Riksdagen sa ja till utökad sekretess i det internationella samarbetet – katastrof för offentlighetsprincipen?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 november 2013
- Torbjörn Sassersson
Riksdagen. Foto: Janwikifoto. Licens: GFDL

OPINION. Förslaget om ökad sekretess i det internationella samarbetet mellan Sverige och andra länder gick igenom. Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Därmed säger riksdagen ja till proposition 2012/13:192 och avslår samtidigt Peter Erikssons motion (MP) om begäran att sekretessen inte ska ökas.

Läs mer om Riksdagens beslut

Nu har det hänt som inte fick hända. Vad det här betyder är ännu oklart, men många befarar det värsta, att det ska bli än mer svårt att få ut offentliga handlingar, att det tex kommer att bli omöjligt att ta reda på om läkemedel har allvarliga biverkningar eftersom det skulle äventyra läkemedelsindustrins vinstmöjligheter.

”Sekretessreglerna ändras från den 1 januari 2014. Syftet är att svenska myndigheter ska kunna uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt så att Sverige ska kunna delta i internationella samarbeten”, skriver Riksdagen på sin hemsida.

Med andra ord nu har Sveriges storföretag och stat säkrat upp affärerna med andra storföretag i omvärlden under förpliktelsen att sekretessen och tystnadsplikten hålls intakt i relation till allmänhetens behov av få veta. Vi är nu på en ”stricly need to know basis” och den är tyvärr mindre än tidigare.

Källa

sekretess

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Riksdagen sa ja till spionlag som kan sätta undersökande journalister i fängelse


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq