FOI får nya UAP-handläggare som inte har tid och som knappt ens finns

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 december 2013
- NewsVoice redaktion
UAP

HUMOR. Svenska försvarets nya handläggare av UAP-rapporter är Daniel Faria och Kristofer Hallgren på FOI, Försvarets forskningsinstitut som sedan 1965 haft ansvaret för UAP-frågorna, skriver Clas Svahn på DN.

UAP i DN om FOIFOI vill samtidigt tona ner betydelsen av sakfrågan samt verksamheten på myndigheten. De har varken resurser eller tid. Det finns ingen budget och ingen tid avsatt för detta oviktiga arbete. De menar att UAP-handläggandet inte ens är en riktig tjänst utan en sidouppgift. Handläggandet har varit så oviktigt att handläggningen vid flera tillfällen varit nära att försvinna helt från FOI, skriver Svahn.

“Istället kommer de att försöka slussa sina samtal vidare om de inte själva omedelbart kan svara på frågorna eller vet vad det var som syntes på himlen.”

“Beslutet om att flytta ansvaret från försvarsstaben sattes på pränt i ett brev daterat den 27 september 1965 där det hemställdes om att forskningsanstalten skulle överta handläggningen “av de rapporter om säregna ljus- och ljudfenomen, som saknar militärt intresse” som det hette i brevet från Bengt Lundvall, tjänsteförrättande chef för försvarsstaben.”

Eftersom FOI:s arbete är så vagt finns det anledning att misstänka att handläggandet kanske inte ens existerar och om handläggandet är så oerhört svagt blir den logiska konsekvensen att UAP-fenomenet, som ska undersökas av handläggare som knappt finns, att reduceras till en eventuell skugga på en vägg i en grotta med ett eventuellt stearinljus som möjlig naturlig förklaring.

I bild ser vi de två handläggarna som knappt finns som ska handlägga oidentifierade flygande objekt av inget militärt intresse. Allmänheten kan knappast förvänta sig några rapporter överhuvudtaget om något sådant så oerhört obefintligt och av så ringa betydelse.

NewsVoice kan inte bekräfta om de två individerna i bild är riktiga FOI-anställda, inhyrda fotomodeller eller är renderade i ett datorprogram.

Läs mer på DN

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: FOIUAP