Svensk lagändring som kan klubbas 20-21 nov 2013 begränsar offentlighetsprincipen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 november 2013
- Torbjörn Sassersson


Länk: Debatten på Riksdagen.se

Canal Second Opinion skriver att Sverige idag onsdag är på väg att sekretessbelägga stora delar av sin inblandning i kommande frihandelsavtal.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

Kanalen citerar Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask med orden:

”Syftet med sekretessbestämmelsen är att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt, i den utsträckning detta krävs för att Sverige ska kunna delta i det internationella samarbetet om exempelvis frihandel.”

Om Sverige till exempel skulle lämna ut information om allvarliga biverkningsrapporter från ett stort läkemedelsbolag eller information om risker med mobiltelefonernas och surfplattornas strålning kan Sverige stämmas på höga summor, om denna information anses hota företagets vinstmöjlighet.

Det här betyder att Sverige är på väg att böja sig för storindustrins vinstintressen med större risker för den allmänna folkhälsan som pris. När allmänheten eller journalister försöker få ut information kommer de att nekas.

Läs mer på Canal Second Opinion

Skriv på Canal Second Opinions namninsamling för att skjuta upp beslutet

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Debatt och beslut Onsdag 20 november 2013 – Sekretess i det internationella samarbetet

Betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq