Varför fick SVT-reportern Therese Bergstedt förhandstitta på Smittskyddsinstitutets rapport om borrelia?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 13 november 2013
- NewsVoice redaktion

Therese Bergstedt,  SVTSmittskyddsinstitutet och Anders Tegnell visar sin inkompetens, jäv och felaktiga sätt att driva myndighetsutövning gång på gång.

Vi som kämpar för att sjuka i kronisk borrelia ska få bättre diagnostik och behandling blev rent chockade när SVT reportern Therese Bergstedt började höra av sig och vill veta vår åsikt om SMI utredning om borrelia diagnostik.

Varför reagerade vi, jo för att utredningen hade ännu inte släppts utan det var flera dagar kvar, att SMI också väljer att släppa info i förväg till en som har täta band in till VoF [skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning] och som har motarbetat att förändringar ska ske visar hur stora brister det är hos denna myndighet.

Anders Tegnell är den som hållit i allt detta och han har ju även tidigare i Vaccinfrågor visat sig strunta i jäv, ja mycket riktigt så anser han att inget jäv förelåg i denna utredning heller, men vi har lyckats gräva fram mycket olustig info om flertalet av utredarna.

Hur ska Svenska medborgare kunna känna sig säkra på en myndighet som så uppenbart struntar i gällande regler och därmed skapar problem för folket vad det gäller sjukdomar, smittor, vacciner osv.

Nån måste styra upp SMI snarast och rensa bort inkompetens och jäv.

Text: Benny Sellberg

Relaterat

Jäv bakom rekommendationen av ELISA-testet

Går SMI VoF’s ärenden i borreliafrågan?

SMI jäviga och oproffsiga


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Samma chefjurist som Socialstyrelsen hade gällande HPV-vaccin skandalen om Jäv http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16006923.ab
  Sitter nu som jurist på samma post på SMI och verkar hålla sina kollegor om ryggen.

  Vad det gäller borreliabehandling på specialistmott utomlands så blir 94% bättre eller helt bra och endast 6% är icke behandlingsbara.
  Där används skolmedicin och alternativ medicin tillsammans för att få så bra resultat som möjligt.
  Dom som gått väldigt länge med infektionen och fått svåra besvär behöver i dom flesta fall en längre behandling med antibiotika men även understöd av örter osv som hjälper lever osv.
  Borreliabakterien är en spiroket likt syfilis men mycket mer komplicerad.

  http://www.fls.fi/Site/Data/884/Files/fls/flsh204/FLS_s68-73.pdf

 • Testmetoderna både på humansidan och djursidan är väldigt grovmaskiga och missar troligen minst hälften av de drabbade av borelia. Den enda behandling som sedan ges är antibiotikakur, vilket i huvuddelen av fallen är mer eller mindre verkningslös. Då den är för kort för att döda bakterierna och de kommande generationerna av bakterien, det enda som sker är en kortsiktig antiinflammatorisk åtgärd. Ingen behandling sker för att återställa skadad vävnad-muskulatur, eller stärkande och återuppbyggande av immunsystemet (lymfa-njurar). Så det man får är en kort tids minskad infektion, begränsad mängd bakterier under en tid och sedan är allt igång igen efter några veckor. Självklart tröttnar folk på detta och för dom som söker hjälp inom sjuka-vården är då alternativet att söka sig utomlands, eller få adekvat hjälp alternativmedicinskt här hemma som är väl fungerande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *