulering) spelar en viktig roll för att skapa jämvikt och balans är ju heterostas en lika viktig princip där positiva feed-back loopar amplifierar olika fenomen (t.ex blodets levringsförmåga vid skada) för att skapa rörelse och utveckling. Balans mellan homeostas och heterostas är något annat än homeostatisk balans. Från kosmologisk synvinkel skulle vi inte ha vare sig stjärnor eller planeter om homeostas vore den enda drivkraften – all materia och energi skulle vara jämnt utspritt. Som tur är finns det heterostatiska krafter (t.ex gravitation som fungerar heterostatiskt i förhållande till termodynamikens andra huvudsats – principen om ökande entropi) som skapar differentiering och struktur. En läkekonst som endast bygger på homeostatiska principer verkar för mig inte vara holistisk.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *