Gränsöverskridande vård – Försäkringskassan “omtolkar” EU:s lagar

publicerad 1 november 2013
- Bo Sonnsjö

Bo Sonnsjö

“Storebror” som ser och hör allt, gör väl aldrig något fel eller stämmer inte det? Det finns dock många exempel på det. Sverige är numera EU-medlem med alla skyldigheter att följa vad EU-domstolen fastställt. Vid inträdet lovade våra ledande politiker att sjuka och skadade, som inte kunde få nödvändig och korrekt vård i Sverige skulle kunna söka den inom EU/EES-området.

Text: Bo Sonnsjö, läkare, vice ordförande Nackskadeförbundet

Sverige hade inte begärt några undantag från regelverken vid sitt inträde!

Trots det bryr sig våra ledande politiker inte om att myndigheten Försäkringskassan ägnar sig åt att omtolka och överpröva de beslut som EU-domstolen fattat i en lång rad av prejudicerade domar.

Att socialminister Göran Hägglund och hans närmaste rådgivare blivit informerade om vilka hinder som läggs i vägen i avsikt att förhindra att svårt skadedrabbade får den vård de behöver för att kunna klara sin dagliga tillvaro och i bästa fall kunna återgå i arbete – tycks inte betyda ett enda dugg! Den som vill läsa mer ingående om detta kan studera Nackskadeforbundet.se

ArcanumSkolan 2024

Där finns information om hur Försäkringskassan och svenska försäkringsbolag bryter mot vad EU-domstol och EU-kommissionen fastställt skall gälla för alla EU/EES-länder.

Sedan 29 okt 2013 ligger en sammanfattning från SANCO, den del av EU-kommissionen som har hand om rättigheter för sjukvård och juridik på hemsidan. Där framgår det klart entydigt att påståenden, vilka återkommande framförs i försäkringsmedicinska rådgivares besked till Försäkringskassans handläggare inte är tillåtna. Ingenstans inom EU!

Samma gäller när det blir juridiska processer mellan drabbade och deras försäkringsbolag.

Att medicinskt okunniga domare dömer i processer som gäller medicinska frågeställningar tycks ingen bry sig om, vare sig ledande politiker eller deras myndigheter.

Att allmänna domstolar och förvaltningsrätter har skyldighet att konsultera EU-domstolen tycks inte rättsväsendet bry sig om. Många skadedrabbade och deras ombud har framfört sådan begäran, men regelmässigt brukar det bli avslag.

Att jäv förekommer, att jävsdeklarationer inte behöver undertecknas av dem som arbetar som vetenskapliga råd åt Socialstyrelsen och dess Rättsliga Råd, samtidigt som dessa under åratal tjänstgjort som sakkunniga/försäkringsmedicinska rådgivare tycks varken myndigheterna eller Justitiedepartementet bry sig om.

Att styrelseledamöter för försäkringsbranschens lobbyverksamhet Försäkringsjuridiska Föreningen fungerar som rådgivare på Justitiedepartementet utan att behöva underteckna några jävsdeklarationer tycks vara ”comme il faut”.

Att mened i domstol av medicinska rådgivare och sakkunniga inte tycks leda till någon påföljd är häpnadsväckande med tanke på att Sverige räknas som ett rättssamhälle!

Listan skulle kunna göras hur lång som helst, men leder förmodligen inte till någon reaktion – ens hos våra medier, vilka gång på gång har blivit informerade om vad som pågår! Listan på vilka som informerats är rätt lång! Finns inte tryckfrihet i landet? Eller vad är det som bromsar? ”Money, money, money?”

Det ”Far gör, är alltid rätt” skrev H C Andersén om i en av sina berättelser! – Stämmer det alltid? Läs den sagan och tänk efter och jämför…

Månne Storebror Staten, med sitt FRA och alla kontrollorgan på alla ställen i vårt samhälle, inte har läst om den ändring som skedde i sagan som John Bauer gjort teckningarna till – när trollet Store-bror frågade trollmor vad trollen egentligen skulle vara rädda för och svaret kom – akta Dig för gossen som läste trollformeln:

”Kom friska vindar och vädra ut
långöron, väldig haka och stornäsa!
Kom västanväder och sopa bort
trollen från gråa berget!”

Den dagen är nog inte långt borta nu, när en kommande Västanvind i Sverige skall blåsa värre än det senaste ovädret, som drabbade oss bara för någon dag sedan…

Text: Bo Sonnsjö, vice ordförande Nackskadeförbundet


Relaterat

 


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det, som skae i den svenska sjukvården är helt oacceptabelt.

  Deras sagor, att människorna ÄR lika värda, är BARA sagor.

  Att få hjälp i Sverige har blivit nästan omöjligt vit dem riktig allvarliga skador o tillstånd,
  Man skadar pat degligen i vården, läkarnas fel är 4000 döda per år!!!

  jag har blivit skadat för livet, men EXISTERAR pga utlänsk hjälp,
  har fårr betala själv 700.000 sek, flera op, då en tandläkare ANGREP mitt skallben osv.

  Hoppas, att nu får vi hjälp i EU.
  Sverige är “dödsfabriken”, vad gäller medicin.

  Min man över 70 år gammal utsättes för fruktansvärda plågor, då efter fallat med bakhuvudet mot kaminen och som följid Subdural haematom :ingen op, ingen drenering, har plågats liggande i 3 år 2 månader, vi själva tog hem honom.

  nu är han död pga LÄKARNAS FEL!

  men ingen skall aldrig erkänna…
  min 28 årig son kan inte stå på benen, har ingen neurologisk diagnos, till skillnad från UK,
  men här är dem INTE skyldiga att utredsa honom säger dem..

  Man FÅR INTE BO I ETT LAND; DÄR SJUKVÅRDEN “DÖDAR” MÄNNISKOR…

  Måste nu resa igen och få en cardell luc op.

  Mitt liv är ett helvete pga SYSTEMET!

  Vi kan aldrig ändra på detta systemet, inga partier..

  GÅ med vårdofferförbud, är vi många , och tillsammans, då blir vi starka…

  P.S.har själv varit läkare sedan 1972.

  Lycka till!

 • PS:

  Den här grafen jag gjorde för några år sedan illustrerar dessa processer:
  Gå i cirkel, hoppa in i nästa programkod, eller expandera medvetande?

  Den som lyckas göra “Exit Box” kan sedan göra detta:
  Vi är skapare – eller inlåsta i någon annans verklighet.

  Även den här grafen är relevant:
  Fantasi och kreativitet, raka rör till det högsta kreativa

  Men glöm inte: “De som tror att de är utvalda för viktig information är lättast att styra.” Jag försökar att aldrig glömma att det innefattar mig själv.

  DS.

 • Den som blir personligt drabbad av ett sinnessjukt system blir känslomässigt påverkad av detta, och vaknar därför åtminstonde vad gäller den aspekt han/hon påverkats av i någon mån ur hypnosen/programmeringen.

  I andra trådar har jag berört hur “demokratin” nu tar av masken och visar att vi eg. aldrig har haft verkligt inflytande, hur den här planeten är immun mot fakta/sanning, men med den modifikationen att om kontexten finns med så finns det ändå en liten chans.

  Det jag inte förut har berört är att fakta inte spelar någon roll utan att allt som betyder något är känslor. Det människor har känslomässig anknytning till, det blir och förblir verklighet.

  Det tycks som att man måste ha blivit bränd mer än en gång av “en bättre sanning” innan man känslomässigt är redo att inte på nytt knyta upp sig känslomässigt till någon viss sanning utan istället alltid är beredd att ompröva varje arbetshypotes. Få är det som kommer hit. Om man inte blir destruktivt cynisk, vilket är det sista jag själv är, så kan man dock gärna driva varje arbetshypotes hårt för att se vad det leder till. Funkar det inte så omprövar man den, när det i så fall blir utfallet. Men då har den lett långt förbi där de som älskar sina invanda föreställningar befinner sig.

  Hälsar den holistiska detektiven.

 • Hej Bo Sonnsjö och tack för ditt brev ! Vad kan jag rent praktiskt skriva i min överklagan, när jag redan bevisat att skadorna uppkommit under arbetet, och dom svarar med standardiserade formuleringar?? Vad säger svenska folket som redan går på knä, om att ” det inte finns något samband mellan arbete i obekväma kroppsställningar och risken att utveckla ryggbesvär ” ????? Googlar man den försäkringsmedicinske rådgivaren John Ektor-Andersen , så får man ca. 9.000 träffar och alla talar om hur dålig denna expert är. Det visar sig ju att det är en jämra skojare som sålt sin själ. En kvinna som fick svåra nackskador när hon blev på körd fick ingen ersättning för hon hade för stor byst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kan man i denna Pub Med se hur denna éxpert´blev expert ? Nu till en annan sak, men inom samma område. Blev opererad för åderbråck med en ny metod, en värmekateter förs in i ådern med 120° värme under lokalbedövning. 3 (tre) gånger började det brinna inuti mitt ben för att bedövningen inte tagit. Den opererande läkaren skrev i min journal , allt väl och smärtfritt. Fick skriva till en massa överläkare och direktörer för att få det inskrivet i min journal . 12 timmar därefter fick jag otroligt ont i benet, säkert en 7:a på den 10:gradiga smärtskalan. Trodde det var normalt men måste åka in på 5:e dagen pga smärtan. Flera olika undersökningar av flera läkare. Ingen fara – bara åka hem!! Tidigt nästa morgon ringde dom, en djup ventrombos upptäckt. Sängliggande i 2 månader och haltade i 9 månader. En koll med sjukhuset gav = 1 ventrombos / 12 operationer!!! Var tolfte blir alltså drabbad av denna inte alls säkra metod enligt deras egen statistik !!!! Men det värsta var att fajtas mot Patientförsäkringens listiga formuleringar när man tror att dom ska hjälpa en !!! Dom skriver att skadan kan ha uppkommit genom operationen . Punkt. Fått avslag 2 gånger ! Vad ska man skriva för att dom ska förstå ??? Tack för ordet och hoppas på svar som kan hjälpa.

 • Bäste Tommy D! Skulle tro att det snarast rör sig om en kortsiktig syn på hur en budget skall anpassas – för att se bäst ut i ett kortsiktigt perspektiv! Kommande val t ex?

  Ta exemplet att någon blir olycksdrabbad i trafiken och får nackbesvär! Då kan det verka minst problematiskt att välja en metod för utredning, som kostar så få slantar som möjligt.

  – En översiktsröntgen av halsrygg torde inte kosta särskilt många kronor vare sig i fotomaterial eller i tid för bedömning för den radiolog, som sällan eller aldrig gör några ytterligare undersökningar – vilka inte ordinerats av remitterande doktor.

  – En undersökning, som skulle kunna klarlägga “om” det verkligen fanns några skador.

  Påståendet att en översiktsröntgen halsrygg skulle räcka – var absolut inte sant!

  Det kom från en av “experterna”, professor B. Rydevik, i den av Trafikförsäkringsbolagen gemensamt organiserade och betalda “Whiplashkommissionens rapport”. Han hävdade detta vid det nackskademöte, som organiserades i Falun för några år sedan. Sanningen är att då finns inte de delarna med på de bilder där faktiska skador brukar återfinnas!

  Då blir ju inte heller den skadedrabbades besvär begripliga! Vilket brukar leda till att t o m framstående neurologer vid ledande universitetskliniker i Sverige skyller på att det är “psykosomatiska besvär” eller odefinierade sjukdomstillstånd, som den drabbade lider av.

  Att professor B. Rydevik inte hade hittats ha några redovisade vetenskapliga artiklar om “whiplash” (något som nackskador ofta brukar betecknas som) i Pub Med borde innebära att innan han utsetts som “expert” han knappast borde ha kunnat klassificerats som sådan! Att praktiskt taget alla övriga “handplockade experter” också saknade sådana referenser i Pub Med visar snarast på att det i Sverige torde ha varit ganska lätt att trots allt kunna bli utsedd till “expert” av vissa kollegor (yrkesbröder och systrar).

  Att professorn i neuroradiologi vid Karolinska, P. Grane, förkastade metoden “Dynamisk MR”, som osäker, samtidigt som han själv inte kunde tolka sådana bilder när ordföranden i Nackskadeförbundet bad honom analysera ett antal tagna i Finland och Tyskland – ger ännu en bild på vilken kunskapsnivå om nackskador, som förelåg i den utsedda gruppen.

  Att de försäkringsmedicinska rådgivarna (FMR) hos Försäkringskassan framhåller att den metoden inte duger – skiljer sig påtagligt från de skickliga neurokirurger – vilka anser att de behöver just den metoden för att säkerställa att den, de skall operera, faktiskt har trasiga alarligament eller andra skador, vilka vanligtvis brukar föreligga i halskotpelaren.

  Trots det tillåts FMR att fortsätta avslå ersättningar till de drabbade vilka för egna medel rest till specialister inom EU/EESområdet för utredning – med hänvisning till att neurologer som C. Sachs eller O. Sydow eller professorn i ortopedi U. Lindgren hävdat att metoderna varit odugliga. Detta samtidigt som många efter stabiliserande operationer i övergången mellan de översta halskotorna och skallbasen redan dagen efter sin operation återfått mycket av det liv de 10-15 år tidigare hade förlorat efter inträffade trafik- eller fallolyckor.

  Ofta tar förloppet från olycka till upplösningen i en domstolsprocess 10-15 år, som läget ser ut idag. Att det som regel är den skadade som förlorar – beror på lagstiftningen, som gett försäkringssystemen övertaget. Beror det på vem det är som utrett systemen?

  – Varför kan man fråga sig? Beror det på hur felaktigt nuvarande system fungerar?

  Den kortsiktiga besparingen vid akutundersökningen leder i slutändan till enorma kostnader för både drabbade och samhälle, när det visar sig att kroniska invalider, vilka feldiagnostiserats kostar samhället en halv miljon varje år tills dess de dör eller får sina skador fastställda och botade.

  Detta skall jämföras med den betydligt lägre kostnaden för utredning och operation, som blir en engångskostnad!

  Tänk om finansminister Anders Borg fick veta detta – vad tror Du att han skulle se till att landstingssjukvård och Försäkringskassan då skulle tvingas göra?

  Vilket liv tror Du att dessa människor och deras anhöriga skulle få – istället för vad de får uppleva idag? – När försäkringsbranschen skyddas och Försäkringskassan tvingas betala det branschen borde ha betalat för? Vart tog alla trafikförsäkringsavgifterna vägen?

  Hur många fler liknande besparingar har drabbat den svenska landstingsvården?

 • Hej ! Jag har fått 2 arbetskadeanmälningar ej godkända av FK. Tennisarmbåge X 2 och diskbråck , diagnostiserade och godkända av läkare på Vårdcentralen och med långa sjukskrivningar som följd. Dessa skador har uppkommit under arbetet. Här följer ett utdrag av min DOM från Förvaltningsrätten i Malmö. “”” “” En enskild forskares eller läkares uppfattning bör därför inte kunna utgöra tillräckligt underlag för att skadlig inverkan ska anses föreligga (a.a.prop.s.20 och 36) I detta avseende har den försäkringsmedicinske rådgivaren John Ektor-Andersen i sitt yttrande sammanfattat aktuell litteratur som bygger på de allra senaste studierna på området och konstaterat att det inte finns något samband mellan arbete i obekväma kroppsställningar och risken att utveckla ryggbesvär. Han har även uppgett att när det gäller tunga lyft och arbete med böjd och vriden kropp finns det inkonsistenta samband vilket kan tolkas som att det för undergrupper av arbetare kan vara tal om att arbetet kan orsaka besvären. Dessa undergrupper har emellertid inte närmare karakteriserats. Mot bakrund av vad försäkringsmedicinske rådgivaren uttalat, och med hänsyn till övrig utredning, kan det enligt förvaltningsrättens mening inte anses visat att ,” mitt”, arbete har innehållit faktorer som med hög grad av sannolikhet kan ha gett upphov till hans besvär i rygg och höger armbåge.”””” Slut på citat. Känner mig väldigt maktlös mot dessa listiga formuleringar, man tror ju att man ska få hlälp när skadan uppkommit under arbetet. NÄR SKA DET BLI ÄNDRING OCH STATEN BÖRJA GÖRA RÄTT MOT DE SOM BEHÖVER DET OCH SLUTA GYNNA PARASITISKA PAPPERSVÄNDARE ? Har dessutom 15 andra skador som uppkommit under arbetet som hamnarbetare i 15 år och arbete inom skogsarbete i 15 år. …. kan inte anses att skadan uppkommit under arbetet—- dom borde skämmas och prova på lite riktigt arbete . ÄR DETTA FÖLJDEN AV EU–ANPASSNING OCH NÅGOT SOM VI SKA FÖRVÄNTA OSS MER AV I FRAMTIDEN ?????? Tack för ordet !

 • Ronny: Jag tror att samhällsproblemen måste förstås från ett betydligt djupare perspektiv än dagens, nämligen utifrån de generella värderingar som utgör samhällets grundpelare. Om de är egoistiska, vilket jag hävdar, så kan samhället bara bli egoistiskt. Jag försöker förklara detta på valuesandnorms.com . Om denna berättelse eller någon annan, kan ge en någorlunda rättvisande bild av nuläget på planeten, orsaker, framtidsmöjligheter och vägar dit, så finns det möjligtvis förutsättningar för tillräcklig insikt, mobilisering och engagemang. Nu famlar politiker och experter i blindo.

 • Bäste Bertil!
  Nackskadeförbundet har ett stort antal exempel på omtolkningar av EU-domar. Dessa har framförts till EUkommissionen, som skickat dessa till sin granskningsenhet, samt därefter utlovat att de skall granska hur Sverige uppfyller sina skyldigheter som medlemsland.

  En lång rad med diarienummer Nackskadeförbundet erhållit bekräftar att vi har reagerat!

  Försäkringskassan å sin sida tycks antingen inte få eller vilja reagera på kritiken – utan har fortsatt att hänvisa till samma domar i sina avslag – med samma upprepade standardsvar till de drabbade – utan att ens försöka sakligt motivera sina skäl.

  Nackskadeförbundet har överlämnat ett stort antal dokument, vilka verifierar brotten mot rådande domslut. När och hur EUkommissionen kommer att reagera vet vi inte ännu. Vi fortsätter dock att be våra medlemmar att höra av sig, så att vi kan fortsätta att påvisa hur givna löften, som avgivits av t ex socialminister Göran Hägglund inte blivit uppfyllda.

  Det går bra att läsa vidare på http://www.nackskadeförbundet.se, om hur verkligheten ser ut i “föregångslandet” Sverige. Kopia av ett utdrag ur ett brev från SANCO (EUkommissionen) ligger sedan några dagar högst upp på den hemsidan.

  Där kan både Du och andra läsa att EUkommissionen förbjuder att man med hänvisning till “vetenskap och beprövad erfarenhet”, eller “internationell evidens” får avslå krav från skadedrabbade för ersättningar för utredningskostnader de haft i samband med gränsöverskridande vård inom EU/EESområdet!

  Med denna sakinformation försågs Försäkringskassans rättschef och den ansvarige för Försäkringskassans Processjuridiska Enhet vid det besök Nackskadeföbundet hade på Försäkringkassans huvudkontor den 25 oktober 2013.

  När budskapet kommer direkt från EU-kommissionen borde Försäkringskassan inse att den inte har rätt att vare sig överpröva eller omtolka EUdomstolens domar!

  Om dessa saker har både Socialminister Göran Hägglund och hans närmaste medarbetare blivit informerade i omgångar!

  Nackskadeförbundet utgår från att varken Du eller drabbade stillatigande avstår från att själva påtala rådande brister till både Socialdepartement och myndigheten Försäkringskassan. Det är först när alla reagerar som “Västanvinden” kan ge önskade resultat!

  Har Du själv vågat att aktivt reagera i den här typen av ärende?

  Om inte – är det inte dags nu?

  Med vänlig hälsning!

  Bo Sonnsjö

 • Bo, tack för budskap om, //Gränsöverskridande vård – Försäkringskassan ”omtolkar” EU:s lagar//, men om du som vice ordförande i Nackskadeförbundet, hjälper varje enskild drabbad medlem, att mentalt förstå när, var och varför det allmänna enligt EU-domstolen har skadeståndsansvar mot EN drabbad medlem i Nackskadeförbundet, som mentalt vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, humana resurser anställd av eller med uppdrag för Försäkringskassan, lurar/blåser varje enskild medlem, som av det allmänna under förbrukad tid i livet är lärd, tränad och betygsatt att lyda Försäkringskassans makt.

  Din västanvind kan blåsa värre än värst och det kommer inte att mentalt förändra den svenska modellen att LYDA och överföra enskild hypermakt, till EN valsedel med partinamnet överst på laglöst kollektiv u.p.a. och risk, av ideella partipolitiska föreningar utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott av Försäkringskassan och som det allmänna, enligt EU-rätt, EU-domstol och regeringens SOU-1997:194, har skadeståndsansvar för mot EN drabbad enskild medlem med rätt mentalt utvecklad kunskap i Nackskadeförbundet.

  Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum ovan, samt vänlig hälsning.
  Lärstad den 2 november 2013
  Namn på rättssubjekt utan STRIKT produktansvar och RISK, för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, mot EN motiverad läsare med rätt kunskap.

  PS. Om ordet “omtolkar”, strider mot EU-domstolens tolkning av EU-rätt är det ett fördragsbrott som måste beivras om du i nära framtid och rum vill, kan och vågar. DS.

 • Jag skulle vilja se mer inslag om HUR vi kan förändra Sverige. Själv tror jag vi behöver engagera oss politiskt i nya partier. Jag skulle gärna vilja vara med på politiska träffar där innehållet i ett nytt fräscht parti diskuteras.
  Det är nytt val nästa år. Hinner vi?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *