Biocentrism och kvantfysik – Är döden en överlevbar illusion?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 november 2013
- Torbjörn Sassersson
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0

VETENSKAP. Professor Robert Lanza hävdar att hans biocentrismteori visar oss att döden är en illusion som skapas av medvetandet. Han menar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Om Robert Lanza har rätt existerar inte tid och rum enligt den linjära gängse förklaringsmodellen.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: Daily Mail

För att bevisa sin hypotes använder Lanza Young och Fresnes klassiska diffraktionsexperiment med dubbelspalt. Hans teori innebär att om tid och rum inte har en linjär utbredning kan inte heller döden existera som ett definitivt avslut. Istället finns ett kontinuum, dvs att livet har ett kontinuerligt förlopp utan start och slut.

Det betyder att det vi kallar efterlivet har samma existensberättigande som livet före “döden” och omvänt att livet före döden är lika verkligt som livet efter döden.

Begreppet döden blir i sammahanget endast en övergångsfas som när vatten förångas och blir till en gas för att under andra omständigheter kondensera till vätska som i sin tur kan frysa till is.

Robert Lanza som är verksam vid Wake Forest University School of Medicine i North Carolina förklarar:

“…as humans we believe in death because ‘we’ve been taught we die’, or more specifically, our consciousness associates life with bodies and we know that bodies die.”… “His theory of biocentrism, however, explains that death may not be as terminal as we think it is.”

Robert Lanza menar att tids och rumsbegreppen endast är verktyg för vårt psyke (mind) och när teorin om linjär tid och rum väl accepteras i kulturen följer som en logisk konsekvens att det måste finnas start (födelse) och avslut (död) och däremellan sker ett slumpmässigt, begränsat och linjärt liv. I ett gränslöst universum existerar däremot tid och rum som mer spatiala fenomen. Tid har så att säga sina egna rumdimensioner och rum har sina egna tidsdimensioner. I ett gränslöst universum blir odödlighet en självklarhet inom ramen för formförändringar i likhet med vattnets olika faser.

“Theoretical physicists believe that there is infinite number of universes with different variations of people, and situations taking place, simultaneously. Lanza added that everything which can possibly happen is occurring at some point across these multiverses and this means death can’t exist in ‘any real sense’ either.”

Robert Lanza beskriver din död som att ditt liv är en perenn blomma, vilken kan återvända och blomma igen någon annanstans i multiuniversum.

“Life is an adventure that transcends our ordinary linear way of thinking. When we die, we do so not in the random billiard-ball-matrix but in the inescapable-life-matrix.”

Läs mer i Daily Mail

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Är allt skapat eller har slumpen sammansatt allt?

  Allt är skapat och har en skapare.
  Skaparen är evig och tillåter själen att vara vara odödlig. Allt annat har ett slut.

  Vi människor söker frihet och mening men kommer aldrig att hitta det om vi inte underkastar oss skaparen, endast då finner man den totala friheten och den absoluta meningen och till det mycket mer.

  Plato och aristo sade att det är logiskt att tro på Gud och dem är logikens grundare.
  Vad alla forskare bevisar är att Gud finns eftersom dem alldrig kommer fram till en fullt trovärdig slutsats. Dem som har tänkt och forskat tills dom får nog och är ödmjuka nog att erkänna skaparen så som Nuton och Einstein med flera.

  Allt som är skapat har ett syfte och skaparen lämnade oss inte utan vägledningen till syftet.

 • Hej allesammans, måste bara säga att det är väldigt vidgande att läsa era djupa beskrivningar, tyvärr begränsas vi av vårt språk vi har med oss från 2D?
  Jag tror inte Magnus är ett troll utan vill bara ha svar!
  Mitt svar till dig Magnus, sök inom dig och tiden vill berätta!
  Det går inte att använda 28 bokstäver till detta utan det är mer minnen av dina tidigare liv och känslor/upplevelser som kommer att besvara dig!
  Ett exempel, en fylla på alkohol (lagligt) 🙂 , försök att med ord ge den upplevelsen till någon som aldrig druckit, det går inte, det måste man uppleva själv…
  Alkohol är ett dåligt alternativ och inget jag rekommenderar men för att försöka hitta två olika “state of mind”.
  Samma med detta, du måste älska detta med att tänka och då inte med vår lära vi får här i samhället i form av platt desinfo!
  Du låter ung och det tillhör ungdomen, men fortsätt att tänka själv och ifrågasätt dig själv, din verklighet, då får du svar, det får jag!
  Sen Erlingsson…du är skön, du borde ha seminarium och sitta i grupp som mc kenna och bara prata, en fröjd att läsa dina välskrivna tankar…

 • Det är ingen ide´att kommunicera med ‘troll’ – och eftersom ‘troll’ inte kan ‘think outside the box’ fortsätter de enkelspårigt med sitt att ‘trollande’. Allt ‘troll’ vill är att hacka sönder trådar. Bäst är att ignorera ‘troll’. 😉

 • @Magnus

  Jag tycker det är du som uppträder omoget. Du gör gällande att forskaren Robert Lanza är ute och cyklar, och gör dig lustig över någon eller något genom att göra om dig till en örn. Eller har jag fel? Du efterlyser logik. Om du hävdar att han framför en ologisk teori så frågar jag dig på vilket sätt är det så?

 • @Magnus

  “Utan logik är det lätt att hävda vad som helst. Jag tex, är faktiskt en örn. Jag ser ut som en människa, går som en människa och har en biologisk uppbygnad som säger att jag är en människa. Således är jag en örn. ”

  Vem är det som försöker vara lustig? Vad är det du vill få sagt, att du är en örn eller har du något att säga angående artikeln?

  Rätta mig om jag har fel men om jag ska läsa mellan raderna tolkar jag det som att du inte tror på att medvetandet är skiljt från kroppen och lever vidare efter att kroppen dör, att Robert Lanzas slutsats är fel?

  “att du långt ifrån har förstått artikeln eller dess grundläggande premisser”

  Så vad är de?

 • Tack för intressant artikel – som jag delat med mig av.
  Tack även för de många tänkvärda kommentarerna (med länkar). Mina tankar går i liknande banor. Jag har, så länge jag kan minnas, upplevt energier på olika sätt och ‘alltid vetat’ att döden är en illusion.Sedan har upplevelserna och förståelsen av dem förändrats/utvecklats allteftersom åren gått.
  Det är intressant och spännande att leva i en fysisk kropp – och en härlig befrielse att ha möjligheten att lämna ‘fordonet’ ibland ..att kunna ‘resa’ fri som fågeln (..o’ utan bagage!) 😉

 • @Pål

  Tack för att utgår ifrån att jag inte vet vad min utgångspunkt är.

  Varför ställer du frågan till mig vad mina premisser är? Du hävdade en massa “sanningar” i ditt inlägg och jag vill att du förklarar samband, premisser, härledning och bevis för mig.

  Är det för svårt kanske?

 • Mycket läsvärda kommentarer som jag har missat p.g.a. att jag har varit bortrest 🙂
  ALLT är medvetandet enligt min mening även en planka. Medvetandet dör inte med att den biologiska livet tar slut, medvetandet finns här för alltid. Livets blomma illustrerar detta alldeles utmärkt. I Livets blomma hänger allt samman och allt påverkar allt med sitt uttryck som består av olika energivibrationer. När en människa tappar kontakt med sin verklighet och begränsade synsätt så upplever hon en fullständig frihet. Detta händer i nära döden upplevelser eller i utanför kroppens upplevelser p.g.a. sjukdom, eller i meditation. Detta kan upplevas som skrämmande för många, eftersom man känner sig så trygg i denna instängda och begränsade lådan som man kallar för kroppen. Vi är här på jorden alldeles frivilligt som energi form som vill i denna begränsning uppleva möjligheter att skapa. Jag rekommenderar två följande videor om vad som händer i kroppen när den vänstra (logiska) hjärnhalvan blir ur funktion. Det är också av denna anledning som kvinnor i den mansdominerande kultur är så förtryckta av makteliten. Kvinnor använder mera sin högra hjärnhalva. Länk del 1 : http://www.youtube.com/watch?v=e5N9c9Wa_R0&feature=related

  Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=0BqbEf5aGks

 • Man kan uppleva exteriorisering utan att vara nära döden. Det är mycket behagligt att se sin kropp på avstånd och veta att den är bara ett “fordon”.

 • @Pål Bergström

  Jag förstår att du försöker vara lustig, men tyvärr saknar det effekt. Du bevisar snarare att du långt ifrån har förstått artikeln eller dess grundläggande premisser.

 • Ett blomfrö på t..ex. 1×2 mm är inte det också liv? Eller är det bara blomman som kan bli 1 meter lång med stora färggranna blommor som är liv? Jag tycker det är både och, men i olika former och uttryck, ändå är det en och samma medvetenhet bakom. Det finns många okända former av liv tolkar jag det som, eftersom vi uppfattar och ser saker som ingen än kan förklara. En sten är energi i en materiell form, som atomer och partiklar formar om tusentals gånger medan vi betraktar den och under den tiden har vi formats om lika många gånger, men vi kan aldrig uppfatta det som sker utan vi ser bara själva meningen med uttrycksformen. Som Magnus säger “energi = oändligt, och liv = ändligt” Ja “biologiskt liv” i sin uttrycksform är ändligt, men jag tror det inte är vad Perra J menar, för vi kanske har en själ, som håller livet igång. Kanske det biologiska livet är beroende av själen eller de medvetna krafterna/energierna, därför går det inte att stycka upp liv i det man ser och det som är bakomliggande orsaken. Logik är ofta alltför överskattad, men skall därför inte underskattas heller. Så den som orkat läsa hit nu, har under tiden blivit fysiskt omskapade 1000 tals gånger men är ändå ett och samma medvetande, som förhoppningsvis växt ytterligare en smula. Det behöver inte vara för det jag skrivit här, utan för att var och en måste ändå tänka efter om det är någon sanning i det eller om det är ren nonsens? Jag funderar i de här banorna och håller med Perra J. Men alla måste ta det som de vill och den fria viljan att tänka och uttrycka sig är, så länge man inte skadar någon, okränkbar 🙂 Så tack för att jag fick stjäla er tid en stund och tack för hittills många läsvärda kommentarer.

 • Perra J, nu kansle vi börjar komma någonstans. En häger är en fågel, men alla fåglar är inte hägrar. Energi är en del av det vi kallar liv och medvetande, men energi är inte den enda inneboende komponenten i liv och medvetnade. Energi är det som aldrig försvinner. Livet och medvetandet däremot, i egenskap av att var mer/annat än endast energi är borta när vi dör. Då är vi dödliga trots allt?

  Tankenöt: om jag tar bort energin från ett liv så dör det. Om jag tar bort ett liv från energin så finns energin fortfarande kvar. Alltså energi = oändligt, och liv = ändligt. De kan ju då knappast anses vara synonyma med varandra då de bär olika egenskaper?

  Vidare så tycker jag att retoriken “Vi förstår inte allt, alltså är detta sant” något som borde ha dött ut med medeltidsprästerna. Jag vet att det finns mycket människan inte förstår, men bara för det så hittar jag inte på en egen slutsats bara för att det är läskigt.

 • Ja Magnus, det är kanske inte världens lättaste område att vara tydlig inom heller 🙂
  I rent fysisk bemärkelse (säger jag): energi. Sedan inget sagt om det finns andra bemärkelser.
  Medvetandet är en energi. Men det betyder inte att all energi är medvetande? Jag menar, en häger är en fågel, men alla fåglar är inte hägrar.
  MEN: För att röra till det ännu mera (och du har en poäng): Det FINNS de som menar att allt är medvetande! Läs t ex Peter Francis Dziubans bok “Consciousness is All”. Jag vet inte om jag är med på noterna där själv.
  Vi har också Jed McKennas e-bok “Theory of Everything”, mycket intressant läsning (ja, om man är öppen).

  Jag tror medvetande är energi på en VÄLDIGT hög frekvens. Högre än det frekvensområde inom vilket vi uppfattar det materiella universum, därmed också utanför något vi kan observera med våra fem sinnen, och därmed mera än “bara en” energi, som el-energi eller nånting! Det är alltså inte en energi vi kan föreställa oss.

  I takt med att frekvensen blir lägre går vi mot materia/lägre medvetande. I takt med att den blir högre går vi mot Rent Medvetande/Kärlek/Nirvana/Gud/Tao (olika namn på ungefär samma sak).
  Frekvens är troligen nästa dimension att utforska?

 • Perra J, du är sanslöst otydlig. Och det säger jag inte för att vara otrevlig. Så jag försöker igen.
  Menar du alltså att medvetandet är en energi? Alltså är vi överens om att du anser att träplankan jag har i trädgården har ett medvetande? Den består ju av energi.
  Själv tror jag att energi är en förutsättning för liv och ett medvetande, men att energi är inte en ensam faktor för detta. Hur kan du försvara att medvetandet inte är mer än endast en energi? Du bör kunna förklara varför en träplanka inte har ett medvetande om nu det bara är energi som uppgör medvetandet. Och glöm inte att hela resonemanget med det odödliga hos oss faller om liv och medvetande är mer än endast energi.

 • Perra J, jag skulle bli mycket förvånad om du ångrar dig efter att ha läst alla PDFerna från början till slut, och den sista kanske två gånger. Han menar INTE Etheric när han nämner Ethical levels of existence.

 • Syftet med mitt inlägg var att påvisa att det ofta är vårt eget medvetande som sätter gränser för det vi kallar logik. Vårt medvetande blir alltför ofta en mental box som vi vägrar ifrågasätta. Det har med identitet att göra, och det bygger allt som oftast på rädsla, och prestige. Dvs rent subjektiva faktorer. Pga detta accepterar man oftast inga bevis, som inte den nuvarande känslan av identitet tillåter.
  Vad jag menar är att om vår verklighetsbild blir till vår identitet, så är det adjöss med det objektiva.

  Och pga detta blir sådana här debatter för ofta rena ställningskrig – som vilka gräl som helst – där bägge parter är absolut övertygade om att han/hon har rätt. Och vad som man ofta bränner en massa energi på, är det jag säger: “bevisa 3-D i en 2-D-verklighet”. Det går inte, likväl håller man på.

  Är man öppen för ytterligare en dimension, inser man att det finns oftast inga “logiska” bevis i den nuvarande dimensionen, utan det är som Leif säger: på sin höjd “anomalier” – skumma fenomen som talar emot paradigmet.

  Så denna öppenhet kräver alltså att man “hänger ut sig” lite, sätter saker och ting på spel.

  Kärnfrågan i detta är: Hur mycket kan vi själva veta? Utan att förlita oss på en yttre auktoritet?
  Och: Om vi förlitar oss på en yttre auktoritet, vet vi ens något då?

  Men ok, jag tänker inte undvika frågorna…

  P3. Livet är energi
  Vad jag menar med livet är den fysiska entitet som kallas medvetandet. Kanske själen. I fysisk bemärkelse är det energi. Det har INGET med kroppen (eller fortplantning/ämnesomsättning) att göra. Livet och Döden är inte varandras motsatser. Födelsen och Döden däremot, är motsatser. Den “hemska” döden är en konsekvens av att vi IDENTIFIERAR oss med våra kroppar. Mer än så är inte döden. Identitet är ett val!

  Nu är det jag säger här “anomalier” (om ens det), som inte går att bevisa i ett paradigm som heter “VI-ÄR-VÅRA-KROPPAR”.
  -Då kan man säga att det ju är ett “elegant” sätt att undvika denna börda, och jag kan haspla ur mig vad som helst oemotsagt!”. Och visst, jag vet. Men var och en har fri vilja.
  Faktiska anomalier på detta område är ju mycket av det som orginalartikeln tar upp. Andar som inte fått ro, gengångare, ett annat exempel. Vad gäller sådana är det ganska klart att det fysiskt rör sig om energifält (det går att mäta, och känsliga människor kan känna dem). Jag har själv lyckats lämna min kropp en gång och blev skräckslagen. Torbjörn S. har gjort något experiment, någon video finns här nånstans, där han lämnade sin kropp.

  Jag tror jag fick med det mesta av Magnus invändingar?

  Leif: Jag sökte igenom PDF:erna på “energy”, intressant (Han nämner “Ethical” levels of existence, han måste mena “Etheric”, eller?). Kan du visa mig lite närmare på vad du tänkte på, jag vill ju inte kravla i 2-D 🙂
  Vad jag menar är att materia är energi i annan form. Men Newtonsk fysik spaltar upp energi i rörelseenergi, potentiell energi, lägesenergi, bioenergi.. osv. Vilket bygger på den gamla uppfattnngen att materia är skilt från energi. Men han tar även opp Kundalini-energi ser jag.

  Kvantfysiken indikerar att den Newtonska uppfattningen att den objektiva verkligheten är skild från våra medvetanden är falsk, och att vi i allra högsta grad interagerar med den. Hur kan då icke-energi interagera med energi?

 • Perra J:

  “Det finns alldeles utmärkta förutsättningar för logik. Den är bara medvetandenivån som måste ta sig ett steg uppåt.
  Logik som fungerar i 2-D är t. ex. inte helt tillämpbar i 3-D.
  Och du kan aldrig – det är viktigt – BEVISA 3-D i 2-D!”

  Sant. Men när 3D-varelsen passerar en 2D värld så uppträder där så kallade “anomalier”. Och sådana lider vi ingen direkt brist på. Anomalier i en 2D värld går ändå inte att använda mer än till underlag för gissningar kring den passerande 3D-varelsen, eftersom man i 2D världen omöjligt kan veta vad från den högre dimensionen man inte har sett.

  Sedan ang. E=mc2 så tror jag att du så att säga “jobbar med 2D fysik”. : ) Kolla mina länkar ovan.

  (För att tolka ovanstående rätt, lägg på en eller flera dimensioner överallt.)

 • @Perra J

  Har du riktig koll på vad logik är?

  Du säger;

  P1. Allt är energi
  P2. Energi kan inte förstöras
  P3. Livet är energi
  P4. Medvetande är energi

  S. Livet/medvetandet kan inte förstöras

  Tycker du detta låter sunt? Då får du tänka om.

  “Livet” är knappast enbart energi. Skulle energi vara synonymt med livet så är en träplanka vid liv, då den innehåller energi. Så logiken faller på premiss 3.

  Livet är mer än endast energi. För att något ska kallas för liv så krävs bl.a fortplantning och ämnesomsättning. Premiss 4 förstår jag inte, medvetande “är” inte energi även om energi är en förutsättning för medvetande. Eller menar du att träplankan även har ett medvetande?

  • Men Magnus . Ang p3, Se det så här. Att alla elefanter är grå betyder inte allt som är gråttatt allt liv är energi inte att all energi är liv. En träplanka är energi men inte liv. men det utesluter inte att liv är energi

   • En träplanka, såväl som en plastanka, är liv.

    Ska det röra på sig för att vara “vid liv”?

    Noops – varje partikel ÄR liv.

    God Hjul

 • Det finns alldeles utmärkta förutsättningar för logik. Den är bara medvetandenivån som måste ta sig ett steg uppåt.
  Logik som fungerar i 2-D är t. ex. inte helt tillämpbar i 3-D.
  Och du kan aldrig – det är viktigt – BEVISA 3-D i 2-D!

  Och här på jorden är vi – oftast – alltför övertygade om att vi redan har full koll på alla dimensioner som kan finnas. Det kan inte finnas några fler! Detta har vi byggt hela vår identitet på.

  Se på formeln E=mc2. Den visar att allt är energi. Och vi vet att energi inte kan förstöras, bara omvandlas. Då måste Livet också vara energi, som inte kan upphöra att existera. Medvetande måste också vara energi. Evigt liv är alltså logiskt möjligt.

  Vårt fysiska universum existerar inom ett visst frekvensområde. Det är logiskt möjligt att andra universa kan existera på andra frekvensområden.

  Så vi får skilja på existerande logik inom ett medvetandetillstånd – och möjlig logik på ett annat medvetandetillstånd.

  En gång i tiden var det logiskt att fartyg som åkte för långt bortöver horisonten till slut ramlar över en kant och störtar ner. Nu är det ologiskt – efter det att vi höjde vår medvetandenivå. Se också hur svårt detta var att acceptera för tidens maktelit. Vi har kanske en liknande version av samma fenomen idag?

 • Professor Robert Lanza hävdar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Dewey B. Larson menade 1979 i “Beyond Space and Time” publicerad efter hans död 1996 att medvetande är en konsekvens av liv snarare än att materia är en konsekvens av medvetande. Men att det samtidigt är som med hönan och ägget, det hänger ihop i hans reciproka system. Detta nämns i det första av tre papper av en Daniel som säger sig ha jobbat på insidan i Montauk. Alla tre papprena är intressanta för om hans analys stämmer så ger de en mycket mer komplett bild av det strategiska läget mellan kabalen och motståndet:

  Geochronology: Hiding History in the Past; Part 1 of the Anthropology Series on the Hidden Origin of Homo Sapiens” –daniel
  New World Religion: Enslaving the Human Spirit with a Blue Beam; Part 2 of the Hidden Origin of Homo Sapiens” –daniel
  Homo Sapiens Ethicus: Life, Death, Reincarnation and Ascension; Part 3 of the Anthropology Series on the Hidden Origin of Homo Sapiens” –daniel

 • Det är just vad som varit norm, att hävda att livets syfte och konstruktion utan logik. Robert Lanzas forskning är ett viktigt steg. Jag hävdar dock att vi redan har bevis för själens existens om man ser det tvärvetenskapligt och till det lägger alla vittnesmål om NDU, prekognition, etc. Genom att använda logik och principen ockhams rakkniv är vi snart där. Vi är mycket nära ett gigantiskt paradigmskifte, när polletten ramlar ner. Lycka till till alla som saknat tron. Ni är välkomna till verkligheten även ni. 🙂

 • Utan logik är det lätt att hävda vad som helst. Jag tex, är faktiskt en örn. Jag ser ut som en människa, går som en människa och har en biologisk uppbygnad som säger att jag är en människa. Således är jag en örn.

  Lycka till och ta hand om er.

 • Logiken finns där, gäller bara att ändra tankesätt kring det hela.
  “By treating space and time as physical things, science picks a completely wrong starting point for understanding the world.”

 • För mig känns detta inte alls konstigt, och jag tror som Janne att denna kunskap finns och funnits i många tidiga kulturer, även om de inte alltid kunnat förklara det i formuleringar som godtagits av vår s k vetenskap.
  Magnus: Vad/vem är det som säger att det måste finnas en logik?

 • Neurovetenskapen lyckas inte förklara nära döden-upplevelser

  Publicerad. 2013-11-11

  Många berättelser om nära döden-upplevelser (NDU) har genom åren kommit från personer som varit nära döden – eller trott att de varit det – och sedan återvänt.

  Även om de här upplevelserna inte alltid är likadana så har de många utmärkande kännetecken: Att man ser en tunnel av ljus, att man ser nära och kära personer som gått bort, en känsla av eufori, att man får en ökad känsla av kognition, starka kärlekskänslor, att man återupplever hela sitt liv – ofta under en väldigt kort tid – och en känsla av att själen har lämnat kroppen. Nära döden-upplevelser har också en tendens att förändra livet för de som har upplevelserna, något som leder dem till att försöka bli bättre människor.

  http://www.epochtimes.se/articles/2013/11/11/26062.html

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *