Smittskyddsinstitutet släppte borreliainfo till VoF-anhängare i förtid

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 november 2013
- NewsVoice redaktion
Smittskyddsinstitutet - Foto: Holger.Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet – Foto: Holger.Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Smittskyddsinstitutet och Anders Tegnell visar sin inkompetens, jäv och felaktiga sätt att driva myndighetsövning gång på gång.

Vi som kämpar för att sjuka i kronisk borrelia ska få bättre diagnostik och behandling blev rent chockade när SVT reportern Therese Bergstedt började höra av sig och vill veta vår åsikt om SMI utredning om borrelia diagnostik.

Varför reagerade vi, jo för att utredningen hade ännu inte släppts utan det var flera dagar kvar, att SMI också väljer att släppa info i förväg till en som har täta band in till VoF [skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning] och som har motarbetat att förändringar ska ske visar hur stora brister det är hos denna myndighet.

Anders Tegnell är den som hållit i allt detta och han har ju även tidigare i Vaccinfrågor visat sig strunta i jäv, ja, mycket riktigt så anser han att inget jäv förelåg i denna utredning heller, men vi har lyckats gräva fram mycket olustig info om flertalet av utredarna.

Hur ska Svenska medborgare kunna känna sig säkra på en myndighet som så uppenbart struntar i gällande regler och därmed skapar problem för folket vad det gäller sjukdomar, smittor, vacciner osv.

ArcanumSkolan 2024

Nån måste styra upp SMI snarast och rensa bort inkompetens & jäv.

Text: Benny Sellberg, Borreliabloggen, Borreliaupproret på FB

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq