Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Hans Sternlyckes refuserade artikel: “Inget förebyggande av cancer i Sverige”

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 8 november 2013
- Hans Sternlycke
Svensk sjukvård. Foto: Oles Kanebckuu. Licens: Pexels.com

Denna artikel refuserades av Miljömagasinet där Hans Sternlycke sedan en längre tid varit skribent. Anledningen till refuserandet var enligt tidningens ledarredaktion att det saknades källor. Sternlycke menar tvärtom att sakläget om den problematiska vården i Sverige redan är uppenbar. Vården erbjuder inga lösningar för att förebygga cancer. Här är artikeln som Miljömagasinet inte ville publicera. Sternlycke lämnar nu ledarredaktionen.

Text: Hans Sternlycke | Bild: Svensk sjukvård. Foto: Oles Kanebckuu. Licens: Pexels.com

Enligt Cancerfondsrapporten kostar cancern Sverige 30 miljarder kronor om året. Varje år upptäcks över 50.000 nya fall. En tredjedel av oss kommer att drabbas. Bröstcancer och prostatacaner ihop står för en tredjedel av cancern. Ökningstakten är 2, 1 procent per år för män och 1,5 för kvinnor. Det förklaras med åldrande befolkning och bättre diagnostisering. Men det är inte riktigt sant. Hos naturfolk är cancer sällsynt. Antalet överlevnadsår har visserligen ökat, men man undrar till vilka mänskliga och ekonomiska kostnader.

Det finns så mycket som kan ge och förvärra cancer: kemikaliegifter, elektromagnetisk strålning, psykisk stress, kolhydratrik, processad och näringsfattig kost. Luftföroreningar klassas nu av WHO som lika farliga som tobak och asbest. Enligt Tom Bellander vid Karolinska står Stockholmsluften för tio procent av lungcancerfallen där. Cancerfonden tonar dock ner miljöns roll. Gåvor till dem är bara bidrag till läkemedelsindustrin. Det vore bättre att forska om friskfaktorer i stället.

Fysisk träning, tillräcklig sömn och intermittent fasta minskar cancerriskerna. Grönsaker och frukt innehåller mycket av skyddande flavonider och antioxidanter. Kålväxter är cancerhämmande, särskilt broccoli och än mer broccoligroddar. Lök, persilja och pumpafrön är också bra. Fermenterad mat ger god bakteriekultur i magen och minskar riskerna. Vi behöver animalt omega-3-fett.

Däremot får socker och i synnerhet fruktos får cancern att växa. Alternativmedicinsajten Dr Mercola skriver återkommande om sådant.

Sylvia Wasserteheil Smoller vid Albert Einstein College of Medicine har funnit 30 procent mindre dödsrisk i invasiv bröstcancer med tillskott av vitaminer och mineral. Om man inte bränner sig skyddar det att vara ute i solen genom D-vitaminet man får.

Däremot innehåller solskyddskräm ofta cancerogena ämnen. Liksom andra kosmetiska produkter. Storsäljande statiner som ges för att minska blodtryck och sänka kolesterol har ingen påvisbar effekt på hjärtdödlighet enligt Uffe Ravnskov, som skrivit flera böcker i ämnet. Däremot finns forskning som pekar på ökad cancerrisk. Om kolesterolet sänks för mycket kan inte det viktiga coenzymet Q10 bildas i tillräcklig mängd.

Cochrane-institutet har konstaterat att av 2.000 mammograferingar hittar man ett bröstcancerfall, men får 20 felbehandlingar. Sedan tillkommer cancer av strålningen. Christine Horner, som skrivit ett par böcker om bröstcancer, anser att ultraljud eller värmemätning är bättre. Det sista kan avslöja inflammation, som ofta föregår cancern.

Läkarutbildningen innehåller mycket lite om hälsovård. Medicinen har nästan helt blivit symptombehandlande. För cancer gäller kirurgi och cellgifter, som slår mot immunförsvar och ger svåra biverkningar.

Alternativmedicinen har åtskilliga medel och metoder med mindre biverkningar och troligen bättre överlevnadschanser till lägre samhällskostnader än dagens cancervård.

Men den får inte skattestöd som skolmedicinnen utan anses som kvacksalveri och kommer inte att få en oberoende vetenskaplig utvärdering. Det visar kapningen vid Karolinska av makarna Oshers gåva till forskning om alternativmedicin på 43 miljoner kronor.

Det vore dags att medicinen återknöt till tron på naturens läkande krafter som var grunden för läkekonstens fader Hippokrates. Nu har forskningen alltför ensidigt inriktas på kemoterapi för att få patent och vinstgivande produkter. Trots alla insatser är vi långt ifrån en god cancervård. Det vore dags att samhället arbetade mer med friskvård än sjukvård och tog tag i miljön, den stora orsaken till sjuklighet som jag ser det. Förebyggande vore billigare och humanare än ytterligare sjukvårdsresurser.

Text: Hans Sternlycke


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq