NASA ska ta reda på varför atmosfären på extraröda Mars försvann

publicerad 18 november 2013
- Torbjörn Sassersson red.

maven

Idag startar raketen som skickar iväg en sond till Mars vars uppgift blir att utreda varför Mars förlorade större delen sin atmosfär. Forskare tror att planeten tidigare hade rinnande vatten och en betydligt mustigare atmosfär.

Text: Torbjörn Sassersson | Illustration: Lockheed Martin (färgkorrigerad på vänster sida)

Sonden Maven ska cirkulera runt Mars under ett år, men först måste sonden nå fram och det tar 10 månader.

“The Maven orbiter will study the planet’s high atmosphere, to try to understand the processes that have robbed the world of most of its air”, skriver BBC.

NASA och Lockheed Martin fortsätter fuska med Mars färger

I illustrationen ovan, hämtad från artikeln: “Nasa’s Maven Mars mission set for launch”, har NewsVoice korrigerat bildens färger till mer naturtrogna färger. NASA och organisationens associerade företag inom militär- och rymdfartsindustrin har sedan många år envisats med att porträttera planeten Mars i överdrivet röda färger. Foton från en konferens som NASA höll för några år sedan avslöjade att planetens yta snarare är brun istället för röd och har en blå istället för en röd himmel. Du ser fotot nedan.

MARS_ROVER.sff_RS103_20040110150347

Fotot ovan är taget av Associated Press. Notera den bruna marken och den blå himlen.

Här nedan ytterligare ett foto från Mars taget av Marslandaren Viking från 1976, enligt en källa. Fotot ska ej vara manipulerat, men uppgifterna har ej bekräftats av Associated Press eller NASA.

MARS-Viking-1976

Den geocentriska världsåskådningen hålls intakt

Anledningen till att NASA porträtterar Mars i överdrivet röda färger kan vara för att skapa uppfattningen att planeten är ogästvänlig och för att på det sättet vidmakthålla den geocentriska världsåskådningen, att Jorden är den enda planet som kan hålla liv. Varje gång, utan undantag, som NASA beskriver andra planeter beskrivs dessa alltid som ogästvänliga. De har hav av propan och atmosfärer som är antingen giftiga eller obefintliga.

NASA menar visserligen att det kan finnas planeter med bakterier, men dessa hittas aldrig och NASA resonerar att även om de skulle existera finns inga bevis för dem och de skulle i så fall ligga i andra solsystem som vi inte kan nå på flera 1000 år med nuvarande rymdteknik.

Den geocentriska världsåskådningen förblir därmed intakt långt in i framtiden, men enligt ekvationer är det mer troligt att världsrymden är fylld av liv och intelligens.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

NASA om Maven

Science NASA om Maven

NASA JPL om Maven

True colors of Mars

Methane on Mars: Or … “Back to the Future …?”

The Blue Bird Files

The True Blue Mars

The Drake equation


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Maven
 • Nu skulle jag vilja redogöra för vad jag kommit fram till efter visst letande och tankemöda. Innan vi kan förstå varför Mars himmel är röd (enligt NASA), så underlättar det att först bena ut varför jordens himmel är som den är och det jag har kommit fram till är mycket kontroversiellt.

  Dock är jag inte ensam om att tvivla på den vedertagna förklaringsmodellen. Kemisten Richard Zare har liksom jag en hemmasnickrad variant. Har faktiskt ansträngt mig lite att försöka förstå logiken med rayleighspridning, men gör det inte – samma dilemma har RZ erfarit. Det är svårt att begripa varför spridningen bara gäller en snutt av den blå men inget av det violetta spektrat. Eftersom det mörkblå och den synliga violetta delen ligger högre (i frekvens) så bör de spridas mer än det blåa och av den anledningen borde himlen vara lila.

  Enligt RZ är himlen blå eftersom solens strålpaket toppar med gulgrönt vilket även våra ögon är mest känsliga för. Alltså, när strålarna träffar luftskiktet så är det den blå färgen som dominerar, därför är himlen blå – om jag förstått RZ rätt.

  Tyvärr köper jag inte RZs modell heller då jag ställer mig frågande till begreppet “spridning” eller “scattering” som det heter på engelska. Det är tre saker som kan inträffa när ljus möter materia.

  1. Materia reflekterar ljus
  2. Materia absorberar ljus
  3. Materia varken reflekterar eller absorberar ljus

  Exempelvis; hav och land absorberar ljusstrålning men reflekterar det ljus som ger dess färg (blått och brunt). Haven absorberar i regel mer än landmaterial om inte marken är väldigt mörk. Snö reflekterar allt medan torra land ofta reflekterar den röda delen, dvs. värmestrålningen – vilket i sin tur absorberas av fukten i atmosfären. osv. osv…

  Som jag ser det ligger den blåa delen av himlen som en (fet) hinna på ganska hög höjd och under denna hinna är himlen genomskinlig. Detta är svårt att påvisa men skulle man via en kamera fastsatt på en raket studera horisonten så bör man se när raketen kommer fram till hinnan vilket den då även passerar. Efter passagen så får marken under raketen en blå lyster. När kameran har uppnått hög höjd ser man det blå skiktet över jordens horisont och all luft under det blå skiktet ser därmed blått ut.

  Det blåa skiktet beter sig som en färgad gas gör. Gasskiktet reflekterar blått (absorberar ultraviolett) och i det här fallet handlar det om Ozon! Ozon är en blå gas! Kvävgasen i luften är immun mot det mesta men syrgasen absorberar ultraviolett. UV-ljuset splittrar syremolekylen och därefter skapas ozon (som har tre syreatomer istället för två som syre har). Det är den övre delen av luften som träffas av UV och syret absorberar därmed UV-strålningen vars energi åtgår till att tillverka ozon. Senare övergår ozonet till syre igen (ozon är instabilt och existerar högst en timme). Ozon är tyngre än syre och bör falla nedåt. Den här processen pågår alltså hela tiden, fram och tillbaks tillverkas ozon och ombildas till syre igen, så länge solen skiner. Syret är ju som bekant färglöst men ozon reflekterar blått ljus och därför är det en blåaktig gas – kort och koncist.

  Det berömda ozonlagret är alltså svaret och för att inte låta alltför självsäker, är jag beredd att omvärdera min hypotes om annan förklaring ges… Det är i stratosfären som ozonskiktet håller till, mellan 15 och 30 km vilket täcker ett lika eller större höjdintervall som troposfären utgör – troposfär är den biologiska zonen och är således ca 15 km. Visst flyg och ballonger kan färdas i stratosfären varför man bör ta hänsyn till ozonet – så hur det går till har jag inga kunskaper om.

  De röda solupp- och nedgångarna bör däremot bero på en filtereffekt. Att luften och dess fukt och partiklar trots allt absorberar den höga delen av ljusspektrat, under dess längre passage.

  Handlar det om dimma (eller moln) så blir resultatet på enklast möjliga vis. Är dimman vit vilket vattenånga är så blir himlen vit. Hade dimman varit grön så lär även himlen blivit grön osv.

  Så då vet vi vad man kan förvänta sig på Mars om atmosfären är blå – syre…

  Ännu en gång vill jag reservera mig – för det här låter nästan för kaxigt, men se det som ett hastigt nedtecknat utkast av en person med för höga ambitioner…

  Ta mig den – lystrade inte Gud på min bön ändå?

  Amen.

 • Okodoki! Men jag är både andlig och religiös så det så…

  Kunde inte låta bli att i samma uppslagsverk läsa vad som står under ordet “atmosfär” – alltså om det står någonting om den blåa färgen – detta fann jag:

  “Luften är färglös, men himlen synes blå till följd av det blå ljusets starkare spridning i luftens molekyler. I a. förekommer slutl. en varierande mängd främmande partiklar i fast, flytande el. gasformigt tillstånd, ss. förbränningsprodukter, vattendroppar, iskristaller, stoftpartiklar, havssalter och radioaktiva partiklar.”

  “Termen a. tillämpas även på de gashöljen, som omger varje himlakropp. En a., liknande jordens, äger bl.a. Venus och Mars, medan Merkurius har ytterst tunn a.”

  Tydligen var rayleighspridningen känd redan 1972. Hm, det jag inte fattar riktigt är vad det blå ljuset från atmosfären från rymden sett beror på. Ska fundera lite… Kampen går vidare…

 • Leka viktig och läsa ur en bok kan alla göra!
  Har inget intresse i att ens ta in vad du skriver!
  Jag har inget till övers för någon som är indoktrinerad i religion!
  Har du inte förstått att religioner är hoax, förstår du säkert inget om Mars heller!
  Som sagt, jag har inget mer att tillföra ämnet!
  Lycka till!

 • Bästa herr Thomas (Di Leva kanske?), jag måste spela på samma planhalva som NASA gör. Anledningen är jag måste använda deras vetenskap och termologi och vända det mot dem själva – för det är enda sättet utomstående kan använda som vapen mot den typen av motståndare. Därför kan jag inte argumentera med begrepp såsom “orgon”, ej heller finns det tid och plats att lemma in andra händelser såsom 911 eller Ison mm, förstår du? Däremot är det helt ok att bolla med gudar, andar och spöken – för det ingår i både NASAs och USAs kultur – det land som är bäst på vetenskap. Exempelvis: Att lägga handen på bibeln och svära på att jag talar sanning är en vanlig och rumsren metod som vår motståndare känner till. Att säga: med guds hjälp ska vi… är likaså en amerikansk företeelse.

  Nu ska vi säga: Med Guds hjälp ska vi avslöja NASA allihopa – för det kommer nog att fungera. Det brukar ju alltid fungera för amerikaner, så då är det lika för oss. Glöm att di är buddist för en stund 🙂 och så säger vi: Med Guds hjälp ska vi avslöja NASA och bevisa att atmosfären på Mars är blå och inte röd – punkt!

  Jag har studerat mitt gamla uppslagsverk lite närmare och upptäckte att volym 11 är ett s.k. Supplement, från 1973, alltså tryckt ett år efter den förra artikeln om Mars som jag citerade i ett tidigare inlägg. När jag läser om Mars i supplementet så står det att “Mariner 9 (1971) har i hög grad modifierat de tidigare resultaten”. Tydligen framkom ytterligare information 1973 som inte var tillgängligt 1972 – från sonden Mariner 9.

  “Experimenten har visat, att M. saknar påvisbart magnetfält, vilket antyder avsaknad av en het, plastisk kärna. Atmosfären har visat sig tunnare än väntat med en täthet av ca 1 % av jordatmosfären. Den består nästan uteslutande av koldioxid, inte som tidigare antogs av kväve, och polarkalotterna utgöres av ett 1-2 m tjockt skikt av koldioxid i fast form, bildat genom sublimering.” osv.

  Jag har även hunnit läsa en annan bok om Mars i bibblan. Där så stod det att nordkalottens istäcke mestadels består av fruset vatten. Tjockleken av denna is är på sina ställen 1 km. Det stod även att möjligheterna för liv är störst omkring nordkalotten – alltså den plats där ingen landare har landat än. Vid sydkalotten är det dock så kallt att koldioxiden fryser. Även i atmosfären finns det vatten i form av gas liksom det även finns här på Jorden.

  Gällande rayleigheffekten så spelar det ingen roll vilka gaser en atmosfär består av så länge gaserna är färglösa – för att dess atmosfär ska färgas blå. En atmosfär kan alltså endast bestå av koldioxid och ändå blir himlen blå. Och nu kommer en intressant följeregel: Ju mer stoft och vattenånga det är i atmosfären desto blåare blir den. Visst låter det mysko? Villkoret är alltså att gasen som finns i atmosfären är färglös. Är gasen inte färglös så gäller inte antagandet om rayleigheffekten.

  Att atmosfären på Mars ändå inte är blå innebär att det inte handlar om Rayleigh. Stoftets egenfärg i dess atmosfär överskuggar rayleigheffekten med dess röda eller gula färg, utan hänsyn till vattenhalten eller gasmängderna. Det är mao det ständiga stoftet i Mars atmosfär som styr dess färg.

  Att detta stoft kan befinna sig i atmosfären trots dess låga täthet är som tidigare sagts; en gåta. Fotografierna av Mars från Hubbleteleskopet pekar dock på att atmosfären trots allt är blå, precis som när man autobalanserar bilderna i photoshop.

  Amen!

  Börjar den rätta andan infinna sig nu?

 • Jag har gått ur kyrkan…
  Jag är min egen lärare och det jag skriver är inte sanning, bara tänkta teorier än så länge…
  I det här livet får vi frågorna, i nästa får vi svaren…om ens då?
  Bibeln behövs inte, 10 budorden räcker gott, men vill man styra, skrämma och lura folk in på fel tankar, dvs inte fria, så skriver man en bibel!
  1:a och 2:a testamentet skiljer sig rätt mycket åt, vilken version är sann?
  Är bibeln, koranen, thoran sanningar?
  Är det inte bättre att leva här och nu?
  Svaren för dig har du inom dig själv, inte i någon bok eller hos någon annan!
  Du är din egen gud!
  Beware the bearers of FALSE gifts and their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. We oppose DECEPTION. Conduit CLOSING.

 • Jag vet att jag kan uppfattas som självgod men något troll är jag definitivt inte. Thomas, du har en poäng i att ozonet borde avslöja sig om den går att urskilja med blotta ögat, det kan jag skriva under på – dock är det som jag sa gällande färgen som ozongas har – det vet jag!

  Bortsett från Orgone, 911, ISON, månlandningen etc. så är jag mycket nöjd med det jag har presterat här även om det kan verka svårt att ta till sig.

  Nu tycker jag vi gör följande: Lägger vår hand på Bibeln och säger – allt jag har skrivit här är sanning och inget annat än sanningen. Om våra åsikter är sanna är en annan fråga, men ingen har ljugit eller farit med lögner, för det kan bara var och en av oss som deltagit själva veta.

  Amen!

 • Vad är sanning?

  http://www.google.se fungerar utmärkt om man är intresserad, men eftersom jag är snäll så kan jag hjälpa dig!

  Orgone är en blå gas…visst, allt du ser runtomkring dig är färglöst och ljuset bryts av objektet du iaktar och skapar sin färg, löv är inte gröna, det är ljusets gröna spectrum som klorofyllet bryter! Ozon är färglös annars skulle du kunna se ozonhålen?
  Men orgone gas är blå och omger jorden, alt bryter ljusets blå spektrum!

  citat:Wilhelm Reich, the famous Austrian psychiatrist and psychoanalyst discovered a form of energy, blue in color, which permeates the atmosphere and all things, living or not. He called it “orgone” energy, or “universal life energy”. The time was in the late 1930’s.

  http://cosmiclifesite.com/id19.html

  Finns mycket att läsa om detta, du får leta vidare själv!

  Sanning? Världen just nu lever i tron om att den officiella versionen av 9-11 och byggnad 7 är sann, betyder det då att den officiella versionen är sann? Är den mer sann för att vetenskapsmän också hävdar att den officiella versionen är sann?
  I historiebäckerna kommer barn få lära sig den officiella versionen och ta åt sig den som sanning, är den mer sann då om alla tror sig veta sanningen?

  Nu har jag inte tid eller lust med dig mer för jag begriper inte vad du är ute efter, misstänker dock trolla och missleda som många andra självgoda människor! Bye Bye…

 • Thomas, genom att ange en mainstreemkälla såsom WP så konfirmerade jag att atmosfären på Mars 1972 skiljer sig i väsentlig grad mot hur den ser ut i dag (det mesta av vår atmosfär är ju också kväve). Året 1972 bestod även polarområdena av vatten, inte koldioxid. 70-talet var också årtiondet när man kunde ta fotografier av landskapet på Mars utan att man behövde uppskatta färgerna själv. Kameran var av en sådan konstruktion att den själv per automatik var kapabel att utan konstnärlig inblandning utifrån, styra färgbalansen. Den typen av kamera är oerhört svår att replikera, därav problemen med ständigt falska färger – gällande efterkommande expeditioner. Även fenomenet med mörka grönaktiga fläckar vilka ändrar storlek har numera försvunnit – allt på Mars är röd stenöken, eller gul…

  Först trodde jag du menade ozon. Ozon är nämligen mycket blåare både i gas- och flytande form i jämförelse med ren syrgas. Orgon däremot har jag mycket begränsad erfarenhet av. Kan du ge mig en vettig sida så att jag får inhämta nödvändiga kunskaper? Minns att jag diskuterade en orgondriven bil med en vän för länge sedan. Vi kom fram till att jag var tvungen att ändra min personlighet innan bilen överhuvudtaget kunde starta.

  Nu vet ju alla att det finns ett lager (av skiftande tjocklek) med ozon däruppe. Detta kan vara en faktor att räkna med. Ozongas är oerhört mycket mera blåfärgat än syrgas (om nu syrgas/kvävgas är blått såsom Ny Teknik skrev). Tillsammans med rayleigheffekten skulle ozonet bidra med att den blåa färgen uppvisar stabilitet. Himlens blåa färg är med hänsyn till rayleighspridningseffekten för snäv och konsekvent. Man borde förvänta sig större variationer.

  Den dolda paradoxen med den extraterrestriala diskussionen:

  Två utomjordingar befinner sig i rymden sittandes i sin farkost och studerar jordens atmosfär. Då säger den ena utomjordingen till den andra: Undra vad det är för en blå gas som omger den där planeten? – Det är ingen blå gas replikerar den andra utomjordingen, det är rayleigheffekten som gör så att gasen ser blå ut, eftersom gasen är färglös. Är det samma sak om man befinner sig på marken, alltså att gasen blir blå då. – Det stämmer svarar den andra utomjordningen; även på marken gäller rayleigheffekten – gasen som kallas för atmosfär består egentligen av en mängd olika gaser och som alla är färglösa men när man lyser på atmosfären med en ljuskälla så ser den blå ut men det har ingenting med färger på gaser att göra. Jaha svarar den första utomjordingen, varje dag får man lära sig någonting nytt.

  Thomas, jag måste hålla mig till sanningen, det blir enklast så, och ni andra forskare och vetenskapsmän där ute: Ta med er ett spöke när ni går till jobbet i morgon så kan vi åxå sikta mot stjärnorna – Amen!

 • WP är det wikipedia? Skulle inte ta den sidan alltför seriöst då de som inte vill att du ska få reda på sanningen fritt och anonymt kan ta bort och ändra info!
  Wiliam Reich tex, du får gå till andra sidor om du vill ha info om honom då han framställs som någon avdankad sexgalning på wiki!
  William Reich fick sitt arbete förstört och böker han skrivit brändes på bål i samma anda som Nicolas Tesla…
  Finns de som just nu sitter och får betalt för att tysta ner, sprida fel info och ta bort info från wikipedia!
  Internet kunde fört människor framåt och upplyst, istället används det åt förtryck och propaganda till största delen! Newsvoice undantaget 🙂
  Män är från Mars, kvinnor från Venus, det behöver inte alls vara ett påhitt då jorden är apornas planet från början och vi är en korsning! Saknas länkar mellan oss och aporna!
  Jag gillar inte ironi, leder ingen vart!
  Det jag skriver behöver inte vara sant men det kan kanske leda till lite outside box thinking!
  Mvh 🙂

 • För Guds skull Thomas, mina ironiskt avvägda inlägg är inte riktade till dig! Du kan gott fortsätta att debunka såsom du gör men vi är nog skolade på olika håll, tror jag. Jag vill inte blanda in Orgon här, det har jag ingen kunskap om. Vatten är faktiskt svagt blått även om kaklet är vitt. Försöka att finna en foto av en simbassäng med vitt kakel… Tungt vatten är däremot färglöst.

  Detta med den blå himlen (Mars/Jorden) är mycket intressant och det är svårt att hålla reda på alla faktorer som kan spela in. Men det framgår ju ganska solklart att NASA har skitit i det blå skåpet här. Man har helt enkelt gjort bort sig och famlar i blindo efter ursäkter. Det blir ju bara värre och värre. Bilderna från Curiosity är numera oftast i svartvitt.

  Jag ska nu läsa ett stycke från Lilla Uppslagsboken 1972 om planeten Mars:

  – Mars uppvisar en orangefärgad yta med grågröna fläckar samt vita polarkalotter, som består av ett tunt lager rimfrost. De mörka fläckarna och polarkalotterna varierar i takt med årstiderna.

  – Atmosfären, som består av huvudsakl. kväve, är mycket tunn; dess tryck vid ytan är 10% av jordatmosfärens tryck. En obetydlig halt av vattenånga har konstaterats. Då Mars är i perihelium, varierar temp. vid ekvatorn mellan – 60 grader (soluppgång) och 25 (middag); i aphelium är temp.-värdena ca 25 lägre. Trots det kalla och torra klimatet är det tänkbart, att enkel form av vegetation (mossor och lavar) finns.

  Intressanta motsägelser! Jag ska försöka finna mera av det äldre materialet.

  Enligt WP består atmosfären av koldioxid (95,32%) och andra gaser. Halten kväve är 2,7%. På senare tid har atmosfärtrycket bestämts till 0,6% av Jordens tryck.

 • Det jag snarare tänker mig är att alla sonder är en bluff, titta på bilden ovan, ser ut som nått bygge i kartong och aluminiumfolie…den skickar man upp på en bärraket som drivs med raketbränsle…sen hävdar man att kalaset kostat ex antal 100 miljoner och att ex antal gram? Kilo? Guld gick åt…till värmesköldar, eller vad guldfolien ska skydda emot! Några skrattar hela vägen till banken…hoax på hög nivå, det är vad jag tror! 🙂

 • @björnqvist Citat: Jo, ämnet är inte helt lätt att få grepp om men en sak är säker dock: Mars atmosfär innehåller inte syre men däremot gott om järnrostpartiklar och det är ju rött, det vet ju alla. Slutcitat! Fråga, hur kan du vara säker på det? Vet alla det? Hur då menar du? Varit där? Så om jordens hav dunstar och all växtlighet dör, blir som Afrika, öken och ses som rödaktigt….då är det inte sand utan järnrostpartiklar? Så hela mars är en rostig järndank? Hela din kommentar verkar motsägelsefull, folk verkar reta sig på? Vilka? Newage? Nä troll skulle jag säga! Mars döljer något annat och tittar man på bilder där man ser planeten så ser det definitivt ut att vara stora grönaktiga områden som ev skulle kunna vara växtlighet eller hav…men allt är photoshoppat rött/rödare och den är död enligt “de som vet”. När jag varit där så kan jag avgöra vad som är sant eller inte, kan de ljuga om 9-11 så kan de ljuga om Mars också, inga problem. Men att påstå att alla vet? Lite väl magstarkt tycker jag! Men det är fritt att tänka och ha åsikter, tur det!

 • @bjornqvist Kolla upp William Reich och orgone, den blå färgen runt jorden är orgone, blått kakel gör simbassängen blå, vatten är färglöst, genomskinligt! Varför hav är blå, upplevs blå, har med orgone argon gasen runt jorden i atmosfären som reflekterar i havet, himlen upplevs blå, havet är inte blått!

 • Folk verkar reta sig på att NewsVoice inte nöjer sig med att agera mainstreem när spörsmål av teknisk och vetenskaplig natur ska behandlas utan samtidigt välkomnar synsätt härrörandes från ett andligt och spirituellt perspektiv, och ibland även spetsat med lite Newage kanske?

  Detta förhållningssätt behöver NV och vi som läser den knappast skämmas för. Gäller det vetenskap så har USA sedan slutet av 1800-talet varit ledande och inget annat land har så många religiösa såsom i Amerika. Andlighet/gudstro och högutbildade har alltid gått hand i hand, även när det kommer till spjutspetsteknologi. Redan namnet Apollo betyder gud (ljusets och konstens gud). Man fick tillstånd från Huston att läsa skapelseberättelsen under en banbrytande färd med ett usa-konstruerat rymdskepp – att det är en skäggig gubbe som har knåpat ihop Jorden inte Solen eller ur stoft, kanske rent av Solen eller gravitationen är Gud? Tål att tänkas på… Även rovern som for till Mars kallades ju för Ande… Alltså, andlighet och tekniska landvinningar hör ihop, så enkelt är det. Man behöver inte ha VoF-clearance för att pyssla med vetenskap, i alla fall inte in da US. Visst är det härligt med lite Spirit innan man skrider till verket? Vi svenskar är nog lite stiff där…

  Det finns tre olika anledningar att man vill hemlighålla att himlen på Mars är blå:
  1. Den som artikeln nämner.
  2. Att alla fotografier från alla landare egentligen är tagna på Jorden.
  3. Att den blå färgen indikerar syre ocheller kväve vilket drastiskt ökar chans för liv.

  Den så kallade rayleighspridning funkar inte på Mars då dess atmosfär är stoftdrabbad – heter det. Trots det ser man inte sällan fotografier där himlen är allt från vit till grön. Man kan dela in fotografier i tiden innan pressuppbådet, runt 2004 och efter pressuppbådet. Före PUB var himlen alltid röd medan efter PUB antagit en mera obestämd kulör. Att den blå färgen indikerar syre diskuteras det flitigt om därute. Jag läste det i Ny Teknik – en artikel som påstod att himlen är blå pga syret (och kvävet). Forskarna säger emellertid att syre i gasform inte är blått, bara i fast och flytande form. Även vatten emitterar blått – går lättast att konstatera genom att studera en simbassäng. Däremot är tungt vatten färglöst. Och hur ska man förhålla sig till himlens blåa färg när man befinner sig i rymden och spanar ned på Jorden? Är detta en rayleight-effekt eller ska man tro NT? Ljus som sänder ut blått brukar ju indikera hög energi men det ska nog inte appliceras här, förutom att blått ljus är hög energi. Jo, ämnet är inte helt lätt att få grepp om men en sak är säker dock: Mars atmosfär innehåller inte syre men däremot gott om järnrostpartiklar och det är ju rött, det vet ju alla.

  Steven Squyres som blev påkommen med att sitta framför sina skärmar och som då visade Mars och en klarblå himmel har jag inte hittat något mer material om. Det skulle vara intressant att höra en förklaring. SS som är en professor verkar dock inte så förtjust i de individer som kritiserar NASA, både när det gäller färger och inriktningen av NASAs forskning. Syftet med rovrarna är inte att hitta liv på Mars utan att ge information om hur universum skapades genom att studera vad Mars bestod av i begynnelsen, säger han. Mars är enligt SS en död planet omöjlig att hysa någon form av liv – ett rött helvete.

 • Sen om man följer ISON vilket jag gör så kom USAs budgetkris lägligt till när ISON passerade väldigt nära Mars. NASA som redan fått sitt ekonomiska anslag, stängde lägligt ner allt och ISONs passage fick vi inte se. Pratet går om att ISON och Mars elektriskt interagerade med varandra och ISON fick Mars att “go coma” dvs tända upp och det skulle bevisa att universum är ett elektriskt universum “electric universe” och energi finns överallt i form av fri energi a la Tezla! Sen om ni tänker på ISON så inträdet i vårt solsystem innebär en lång svans efter ISON och skulle vi skicka iväg sonder från jorden så “flyger” inte de i “vacuum” och “vindstilla” rymd, ISON slits nå enormt av att komma in i vårt solsystem och jag skulle vilja se vad för sköldar våra sonder har för att inte slitas sönder på samma sätt som ISON eller andra kometer! Jag är ingen rymd doktor, men är det inte logiskt!? Så varför fick vi inte se ISONs Mars passage? För att universum är elekriskt eller för att curiosity inte är där? Allt du blivit lärd ska du tvivla på, endast då börjar man att förstå lite bättre!

 • Eller så är det som med månlandningen, aldrig ägt rum, att himlen är blå är för att det är fotograferat på jorden! Stanley Kubrick är inblandad i studio filmatiseringen månlandningen, finns rätt mycket debunked info om detta, även Kubricks har planterat bevis om detta i sin produktion…allt handlar om kappristning och att behålla en herre på täppan illusion!
  Orgon är en gas och ligger runt jorden, det får himlen att se blå ut samt planeten att se blå ut!
  Vad som hänt med Mars? Troligen samma sak som sker med jorden nu, ett gäng “människor” som utvinner alla resurser, bränner upp dessa och leker vädergudar med chemtrails och haarp…jorden är snart röd den också! Men att curiosity är på Mars? Nej verkligen inte!

 • Detta med att NASA alltid porträtterar Mars som en ogästvänlig, steril och livlös planet, eftersom vi jordbor inte ska börja tvivla på vår världsåskådning, såsom även redaktören redan har framfört i artikeln – är nog den mest troliga förklaringen.

  Man kan även konstatera att NASAs trollande med både teorier och färger sedan begynnelsen till sist har slagit tillbaks mot dem själva. Det är omöjligt att för varje fotografi och filmsnutt vränga om så att förutsättningarna ändras utan att det slinker förbi ett och annat misstag. Detta är faktiskt ganska roande. Ett praktfullt exempel är denna snutt ur en BBC-dokumentär – Titta på klippet och försök finn missen…
  http://www.youtube.com/watch?v=NEjJlFtXsTI
  🙂

 • Bra att detta undersöks! Trots den tunna atmosfären på Mars så kan det ändå bildas globala sandstormar. Alltså enorma sandstormar som utbreder sig överallt och som omöjliggör observation av ytan från rymden. Detta har inträffat minst två gånger. Jämför man med Venus vars täta molntäcke både är globalt och statiskt, så är inte Mars sämre än att denna planet kan replikera Venus där. Då Mars bara är hälften så stor som Jorden/Venus så är gravitationen mindre – detta respektive starka vindar får stoftet att lyfta och det är därför allt på Mars är rött, alltså pga järnstoftet i atmosfären. Det är svårt att tro på, men inte omöjligt heller. Dock har jag själv konstaterat att NASA lägger på rödfärg på fotografierna och anledning är att göra bilderna mer detaljrika. Att ta naturtrogna bilder av landskapet på Mars är inte alls väsentligt, om man ska tro NASA.

 • Jag har länge undrat hur stoftstormar på Mars med en atmosfär som endast är en hundradel av jordens kan vara möjlig… Hur skulle vi uppleva en marsstorm?

  Kristenheten tycks mena att vi på jorden är helt ensamma… Mormonismen menar att alla trogna och trofasta mormoner -man och hustru- kommer att få sin planet att befolka, vars mormoninbyggare i sin tur får det.

  Bibeln framhåller klart och tydligt, att vi alla genom att leva i människosläkten åtföljda av domsuppståndelser till jordeliv och till slut livsuppståndelse i gudaskap kommer att bliva Gudar och verka såsom alla Gudar tiderna igenom alltid har gjort… -Kristenhetens har avfallit från denna sunda lära, som förklaras av att dagens mening är den kvalitativt och kvantitativt bättre morgondagen och så i all evighet…

  Tack för ordet!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *