Biocentrism och kvantfysik – Är döden en överlevbar illusion?

publicerad 18 november 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0
Robert Lanza, 2009. Foto: eget arbete. Licens: CC BY-SA 3.0

VETENSKAP. Professor Robert Lanza hävdar att hans biocentrismteori visar oss att döden är en illusion som skapas av medvetandet. Han menar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Om Robert Lanza har rätt existerar inte tid och rum enligt den linjära gängse förklaringsmodellen.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: Daily Mail

För att bevisa sin hypotes använder Lanza Young och Fresnes klassiska diffraktionsexperiment med dubbelspalt. Hans teori innebär att om tid och rum inte har en linjär utbredning kan inte heller döden existera som ett definitivt avslut. Istället finns ett kontinuum, dvs att livet har ett kontinuerligt förlopp utan start och slut.

Det betyder att det vi kallar efterlivet har samma existensberättigande som livet före "döden" och omvänt att livet före döden är lika verkligt som livet efter döden.

Begreppet döden blir i sammahanget endast en övergångsfas som när vatten förångas och blir till en gas för att under andra omständigheter kondensera till vätska som i sin tur kan frysa till is.

Robert Lanza som är verksam vid Wake Forest University School of Medicine i North Carolina förklarar:

"...as humans we believe in death because 'we've been taught we die', or more specifically, our consciousness associates life with bodies and we know that bodies die."... "His theory of biocentrism, however, explains that death may not be as terminal as we think it is."

Robert Lanza menar att tids och rumsbegreppen endast är verktyg för vårt psyke (mind) och när teorin om linjär tid och rum väl accepteras i kulturen följer som en logisk konsekvens att det måste finnas start (födelse) och avslut (död) och däremellan sker ett slumpmässigt, begränsat och linjärt liv. I ett gränslöst universum existerar däremot tid och rum som mer spatiala fenomen. Tid har så att säga sina egna rumdimensioner och rum har sina egna tidsdimensioner. I ett gränslöst universum blir odödlighet en självklarhet inom ramen för formförändringar i likhet med vattnets olika faser.

"Theoretical physicists believe that there is infinite number of universes with different variations of people, and situations taking place, simultaneously. Lanza added that everything which can possibly happen is occurring at some point across these multiverses and this means death can't exist in 'any real sense' either."

Robert Lanza beskriver din död som att ditt liv är en perenn blomma, vilken kan återvända och blomma igen någon annanstans i multiuniversum.

"Life is an adventure that transcends our ordinary linear way of thinking. When we die, we do so not in the random billiard-ball-matrix but in the inescapable-life-matrix."

Läs mer i Daily Mail

Text: Torbjörn Sassersson