Rapport från höstens homeopatiska forskningssymposium Göteborg 2013

publicerad 2 november 2013
- Marina SzögesNordens första forskningssymposiet med ca 150 deltagare hölls i aulan på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap NHV. Vi både åt, sov och hade symposium på samma plats. Ett trevligt ställe, en före detta örlogsbas, vid hamninloppet till Göteborg.

Här sammanfattar Marina Szöges i korta drag vad de olika talarna sade:

Peter FischerDr Peter Fisher, forskningschef, Royal London Hospital för integrativ medicin UK, pratade om tidigare forskning. Bland annat tog han upp metastudien av Shang et al. som publicerades i Lancet 2005. Studien är upplagd på ett bedrägligt sätt. Det går enligt Peter Fisher inte att följa vad forskarna har gjort, på vilka grunder de exkluderade 93 % av de först utplockade studierna av hög kvalitet.

Det är en stor skillnad jämfört med Lindes metaanalys 1997 som är helt transparant. I Shang-studien lämnades endast 8 studier kvar, som dessutom var anonyma! Först efter hård påtryckning namngavs de 8 studierna i slutet av året. Forskarnas agerande visar tydligt att de valt ut studierna för att framkalla ett negativt resultat för studien som helhet.

Orsaken till den konklusionen är att det i genomgången av studierna angavs att det fanns 50 % fler bra studier inom homeopati än inom konventionell medicin, så någon orsak att exkludera större delen av de homeopatiska studierna fanns inte. Med tanke på ovanstående fakta är det högst anmärkningsvärt att såväl Socialstyrelsen som skeptikerorganisa-tionen till stor del bygger sitt motstånd mot homeopatin på just Shangs studie.

Läs hela rapporten på Dagens Homeopati


ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *