DN överdriver mortaliteten för svininfluensa – Vaccinationsprogrammen misslyckas löpande

publicerad 27 november 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

DN överdriver mortaliteten för svininfluensa i sin artikel “Svininfluensan krävde tio gånger fler liv än beräknat” genom att inte jämföra mortaliteten i svininfluensa med mortaliteten med andra säsongsinfluensor.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 17:49, 27 nov 2013

svininfluensa-mortalitetDN hänvisar till en undersökningen som publiceras i medicintidskriften PLOS Medicine och som genomförts av forskare på George Washington University School of Public Health i Washington. Studien baseras på statistiska metoder och forskarna har jämfört utvecklingen av dödstalen land för land i sjukdomar som: “kan vara relaterade till H1N1”. Redan här måste varje medveten läsare bli misstänksam.

Forskarna har alltså rent statistiskt jämfört utvecklingen av dödstalen som kan vara relaterade till H1N1. Det finns anledning att misstänka att i de 200 000 dödsfallen som DN rapporterar om inkluderas även andra former av säsongsinfluensor med syftet från WHO:s sida att blåsa upp oron runt svininfluensan. Planeras det för kommande svininfluensa epidemier som ska massvaccineras bort?

Dödligheten i influensa och lunginflammation minskade drastiskt långt innan vaccin ens existerade

Health Sentinel redovisar i grafen nedan vetenskapliga data gällande dödligheten i influensa och lunginflammation i USA åren 1900-2002.

Grafen visar tydligt att dödligheten minskat väsentligt långt innan de första vacinationsprogrammen inleddes runt 1955 och att dödligheten inte påverkats alls av dessa vacciner perioden 1955-2002.

Vaccinationer mot influensa har alltså inte alls minskat dödligheten i influensa och lunginflammation i USA åren 1955-2002. Frågan är om vaccinen har hjälpt oss överhuvudtaget.

Klicka på grafen för förstoring.

Influensa och lunginflammation i USA 1900-2002

Dödligheten ökade drastiskt efter att vaccintäckningen ökade

Vaccin mot influensa och lunginflammation i USA 1960-2002

Graf ovan visar att dödligheten i influensa och lunginflammation ökar drastiskt efter att vaccin mot influensa ökade väsentligt i täckning.

Klicka på grafen för förstoring.

Källa: Health Sentinel

Text: Torbjörn Sassersson

Health Sentinel is dedicated to providing the very best in health related information based on scientific, medical, and historic sources. Much of the information presented provides quotes directly from well-respected medical and other peer review journals.