Studie: Hjärnvågorna vibrerar snabbare vid subjektiv kommunikation med avlidna

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 november 2013
- Torbjörn Sassersson red.

EEGForskare från University of California,  Institute of Neural Computation,  Institute of Noetic Sciences och Windbridge Institute visar att vid subjektiv kontakt med de avlidna uppstår en särskild form av hjärnaktivitet som kan mätas med EEG.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Brandeis.edu

Forskarna Arnaud Delorme, Julie Beischel, Leena Michel, Mark Boccuzzi, Dean Radin och Paul J. Mills beskriver den subjektiva kommunikationen som “calming mental chatter” och att den inkluderar subtila känslor och inre sensationer.

Forskarna har studerat sex utvalda individer (sk högpresterande försöksobjekt) som under vetenskapliga dubbelblinda tester levererat korrekt information om avlidna personer. Varje försöksperson fick med stängda ögon och med ledning av enbart förnamnet på en avliden person försöka besvara 25 frågor om den bortgångne. För varje fråga fick försökspersonen 20 sekunder på sig att ge ett muntligt svar.

Svaren nedtecknades av forskarna och undersöktes sedan i samarbete med anhöriga som fick avgöra enligt ett poängsystem om informationen var korrekt eller inte.

Försökspersonerna fick under ett andra EEG-test utföra fyra olika uppgifter:

  1. tänka på en levande person, [recollection]
  2. lyssna på en biografi om en person, [perception]
  3. tänka på en fantasiperson eller [fabrication]
  4. försöka kommunicera med en avliden person. [communiction]

EEG-gamma

Illustration: IONS | Röd färg visar gammafrekvens som förekommer vid medial kommunikation.

Resultat

Statistiska resultat konstaterades som visade att hjärnaktiviteten (electrocortical activity) varierade mellan de fyra olika uppgifterna. Gammaaktivitet på mellan 25 till 100 Hertz kunde uppmätas vid “andekommunikation” att jämföra med tex 12-30 Hertz i ett normalt vakentillstånd. Hjärnan agerar alltså på en betydligt högre frekvens vid subjektiv kommunikation med “de döda”.

“These differences suggest that the impression of communicating with the deceased may be a distinct mental state distinct from ordinary thinking or imagination.”

Studien försökte inte besvara frågan hur levande personer kan lyckas få in korrekt information om avlidna personer utöver slumpen eller om det finns ett liv efter döden. Studien handlade om att se om hjärnan agerar på ett annorlunda sätt vid subjektivt uppfattad kommunikation med de avlidna (4) i jämförelse med “normala” aktiviteter som att återuppleva minnen av en person (1), lyssna på information om en person (2) eller fantisera om en påhittad person (3).

Rapporten som beskriver den subjektiva kommunikationen mellan levande och avlidna personer har titeln: “Electrocortical activity associated with subjective communication with the deceased” och publicerades i november 2013 av Frontiers of Psychology.

Läs även mer på Institute of Noetic Science

Ladda ner rapporten (PDF)

Text och översättning; Torbjörn Sassersson


Nature och Frontiers blir partners för att ytterligare öppna upp vetenskapen

“NPG and Frontiers will work together to empower researchers to change the way science is communicated, through open access publication and open science tools. Frontiers remains true to its grand vision to build an Open Science platform where everybody has an equal opportunity to seek, share and generate knowledge.”

Read more: NPG and Frontiers form alliance to further open scienceSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *