Big Pharma paid doctors more than $1 billion in the US last year

NewsVoice is an online news and debate channel that started in 2011. The purpose is to publish independent news, debate articles and comments as well as analyzes.
publicerad 21 december 2013
- News@NewsVoice
Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com

THE WEEK. “Drugmakers paid doctors more than $1 billion in the U.S. last year, according to a May 2013 Financial Times report. Merck led the group ($226 million), followed by Eli Lilly ($219 million) and Pfizer ($162 million). In Britain, GlaxoSmithKline leads the pack, paying out about $4.5 million to doctors each year, out of the $65 million all drugmakers give to doctors for helping market their wares, according to an April 2013 study.”

Text: Peter Weber, The Week

“Presumably, GSK can put the “tens of millions” it pays to influence doctors to good use when the new rules kick in before 2016. And the company has already paid heavily for its marketing mistakes: A bribery investigation launched in China last summer has sent sales dropping sharply in the world’s most populous nation, and GSK agreed to pay $3 billion in 2012 to settle U.S. criminal charges that it illegally promoted drugs and withheld important safety information.”

“On Tuesday, British drugmaker GlaxoSmithKline vowed to unilaterally disarm in the controversial marketing war that has helped fuel the pharmaceutical industry’s robust growth in the past 30 years”.

“So despite GSK chief executive Sir Andrew Witty’s insistence that these new rules weren’t prompted by the ongoing China case, it’s clear that doctor payola practices have become bad for business.”

Read more

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Det är skrämmande att ledande politiker inget gör för att stoppa det hela. Det tycks som om detta finns inom alla tänkbara områden. Det är samma ointresse för dessa saker som att fortsatt utfiskning av våra hav sker, att giftiga ämnen slår ut bin, humlor och andra pollinerande insekter, att beskogade områden i olika delar av världen ersätts av grödor utan förmåga att bibehålla naturens mångfald.

    Är våra politiker endast inriktade på att ge löften om “lyckan nu – problemen löser vi sedan” eller baktanken att “när min politiska karriär är över, så kan jag räkna med fina jobb hos de stora företagen, som har råd att muta allt och alla” – t o m lagstifta bort medborgarnas möjligheter att få felaktiga överenskommelser och grundläggande rättigheter upphävda.

    Är det “Big money” som alltid skall få sin vilja igenom – oberoende av alla skadliga konsekvenser som drabbar både människornas och jordklotets grundläggande hälsa?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *