Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vi är där vi är tack vare modet att ta konflikt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 november 2013
- Torbjörn Sassersson

Människan har i alla tider pratat om domedagen och ändå har människan gång på gång rest sig ur mörkret och skapat något bättre.
Att vi har nått dit vi är idag med demokrati och hyfsad jämställdhet beror både på de som vågat utmana och ta konflikter, de som intuitivt och kreativt i olika konstnärliga former speglat samhället och de som haft förmågan att med förnuft och dialog föra samhällsdebatten framåt.
Det är inte så lätt som att alla vill ha frihet. Större delen av världens folk regleras med stränga normer. För en del ger det en slags trygghet då alla vet vad som gäller, för andra kränker det fri och rättigheter. Ett auktoritärt styre kommer ofelbart att stöta på patrull i form av motstånd och slutgiltig revolt liksom allmän upplösning kommer att tvinga fram behov av ordning och reda.
Det ligger i människans natur att upptäcka nya möjligheter hos sig själv och omvärlden. Denna människans sanna natur kan bara stävjas genom rädsla. Den ena rädslan handlar om oro för bestraffning och att kastas ut ur gemenskapen. Den andra rädslan handlar om att inte ta tillvara på sin frihet och sina möjligheter och att fastna i sitt eget garn av försiktighet.
Den humanistiska psykologins inriktning är att klargöra dessa förhållanden så att människan blir klar över att i alla dessa sammanhang har hon ett val. Först och främst valet inför sig själv, att bli den hon är ämnad att bli. Människans högsta mål borde vara att ta tillvara på sin begåvning inom den egna personligheten och kroppen hon har begåvats med.
Behovet av stöd och erkännande är viktigt men inte nödvändigt. Tilltron till den enskilda människans resurser att utvecklas av egen kraft gör att vi som tror på människan försöker åstadkomma ett ”tillåtande klimat” och en accepterande hållning. Men när vi finner övertramp och beteenden som strider mot vår övertygelse så försvinner de inte genom att foga sig och hålla tyst.
Börje Peratt ( V, W , L )
Utdrag ur kommande bok “Försök Igen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq