DN överdriver mortaliteten för svininfluensa – Vaccinationsprogrammen misslyckas löpande

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 november 2013
- Torbjörn Sassersson

DN överdriver mortaliteten för svininfluensa i sin artikel “Svininfluensan krävde tio gånger fler liv än beräknat” genom att inte jämföra mortaliteten i svininfluensa med mortaliteten med andra säsongsinfluensor.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 17:49, 27 nov 2013

svininfluensa-mortalitetDN hänvisar till en undersökningen som publiceras i medicintidskriften PLOS Medicine och som genomförts av forskare på George Washington University School of Public Health i Washington. Studien baseras på statistiska metoder och forskarna har jämfört utvecklingen av dödstalen land för land i sjukdomar som: “kan vara relaterade till H1N1”. Redan här måste varje medveten läsare bli misstänksam.

Forskarna har alltså rent statistiskt jämfört utvecklingen av dödstalen som kan vara relaterade till H1N1. Det finns anledning att misstänka att i de 200 000 dödsfallen som DN rapporterar om inkluderas även andra former av säsongsinfluensor med syftet från WHO:s sida att blåsa upp oron runt svininfluensan. Planeras det för kommande svininfluensa epidemier som ska massvaccineras bort?

Dödligheten i influensa och lunginflammation minskade drastiskt långt innan vaccin ens existerade

Health Sentinel redovisar i grafen nedan vetenskapliga data gällande dödligheten i influensa och lunginflammation i USA åren 1900-2002.

Grafen visar tydligt att dödligheten minskat väsentligt långt innan de första vacinationsprogrammen inleddes runt 1955 och att dödligheten inte påverkats alls av dessa vacciner perioden 1955-2002.

Vaccinationer mot influensa har alltså inte alls minskat dödligheten i influensa och lunginflammation i USA åren 1955-2002. Frågan är om vaccinen har hjälpt oss överhuvudtaget.

Klicka på grafen för förstoring.

Influensa och lunginflammation i USA 1900-2002

Dödligheten ökade drastiskt efter att vaccintäckningen ökade

Vaccin mot influensa och lunginflammation i USA 1960-2002

Graf ovan visar att dödligheten i influensa och lunginflammation ökar drastiskt efter att vaccin mot influensa ökade väsentligt i täckning.

Klicka på grafen för förstoring.

Källa: Health Sentinel

Text: Torbjörn Sassersson

Health Sentinel is dedicated to providing the very best in health related information based on scientific, medical, and historic sources. Much of the information presented provides quotes directly from well-respected medical and other peer review journals.


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Influensavaccin överlag verkar ha mycket dåligt vetenskapligt underlag för att det är effektivt:

  “En genomgång av 64 studier över en period på 98 influensasäsonger att influensavaccinet inte gav ett märkbart skydd bland äldre boende på vårdhem. I en genomgång av 48 rapporter inkluderat 66 000 vuxna visades endast ett skydd på 6 %, missade arbetsdagar var mindre än en, trots vaccinering och ingen förändring sågs bland dem som behövde uppsöka sjukvård. Vid en annan genomgång av 51 studier gjorda på fler än 294 000 barn visades inget bättre skydd än placebo på de i åldern 6-24 månader och endast i 33 % av fallen på de över 2 år.”

  http://vaccin.me/2012/10/15/influensavaccinering-pa-ovetenskaplig-grund/

  Are US flu death figures more PR than science? http://thinktwice.com/BMJ_Flu.pdf

  Influenza Deaths: The Hype vs. the Evidence http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/03/hype-vs-evidence-of-influenza-deaths.aspx

 • Jag frågade en KI-forskare inom epidemiologi (inkluderar vaccinkunskap) hur man kan tolka kurvorna i artikeln. Forskaren vill var anonym.

  Här är svaret:

  Dessa data är så kallade ekologiska data vilket betyder att man tittar på tidssamband i grupp och inte på individnivå. Man kan alltså inte säga något om vare sig influensavaccinets fördelar eller nackdelar från dessa kurvor. Däremot kan de ge upphov till en ny hypotes som man kanske skulle vilja testa med andra och bättre metoder.

  Exempel på varför kurvorna är svåra att tolka:

  1. Kurvorna har inte samma incidensskala vilket gör att de blir något missvisande. Den stora dippen man ser runt 1980 i kurva 2 är bara ett litet jack i kurva 1. Och den kurvan har många små jack. Dessutom blir jag inte riktigt klok på om det är hela befolkningen vi tittar på eller bara den äldre. Det ser ut som att det bara är den äldre för kurva 2 vilket också är missvisande.

  2. I kurvan som visar vaccinationstäckning säger inget om ökning av dödsfall sker i en del av landet medan ökningen av vaccinationstäckning kanske sker i annan del.

  3. Eftersom vi inte vet vad som orsakar minskningen i dödsfall mellan 1900 och 1955 kan vi bara spekulera. Och jag skulle spekulera att det beror på att vi börjar använda antibiotika och ökad välfärd (bättre hygien bland annat).

  4. Dödskurvorna visar död för både influensa och lunginflammation, vilket gör att vi inte vet vad som är dödsorsaken. Man måste bekräfta varje fall med en laboratorieanalys och det har man nog inte gjort här.

  Hänvisar till SMIs hemsida för mer information om effektivitet av influensavaccination.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *