Norsk odlad fjordlax – Giftet i fodret ökas tio gånger

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 november 2013
- NewsVoice redaktion
Odlad norsk fjordlax. Foto: Caroline Attwood. Licens: Unsplash.com
Odlad norsk fjordlax. Foto: Caroline Attwood. Licens: Unsplash.com
Odlad norsk fjordlax. Foto: Caroline Attwood. Licens: Unsplash.com

Ett nytt EU-direktiv, som nu är ute på remiss, kommer att öka gränsvärdet för växtgiftet Endosulfan i laxfoder med hela tio gånger. Ärendet är avgjort i EU och ska nu implementeras i Norge och det är Norge självt som har tryckt på i nästan tre år för att få EU med på att öka gränsvärdet, bekräftar Ingunn Ormstad, senior adviser i den norska motsvarigheten till Livsmedelsverket, Mattilsynet.

Text: Bonnie Lomnäs

Denna myndighet skriver:

”Gränsvärdet för innehållet av Endosulfan i laxfoder är av stor ekonomisk betydelse för fiskodlingen, såväl på kort som på längre sikt.”

Detta är högst intressant – Mattilsynet sätter alltså fiskodlingens väl och ve före hänsynen till människors hälsa! Det blev strid i EU-kommissionen då frågan var uppe för omröstning. Flera EU-länder uttryckte starka betänkligheter och kommissionen lovade att noga beakta konsekvenserna av att tillåta ökad dos av Endosulfan.

Tidigare studier har visat att Endosulfan är mycket giftigt för laxen, så produkten var tidigare förbjuden i laxfoder. Senare studier har visat att fisken tål växtgiftet bättre när den får det genom fodret än när den blir exponerad för det i vattnet.

Det är övergången till mer vegetabiliskt foder som är bakgrunden för att gränsvärdet nu ändras, bekräftar Ormstad. Detta foder importeras nämligen i stor utsträckning från Sydamerika, där det fortfarande är tillåtet att använda Endosulfan.

Forskaren Jerome Ruzzin, som studerar gifter i mat, säger att nivån på miljögifter i odlad lax är så hög i förhållande till vad den är i andra matvaror att vi nu måste reagera. Han anser att speciellt gravida kvinnor och småbarn bör äta så lite odlad lax som möjligt. – Men även andra bör vara restriktiva, säger han.

Det är oerhört korttänkt av norska myndigheter att inte hålla bättre koll på fiskodlingsbranschen. Oavhängiga rapporter beräknar kostnaden för denna näring att ta bort giftet till ca 50 öre per kilo lax. Norge har potential att kunna förse komsumenterna med fisk av god kvalitet, men vi riskerar att förlora vårt goda rykte och inte minst omvärlden som marknad, då konsumenterna kommer att tappa tilltron till norsk lax som en hälsosam kvalitetsprodukt.

Text: Bonnie Lomnäs

Fakta

  • Endosulfan är ett växtbekämpningsmedel som är förbjudet som sådant i hela EU (i Norge råder förbud sen 1996). Det är starkt giftigt för fisk och har både cancerframkallande och reproduktionshämmande effekter. Gränsvärdet för Endosulfan i laxfoder är nu ändrat från 0,005 mg/kilo till 0,05 mg/kilo – en ökning med tio gånger. (Homøopatisk Tidsskrift 2013:3.)
  • Ishavslax dvs frifångad lax som lever naturligt i norra Atlanden och Ishavet är fri från dessa gifter.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq