Gränsöverskridande vård – Försäkringskassan “omtolkar” EU:s lagar

publicerad 1 november 2013
- av Bo Sonnsjö

Bo Sonnsjö

"Storebror" som ser och hör allt, gör väl aldrig något fel eller stämmer inte det? Det finns dock många exempel på det. Sverige är numera EU-medlem med alla skyldigheter att följa vad EU-domstolen fastställt. Vid inträdet lovade våra ledande politiker att sjuka och skadade, som inte kunde få nödvändig och korrekt vård i Sverige skulle kunna söka den inom EU/EES-området.

Text: Bo Sonnsjö, läkare, vice ordförande Nackskadeförbundet

Sverige hade inte begärt några undantag från regelverken vid sitt inträde!

Trots det bryr sig våra ledande politiker inte om att myndigheten Försäkringskassan ägnar sig åt att omtolka och överpröva de beslut som EU-domstolen fattat i en lång rad av prejudicerade domar.

Att socialminister Göran Hägglund och hans närmaste rådgivare blivit informerade om vilka hinder som läggs i vägen i avsikt att förhindra att svårt skadedrabbade får den vård de behöver för att kunna klara sin dagliga tillvaro och i bästa fall kunna återgå i arbete – tycks inte betyda ett enda dugg! Den som vill läsa mer ingående om detta kan studera Nackskadeforbundet.se

Där finns information om hur Försäkringskassan och svenska försäkringsbolag bryter mot vad EU-domstol och EU-kommissionen fastställt skall gälla för alla EU/EES-länder.

Sedan 29 okt 2013 ligger en sammanfattning från SANCO, den del av EU-kommissionen som har hand om rättigheter för sjukvård och juridik på hemsidan. Där framgår det klart entydigt att påståenden, vilka återkommande framförs i försäkringsmedicinska rådgivares besked till Försäkringskassans handläggare inte är tillåtna. Ingenstans inom EU!

Samma gäller när det blir juridiska processer mellan drabbade och deras försäkringsbolag.

Att medicinskt okunniga domare dömer i processer som gäller medicinska frågeställningar tycks ingen bry sig om, vare sig ledande politiker eller deras myndigheter.

Att allmänna domstolar och förvaltningsrätter har skyldighet att konsultera EU-domstolen tycks inte rättsväsendet bry sig om. Många skadedrabbade och deras ombud har framfört sådan begäran, men regelmässigt brukar det bli avslag.

Att jäv förekommer, att jävsdeklarationer inte behöver undertecknas av dem som arbetar som vetenskapliga råd åt Socialstyrelsen och dess Rättsliga Råd, samtidigt som dessa under åratal tjänstgjort som sakkunniga/försäkringsmedicinska rådgivare tycks varken myndigheterna eller Justitiedepartementet bry sig om.

Att styrelseledamöter för försäkringsbranschens lobbyverksamhet Försäkringsjuridiska Föreningen fungerar som rådgivare på Justitiedepartementet utan att behöva underteckna några jävsdeklarationer tycks vara ”comme il faut”.

Att mened i domstol av medicinska rådgivare och sakkunniga inte tycks leda till någon påföljd är häpnadsväckande med tanke på att Sverige räknas som ett rättssamhälle!

Listan skulle kunna göras hur lång som helst, men leder förmodligen inte till någon reaktion – ens hos våra medier, vilka gång på gång har blivit informerade om vad som pågår! Listan på vilka som informerats är rätt lång! Finns inte tryckfrihet i landet? Eller vad är det som bromsar? ”Money, money, money?”

Det ”Far gör, är alltid rätt” skrev H C Andersén om i en av sina berättelser! – Stämmer det alltid? Läs den sagan och tänk efter och jämför…

Månne Storebror Staten, med sitt FRA och alla kontrollorgan på alla ställen i vårt samhälle, inte har läst om den ändring som skedde i sagan som John Bauer gjort teckningarna till – när trollet Store-bror frågade trollmor vad trollen egentligen skulle vara rädda för och svaret kom – akta Dig för gossen som läste trollformeln:

”Kom friska vindar och vädra ut
långöron, väldig haka och stornäsa!
Kom västanväder och sopa bort
trollen från gråa berget!”

Den dagen är nog inte långt borta nu, när en kommande Västanvind i Sverige skall blåsa värre än det senaste ovädret, som drabbade oss bara för någon dag sedan...

Text: Bo Sonnsjö, vice ordförande Nackskadeförbundet


Relaterat