Mordet på JFK 22 nov 1963: John Kerry tror inte att Oswald agerade ensam

8
255

Mordet på John F. Kennedy ägde rum fredagen den 22 november 1963 i Dallas, Texas. USA:s president John F. Kennedy samt hans fru Jacquelines och Texasguvernören John Connally och dennes frus bilkortege färdades på Dealey Plaza, då presidenten träffades av flera skott, både i halsen och i huvudet. / Wikipedia • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Rekommenderar varmt det sista och sedemera tyvärr censurerade avsnittet, ”The Guilty Men”, i History Channel:s intressanta serie ”The Men Who Killed Kennedy”.

  ”The ninth segment, titled ”The Guilty Men”, directly implicated Lyndon B. Johnson. Within days, Johnson’s widow, Lady Bird Johnson, more of his surviving associates, ex-President Jimmy Carter, and the lone, living Warren Commission commissioner and ex-President Gerald R. Ford immediately complained to the History Channel. They subsequently threatened legal action against Arts & Entertainment Company, owner of the History Channel. ”The Guilty Men” segment was completely withdrawn by the History Channel.”

  http://www.youtube.com/watch?v=jgNfQYpS1gQ

 2. På följande sätt skrivs det om mordet på Kennedy i boken Vatikanska Lönnmördare:
  ” Sårad hemma hos mina vänner ” Detta bara för att bredda informationen.

  Sedan kan ha alla givetvis sin egen uppfattning om saken. Boken kan laddas ner på följande länk: http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/23417589-Eric-Jon-Phelps-Vatikanska-Lonnmordare%5B1%5D.pdf

  President John F. Kennedy och Jackie Kennedy, 1962 # # 2*
  Här ser vi presidenten lämna jesuitordens Sankt Franciskus Xaviers kyrka i Hyannis
  efter att ha gått i mässan. Amerikas statsöverhuvud tillbringade helgen på familjens
  sommarhem i närbelägna Hyannis Port. Längst till höger är säkerhetstjänsteman Roy
  Kellerman, som skulle komma att väljas till samordnare för Säkerhetstjänstens
  mördargäng medan det utförde sin ”exekutiva åtgärd” i Dallas den 22 november 1963.
  Presidenten, en riddare av Columbus och son till en av Francis kardinal Spellmans
  mäktigaste malteserriddare – Joseph P. Kennedy – utbildades vid Harvard University,
  med dess starka jesuitnärvaro, medan Jackie födde JFK, d.y., på Georgetown
  University Hospital. Med hjälp av maffian, hade orden installerat sin förste irländske
  romersk-katolik på den amerikanska presidentposten. Men John F. Kennedy
  opponerade sig mot Roms påvlige caesars världsliga makt genom att vägra att
  genomdriva påvens anspråk på att styra över alla regeringar i världen. Kennedy
  försökte bryta styrkan i den svarte påvens fortsättning av ordens nazistiska SS –
  Centrala underrättelsetjänsten; attackerade ordens Riksbank genom att låta trycka
  ”USA-sedlar” i stället för ”riksbankssedlar;” försökte sätta stopp för kardinal
  Spellmans krig i Vietnam; försökte återlämna Kuba till den exil-kubanska
  befolkningen i Miami via en fullfjädrad militär invasion av ön den 1 december 1963;
  och försökte sätta stopp för Roms kalla krig genom vilket orden skapade fascism i
  USA. Av dessa skäl och mer, utförde jesuitorden kallt sitt kungamördande
  ”århundradets brott.”
  Boston Record American, måndag, 16 juli 1962, s. 26.
  Titelsida, upphovsrätt, mördare & maximer 5
  Riddare

  Riddare av Malta (SMOM), Alexander M. Haig, d.y., 1981 # # 3*
  Enligt Arts and Entertainments 1989 års video, The Men Who Killed Kennedy: The
  Coverup, bidrog öv.löjtn. Alexander M. Haig (1963) till mörkläggningen – den stora
  jesuitiska mörkläggningen – av Kennedymordet. För sin lydnad befordrades han senare
  till generals rang och utsågs därefter till befälhavare för NATO i Europa. Som ett
  resultat av sin ständiga lydnad till den svarte påven, den påvlige caesaren och
  ärkebiskopen av New York, utnämndes Haig till utrikesminister under honoräre
  shriner och riddare av Malta president Ronald Reagan 1981. Med stöd av tidigare
  Kentucky-senator John Sherman Cooper som hade varit medlem av jesuitutbildade,
  högtstående frimurare och president Lyndon Johnsons Warrenkommission under
  övervakning av 33:e gradens frimurare överdomare Earl Warren, ser vi medlem av
  Utrikespolitiska rådet och riddare av Malta Alexander Haig svara på frågor under
  sina förhör inför utnämningen. Till höger sitter SMOM/CFR-medlem Joseph A.
  Califano, d.y.; till vänster sitter hans fru, dam av Malta Pat Haig; och strax bakom
  honom sitter hans yngre bror i prästkrage, riddare av Malta Francis R. Haig, J.S. –
  jesuiten bakom Watergateskandalen och avsättandet av president Richard M. Nixon!
  Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy, Alexander M. Haig, Jr., (New York: Macmillan Publishing Company,
  1984).

  Nätverk av mördare 1963 # # 4*
  Francis kardinal Spellmans amerikanska malteserriddare
  Illustrationsförteckning på motstående sida

  Kardinal Spellman
  Ärkebiskop av NY, riddare av Columbus
  ”Militär kyrkoherde,” USA:s styrkor
  Rådgivare, USA:s gren av SMOM
  7. John A. McCone
  Senaste atomenergikommissionär
  Direktör, CIA
  Riddare av Malta
  13. Cartha D. DeLoach
  Biträdande direktör, FBI
  Stödjer Warrenkommissionens mörkning
  Riddare av Malta
  2. Jean-Baptiste Janssens
  Ordensgeneral för Jesu sällskap
  ”Den svarte påven”
  3. Thomas K. Gorman
  8. James Jesus Angleton
  Kontraspionaget, CIA
  Riddare av Malta
  9. J. Peter Grace, d.y.
  14. Presidentkandidaterna
  Kennedy och Nixon med Spellman
  Riddare av Columbus Alfred E. Smiths
  minnesbankett,
  Astoria Hotel, New York, 1960
  Romersk-katolsk biskop av Dallas
  Riddare av Malta
  CIA, internationell industriman
  USA:s överhuvud, malteserriddarna 15. Lee A. Iacocca
  Direktör, Dearborn Division
  4. Clare Boothe Luce
  CIA, ambassadör i Italien
  Dam av Malta
  10. J. Peter Grace, d.y.
  CIA, internationell industriman
  USA:s överhuvud, malteserriddarna
  Ford Motor Company
  Riddare av Malta
  5. John F. Kennedy
  11. Clay L. Shaw
  16. Det stora jesuitiska sigillet
  Riddare av Columbus, ambassadörsson,
  OSS/CIA-officer Joseph P. Kennedy,
  Spellman viktigaste riddare av Malta
  6. Henry R. Luce
  CIA, internationell industriman
  Kontraktsanställd, CIA
  Riddare av Malta
  12. William F. Buckley, d.y.
  Formgivet av Ignatius Loyola
  666, matematisk summa av 36 uddar
  Möjligen ”vilddjurets märke”
  17. Åttauddigt malteserkors
  Jesuitisk coadjutor, officer, CIA
  Mediemogul, Time, Life
  Hemlighöll Zapruderfilmen
  Scull and Bones-, CFR-medlem
  Riddare av Malta
  Jesuitisk coadjutor, officer, CIA
  Värd, Firing Line
  Ägare, National Review
  Scull and Bones-, CFR-medlem
  Riddare av Malta
  Buret av medeltida johanniterriddare
  under de påvliga korstågen
  Nationell symbol, Militära
  Malteserodens suveräna stat
  Huvudkontor: Rom, Italien

  Jag har under åren förstått att när någon skriver sådana böcker som ovanstående så vill inte människor ta till sig detta och tänker så att det kan väl inte stämma eller det kan inte vara sant. Jag värderar inte ovanstående text, jag vill bara upplysa om att det finns obehagliga böcker och obehagliga sanningar där allt är beskrivet utan en vacker inramning.

 3. Har nu läst igenom mycket i boken i boken Vatikanska Lönnmördare:
  ” Sårad hemma hos mina vänner ”, men jag har inte läst allt, ska göra det vid senare tillfälle.
  Han har har en spännande syn på det hela. Mycket håller jag verkligen med om 🙂
  Jag har dock försökt att hitta källförteckning på vissa saker som jag anser inte håller sig till sann fakta. Men förgäves finns inte det med. Ska dock kontakta författaren för att se efter vad han grundar, enligt mig, en del felaktiga fakta på.
  Nedan följer ett citat, delvis rykt ur sitt sammanhang som är direkt fel, av Eric Jon Phelps.

  ”Lagar måste stiftas att ingen får inneha offentliga ämbeten som har avlagt en lojalitetsed till
  en utländsk monark – särskilt påven! Detta skulle inkludera malteserriddarna och
  columbusriddarna. Lagar måste stiftas att ingen medlem av ett hemligt sällskap kan inneha
  offentliga ämbeten. Detta skulle omfatta alla frimurare, som deras läror är hemliga, deras
  loger inte har några fönster (precis som rikets salar hos de frimurarkontrollerade Jehovas
  vittnena som förnekar Jesu Kristi gudomlighet) och deras högste ledare är lojala mot
  jesuitgeneralen. ”

  Jag är inte själv troende med har forskat djupt in i Kristenhetens olika inriktningar och agendor. Både Bibliskt, profanhistoriskt, profetiskt och ev ”hemliga agendor.”
  Man kan tycka vad man vill om Jehovas Vittnen men detta är min slutsats beträffande citadellen ovan.

  Jehovas Vittnen tror visserligen inte på treenighetsläran, pga att det just är en Katolsk efterkonstruktion med inflytande från de Romerska väldet med Konstantin i spetsen.
  Treeninghetsläran är delvis sprungen ur hednisk tradition, som inympades med tiden, av katolska biskopar runt om i det heliga romarriket. Läs själv på google om antitreeniarism!

  Att Jehovas Vittnen är eller någonsin skulle ha styrts av ” fimurarkontrollerade eller jesuitgeneralen ” är total lögn och faktafel som det inte finns någon som helst grund i.

  Faktum är att Jehovas Vittnen per definition är starkt emot all förekommande frimureri samt Katolskt ursprung/initiativ.
  Jehovas Vittnen är bibelforskare i grunden och beblandar sig varken med hendendom, politik, krig och stöder inte FN:s agenda om en ny världsordning. De tillskriver JHVH som allsmäktig och skapare och anser att Jesus är Kung i hans rike.

  C.T Russel var aldrig någonsin frimurare. Heller har inga fortsatta representanter för Jehovas vittnen varit det. Sådan världslig inblandning skulle leda till uteslutning.

  Hans grav är en enkel gravplats idag.
  ( Ett annat , trekantigt monument restes till hans ära av några som var anhängare till honom, som inte var JV, och skall inte blandas ihop med den pyramid som man bla kan se på dollarsedeln, utan syftade på C.T Russels intresse för de Egyptiska pyramiderna, som han bla avhandlade i någon bok. )

  Eric Jon Phelps skriver :” deras högste ledare är lojala mot jesuitgeneralen. ”

  Det finns ingen som helst sanning i det påståendet. Varken s.k sanningssökare, världsliga myndigheter, Jehovas Vittnens egna historia, eller F.d Jehovas V erfar detta!

  Jehovas Vittnen anser att Gud (JHVH) är deras ände ledare.
  Jehovas Vittnen har ingen/inga högsta ledare överhuvudtaget.
  Deras styrande organ är bibelforskande personer som genom omröstning, genom flera bibel-forskande kommittéer, ger ut bibelförklarande litteratur för att uppmuntra människor att närma sig JHVH, Söka bibliska tillämpningar i livet, sluta kriga, uppmuntra till kärlek mm.
  Jag vet inte hur Jehovas Vittnen generellt skulle hålla med Eric Jon Phelps , men jag kan tänka mig att de håller med om mycket som han skriver.
  För övrigt påstår Vittnena att Satan är världens nuvarande härskare.

  Man kan tycka vad man vill om JV, om tolkningar i bibeln osv men det är INTE min mening att gå in på det nu! Jag vill heller INTE ha en diskussion om det här på Newsvoice.se . Det kan man göra på Flashback osv. Så var god och håller till ämnet ovan tack, om ni tänkt kommentera!!

  Det finns andra saker förutom det här med Jehovas Vittnen som jag inte håller med om. Men det får jag skriva om någon annan gång.
  Jag är ytterst petig med att rätt ska vara rätt!
  Jag lägger dock inte här någon personlig värdering/åsikt vad jag tycker utan jag har ett stort rättspatos och vill att rätt ska vara rätt och ingenting annat!

  / Nim

 4. När man vill ha kontroll över någon organisation, eller politiska skeenden så infiltrerar man dem. Inuti dessa strukturer fungerar det så som om det är organisationens/politikens egen program och vilja. Detta är en konst i att styra världen. Utåt ser det ut så att skilda meningar existerar ja rentav fiendskap mellan olika intressen. På den högsta nivå råder dock enighet där de som styr medvetet puttar världen i en vis riktning. Se min recension på Jan Helsing bok. Med andra ord det vi ser som skillnader är bara en illusion, där det förväntas att vi ska reagera på ett vist sätt. Som t.ex. med mordet på Anna Lind, där man förväntade sig att vi skulle rösta för euro p.g.a. känslor för hennes bortgång.

 5. @Ivan Björn: Mijailo Mijailovićs dåd skulle alltså vara planerat av Ja-till-Euro-anhängare? Går det att finna reellt stöd för detta? Eller kan man endast inse det genom holistiskt tänk där man ser igenom illusionen?

 6. Jag antar att någon borde förklara för Witte hur google-sökningar kan baseras på inloggning/tidigare sökningar/cookies så att han slipper oroa sig för att hans webb-tv blir ”censurerad” i och med att sökresultaten blir olika i hans olika webbläsare.

  Mind Control alltså… Ja då går ingen säker.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här